ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

ALTINCI SINIF

powerpoint kategorileri pps
güncelleme: 11/06/2009

yeni powerpoint dosyalar için buraya tıklayın
BİR ZAMANLAR BİZ BÖYLEYDİK
35.HAFTA: 3. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları.

İlköğretim sunumları tamamlandı. 2009-2010 Öğretim yılında LİSE, İHL VE KUR'ÂN KURSU SUNUMLARI ile hizmetinizde olma ümidiyle...
İndirilme Sayısı : 15 Indir
DOST
34.HAFTA: 2.7.Mevlânâ Celâleddin-i Rumi.

Mevlana'nın anlattığı enfes bir hikaye: İri yarı bir adamın, güzel koku pazarında başına gelenler. İlgi ve ibretle izleyeceksiniz...
İndirilme Sayısı : 25 Indir
ER ÇİLESİ
33.HAFTA: 2.6.Hacı Bektaş Veli.

Büyük mutasavvıf Hacı Bektaş Veli'ye müridleri bir gün: “Sizinle beraber biz de, erbaine girelim" dediler. Hacı Bektaş kendilerine sordu: “Er çilesine mi, hatun çilesine mi girersiniz?...” Müridler şaşırdılar... Bu çilelerin farkı neydi acaba?...
İndirilme Sayısı : 49 Indir
ANADOLU'NUN SEVGİLİSİ
32.HAFTA: 2.4. Yunus Emre.

Anadolu’nun iç aydınlığı, bütün Anadolu'nun sevgilisi; insan sevgisinin, hoşgörünün sınırlarını kimseye nasip olmayacak ölçüde genişleten bir Gönül Adamı: YUNUS EMRE...
İndirilme Sayısı : 72 Indir
İMAM-I AZAM'IN KOMŞUSU
31.HAFTA: 2.1.Ebu Hanife.

İmam-ı Azam Ebu Hanifenin sarhoş bir komşusu vardır. İmamın hoş bir davrnışı o sarhoş komşusunun hidayetine vesile olur...
İndirilme Sayısı : 128 Indir
YANLIŞI SAVUNMANIN BEDELİ
30.HAFTA: 1.Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım.

Alkollü araba sürmenin cezasını affettiren avukatın başina gelen ibretlik hadise...
İndirilme Sayısı : 139 Indir
BİR MİRAS HİKAYESİ
29.HAFTA:

6. Başkalarına Zarar Vermek Kul Hakkı.
İndirilme Sayısı : 139 Indir
BİR MİRAS HİKAYESİ
29.HAFTA:

9. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık.
İndirilme Sayısı : 148 Indir
GERÇEK SEVGİ
29.HAFTA:

8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak.
İndirilme Sayısı : 92 Indir
ÖN YARGI
28.HAFTA:

7. Kötü Zanda Bulunmak.
İndirilme Sayısı : 88 Indir
ÖN YARGI
28.HAFTA:

7. Kötü Zanda Bulunmak.
İndirilme Sayısı : 86 Indir
KÖTÜ ZAN
28.HAFTA:

7. Kötü Zanda Bulunmak.
İndirilme Sayısı : 73 Indir
KİŞİ EVVELİYATINI UNUTMAMALI
27.HAFTA:

4. Kıskançlık (Haset).
İndirilme Sayısı : 75 Indir
BİR HIRSIZLIK HİKAYESİ
26.HAFTA:

3. Hırsızlık.
İndirilme Sayısı : 77 Indir
KARDEŞE İFTİRA
26.HAFTA:

2. Gıybet ve İftira.
İndirilme Sayısı : 88 Indir
KIYAMETTE ÜÇ KİŞİNİN HALİ
25.HAFTA: 1.Yalan Söylemek ve Hile Yapmak.

İndirilme Sayısı : 85 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 06-Hz.İDRİS: GÖĞE KALDIRILAN PEYGAMBER
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’ân.

Hz.İdris Aleyhisselamın kıssası: “ilk kalem ile yazı yazanın,” “iğne ile dikiş dikenin” kıssasıdır... Kendisine göklerin sırları açılmış olup, Allah Teâlâ, Hz. İsa Aleyhisselam gibi onu da diri olarak göğe kaldırmıştır...
İndirilme Sayısı : 217 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 54-KUR'ÂN'I ANLAYARAK OKUMAK
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.1.İslam Dininin Temel Kaynağı Kur’ân.

Kur’ân-ı Kerim'i Yüce Rabbimiz’in huzurunda olduğunuzu düşünerek okumak! Düşünün ki; O, sizi dinliyor ve Kur’ân’ı sizinle mukabele ediyor! Nasıl okurdunuz acaba?... Ne mutlu Kur’ân’ın gönderiliş amacını bilip onu anlayanlara...
İndirilme Sayısı : 292 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 80-FANİ ALEMDEN REFİK-İ ALA'YA
2.YARIYIL-20.HAFTA: 5.Hz.Muhammed’in Vefatı.

Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi... Güneş, batıya doğru kayıyor... Efendimizin mübârek başları, Hz. Âişe'nin kucağında, göğsüne dayalı... Artık nefes alıp vermekte güçlük çekiyor… Bu esnada bile ümmetine, “Ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız! Namaza dikkat ve devam ediniz!” diyordu... Az sonra , Hz. Cebrâil gelecek, Efendimizin hal ve hatırını sorduktan sonra “Ölüm meleği Azrail, içeri girmek için izin ister” diyecekti...
İndirilme Sayısı : 291 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 79-EFENDİMİZİN SON GÜNLERİ
2.YARIYIL-20.HAFTA: 5.Hz.Muhammed’in Vefatı.

Rebiülevvel ayının sekizi, Perşembe günü… Resûl-i Kibriyâ Efendimizin hastalığının en şiddetli anları… Bu sırada Efendimiz: “Bana kâğıt kalem getiriniz, size bir yazı yazayım. Tâ ki bundan sonra hiçbir zaman yolunuzu şaşırmayasınız” buyurdu… Ashab kâğıt, kalem getirip getirmemekte tereddüt ettiler. Efendimiz, onların anlaşmazlığa düştüklerini fark edince: “Yanımdan kalkınız, yanımda münakaşa, gürültü etmeyiniz. Beni kendi halime bırakınız” diyecek, böylece Efendimizin, yazılmasını arzu ettiği şey, gerçekleşemeyecek, ve o; bir sır olarak kalacaktı…
İndirilme Sayısı : 220 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 78-AYRILIŞ VAKTİ YAKLAŞIYOR
2.YARIYIL-20.HAFTA: 5.Hz.Muhammed’in Vefatı.

Fahr-i Âlem Efendimizin, bu fani dünyayı terk edeceği gün, an be an yaklaşıyor… Bir gece yarısı, ansızın Hâne-i Saadetinden çıktı. Hz. Âişe Vâlidemiz: “Yâ Resûlallah, nereye gidiyorsunuz?” diye sordu. Resûl-i Ekrem: “Baki mezarlığında bulunan ehlim için istiğfar etmek üzere emir aldım.” diyordu...
İndirilme Sayısı : 219 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 75-VEDÂ HUTBESİ
2.YARIYIL-20.HAFTA: 4. Veda Hutbesi.

Efendimizin Arafat'ta Allah'a hamd ve senâdan sonra hususî olarak o sırada hazır bulunan yüzyirmibin Sahabîye umumî olarak da bütün Müslümanlara bütün insanlığa değişmez, eskimez ölçüler ihtiva eden meşhur hutbesi...
İndirilme Sayısı : 239 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 74- VEDÂ HACCI
2.YARIYIL-20.HAFTA: 4. Veda Hutbesi.

Hicretin 10. senesi. Resûl-i Ekrem Efendimiz, Zilkâde ayında iken hacca hazırlandı. Medine'deki Müslümanlara da haccetmek üzere hazırlanmalarını emir buyurdu. Efendimiz, devesi Kasva'nın üzerinde… Sanki yeryüzü bir ağız olmuş, aynı "telbiye"yi yüzbinler dil ile tekrarlıyor.
İndirilme Sayısı : 209 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 65-HUDEYBİYE ANTLAŞMASI
2.YARIYIL-19.HAFTA: 3.Hudeybiye Antlaşması.

Hicretin 6. senesi… Efendimizin mübârek niyetleri sadece Kâbe-i Muazzamayı ziyaret etmek... Efendimiz, Hz. Osman'ın müşrikler tarafından şehid edildiği haberini duyunca son derece müteessir oldu. Efendimiz Rıdvan Ağacı altında duracak, Müslümanlar da teker teker, çarpışmaktan yüz çevirmeyeceklerine, Allah ve Resûlü yolunda canlarını fedâ edinceye kadar savaşacaklarına dair biât edeceklerdi...
İndirilme Sayısı : 210 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 47-İLK İSLÂM DEVLETİ KURULUYOR
2.YARIYIL-19.HAFTA: 2.3.Toplumsal Barışın Kurulması.

Efendimiz, Mekke devrinde sadece îmân esaslarını anlatmış, bu sayede bir çok kimse İslâmın saâdetli sinesine koşmuştu. Bu devrede İslâm düşmanlarına karşı, her türlü maddî mukabele yasaktı. Fakat, Hicretten sonra Müslümanlar, îmânlarının gereği olan her şeyi serbestçe yapmaya başladılar. Adlî, askerî, siyasî bir takım esasların tespiti ile cemiyete bir teşkilatlanma ruhu gelecek, Resûlullahın, başkanlığında İlk İslâm Devletinin anayasası teşekkül edecekti...
İndirilme Sayısı : 225 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 44-ASHÂBI SUFFA
2.YARIYIL-19.HAFTA: 2.2.Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri.

Mescid-i Nebevî'nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla yapılan bir gölgelik ve sundurma vardı... Adına Suffa denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da “Ashâb-ı Suffa” denilirdi. Onların Medine'de ne meskenleri, ne de akrabaları vardı. Efendimiz “Ashâb-ı Suffa” için “Eğer, sizin için Allah katında, neyin hazırlandığını bilseydiniz, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da ziyâdeleşmesini isterdiniz” diyerek, bu meşguliyetlerinin son derece mühim ve mübârek olduğunu ifâde buyuruyorlardı...
İndirilme Sayısı : 669 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 43-MESCİD-İ NEBEVÎ
18.HAFTA: 2.1.Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi.

Hicretin 1. senesi. Milâdi 622... Müslümanların içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde toplanıp meselelerini konuşabilecekleri bir yer gerekiyordu... Ve Efendimiz, Medine'de ilk olarak bir mescid inşâ etmekle işe başladılar...
İndirilme Sayısı : 686 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 42-EY RASÛL, MEDİNE'YE HOŞ GELDİN 2
17.HAFTA: 2.Hz. Muhammed’in Çağrısı Medine Dönemi.

Ay doğdu üzerimize Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resül! Ey bizden seçilen elçi. Yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resül, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı. Senin sevginle doluyuz...
İndirilme Sayısı : 252 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 42-EY RASÛL, MEDİNE'YE HOŞ GELDİN 1
17.HAFTA: 2.Hz. Muhammed’in Çağrısı Medine Dönemi.

Ay doğdu üzerimize Veda tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın. Sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resül! Ey bizden seçilen elçi. Yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resül, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı. Senin sevginle doluyuz...
İndirilme Sayısı : 227 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 38-NÖBET BEKLEYEN ÖRÜMCEK
16.HAFTA: 1.4.Hicret Olayı.

Mağaranın ağzına ağını geren bir örümcek ile oraya yuva kuran bir çift güvercin… Bu hayvanlar, Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir'i bütün Kureyş'e karşı korumak için nöbete başlamışlardı…
İndirilme Sayısı : 281 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 36-KORKUNÇ PLAN
16.HAFTA: 1.4.Hicret Olayı.

Vahyin 12. yılı. Akabe bîatları Müslümanlar önünde yepyeni emniyetli bir saha açıyor. Ancak Mekke'de nazik bir devre başlıyor. Bu arada Efendimiz'in ortadan kaldırılmasına karar verilmiş, O'na korkunç bir tuzak hazırlanmıştı...
İndirilme Sayısı : 246 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 34-AKABE BİATLARI 2
16.HAFTA: 1.4.Hicret Olayı.

Vahyin 12. yılı. Kur'an muallimi Mus'ab bin Umeyr, 75 Müslüman’la Mekke'ye geldi. Efendimiz, önce onlara Kur'ân-ı Kerim okuyacak, sonra, kendisi ve Rabbi için arzu ettiği hususları sıralayacaktı...
İndirilme Sayısı : 217 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 34-AKABE BİATLARI 1
16.HAFTA: 1.4.Hicret Olayı.

Vahyin 11. yılı. 12 kişilik bir kafile Akabe’de bir gece vakti gizlice Resûl-i Ekrem’le buluşarak görüşüp, biat ettiler. Medineli Müslümanların istekleri üzerine Resûlullah onlara Kur'ân muallimi Mus'ab bin Umeyr‘i gönderecekti...
İndirilme Sayısı : 219 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 24-SAFÂ TEPESİNDEN HİTAP
15.HAFTA: 1.3.Çağrının Yaygınlaşması.

Tebliğ dairesi yavaş yavaş genişliyor… Şimdi akrabalar değil; herkes Müslüman olmaya davet edilecek… “Emrolunduğun şeyi, onları baş çatlatırcasına bildir.” Hicr:94.Âyet. Bu İlâhî ferman sonrası Fahr-i Kâinat, âdeta yerinde duramaz hale gelecektir...
İndirilme Sayısı : 273 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 23-DÂVET BAŞLIYOR
15.HAFTA: 1.2.Yakın Çevreye Çağrı.

Efendimiz üç sene müddetle İslâmiyeti açıktan açığa kimseye bildirmedi ve anlatmadı… Mukaddes İslâm davasını açıklamanın ve tevhid hakikatlerini bütün âleme duyurmanın zamanı artık gelmişti… “Önce en yakın akrabâlarını azaptan sakındır.”Şuâra Sûresi, 214
İndirilme Sayısı : 379 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 19-BEKLENEN AN
14.HAFTA: 1.1.İlk Vahiy: Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!

Yıl; milâdi 610... Güllerin Efendisi kırk yaşında... Artık sessiz, sâkin ve İlâhi tecelli mazhariyetine ereceği, Hirâ Dağının tepesindeki mağarada... Ve Ramazan ayının on yedinci gecesi. Pazartesi. Belki de; konuşacak olan ile, DİNLEYEN'e hürmet için kainat sessiz...
İndirilme Sayısı : 301 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 18-PEYGAMBERLİĞE HAZIRLIK
14.HAFTA: 1.Hz.Muhammed'in Çağrısı: Mekke Dönemi.

Kâinatın Efendisi otuz sekiz yaşında… Günlerini tefekkürle geçiriyor… Yeryüzünde O'nun tek teselli kaynağı Hatice Validemiz. Efendimizi bir siyânet meleği gibi koruyor...
İndirilme Sayısı : 323 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ:1 BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE O(SAV)
14.Hafta: (ÖNSÖZ) Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı 93 bölümlük setin ilk sunumu. O'nun Hayatını öğrenmek, öncelikli şeylerin başında geliyor. Özellikle aile efradımızın ve öğrencilerimizin Sıkılmadan takip edeceği bir dizi olacak inşallah. Hayırlara vesile olması dileğiyle.
İndirilme Sayısı : 397 Indir
SONUNUZ BU KÖLE GİBİ OLURSA ?
13.HAFTA: 11.Namazın İnsana Kazandırdıkları.

Efendisinden her gün yirmidört altın alan bir köle. Altınların birini efendisinin isteği üzerine harcaması gerekiyor. Ancak köle neler yapıyor ve akibeti nasıl oluyor? İbretle izleyelim...
İndirilme Sayısı : 288 Indir
NAMAZI DOGRU KILMAK
12.HAFTA: 10.Namazı Bozan Durumlar.

Peygamber Efendimizden namazlardaki yanlışların düzeltilmesi konusunda bir örnek. Müthiş bir tebliğ metodu örneği.
İndirilme Sayısı : 423 Indir
CEPHEDE BAYRAM NAMAZI
11.HAFTA: 8. Bayram Namazı.

Cephede nasıl bayram namazı kılınabilir? Çanakkale'de Allah'ın yardımıyla, güzel vatanımızı bize armağan eden kahraman Mehmetçiklerimizin yazdığı destan, yaşanan olağanüstü güzellikler, hayretler içerisinde kalacağınız olaylar ve işte cephede bayram namazı...
İndirilme Sayısı : 230 Indir
SÜKÜRLER OLSUN
11.HAFTA: 9. Cenaze Namazı.

Çok bunaldığınızda cenaze töreninizi düşünmek nasıl olurdu? Sunuyu yalnız başınıza ve sessiz bir ortamda izleyiniz. Bir çok şeyi farklı düşünmeye başlayacak, belki de hayatınıza format atacaksınız...
İndirilme Sayısı : 230 Indir
EŞEĞİNİ KAYBEDEN KÖYLÜ VE CUMA NAMAZI
10.HAFTA: 6.Cuma Namazı.

Bir cuma namazı vakti bir adamın başına gelen ilginç ama bir o kadar da ibretlik bir öykü...
İndirilme Sayısı : 342 Indir
EVDE CEMAATLE NAMAZ
10.HAFTA: 5.Cemaatle Namaz.

Cemaatle namaz kılanları ilk defa gören bir Hıristiyan'ın düşüncesi nasıldır acaba? Hıristiyan bir aileyle onların Müslüman olan kızının güzel öyküsü...
İndirilme Sayısı : 343 Indir
İLK NAMAZ
9.HAFTA: 2.2.Namazın Kılınış Şartları.

Namaz kılınmayan bir ailenin çocuğunun namaza başlama öyküsü. Öykünün ilginç olan yönü ise sunuları hazırayan ailemizin tümünün öyküde rol alması. Fotoğrafta soldaki 8.sınf Mehmet Ali Tekin, sağdaki 7.sınıf Enes Malik TEKİN. (Reklamları izlediniz.)
İndirilme Sayısı : 397 Indir
NAMAZ İBADETİ
9.HAFTA: 2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartları.

Namaz kılmamak için nefis türlü bahaneler uydurur. Ancak beş gurup var ki; onlar namazdan muaf. İşte o gurupları anlatan ilginç hikaye...
İndirilme Sayısı : 305 Indir
ASLINDA BEN BİLMİYORMUŞUM
8.HAFTA: 2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm.

Abdest almasını bilmeyen bir adamın yanlışlarını onu incitmeden nasıl düzeltebilirsiniz? İşte Rasulullah'ın torunlarından bunun en güzel örneğini görelim...
İndirilme Sayısı : 406 Indir
CEHALETİN İLACI SORMAK
8.HAFTA: 2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm.

Bilmediğini sormamanın kötü akibeti. Teyemmüm konusunda yapılan ve geri dönüşü olmayan büyük hata...
İndirilme Sayısı : 345 Indir
BİR ÇOCUĞUN NAMAZA BAŞLAMA ÖYKÜSÜ
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1.Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?

Dört yaşındaki bir çocuğun annesine hayatı boyunca unutamayacağı bir namaz dersi vermesinin öyküsü…
İndirilme Sayısı : 854 Indir
BİR GARİP RÜYA
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1.Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?

Saf ve temiz kalpli bir ihtiyarın kabristanda uyuyakalması neticesinde gelişen ilginç olayların hikâyesi…
İndirilme Sayısı : 9091 Indir
EŞKIYA VE NAMAZ
2.ÜNİTE 7.HAFTA:. 1.Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?

Düzgün kılınan bir namazın kötülüklere engel olduğunu, bir eşkıyayı bile hidayete erdirdiğini gösteren ibretlik bir hikaye…
İndirilme Sayısı : 495 Indir
PİSLİK BÖCEĞİ
6.HAFTA: 2.2.4. Kur’an.

Kainattaki hiç bir şey lüzumsuz değildir. Birisi yanılıp şu neden yaratılmış demiş, sonra da bakın, başına gelen olaylar zincirine...
İndirilme Sayısı : 437 Indir
BÖCEĞİN RIZKI
6.HAFTA: 2.2.4. Kur’an.

Koskoca denizdeki bir kayada yaşayan bir böceğin rızkı nasıl kendisine ulaştırılıyor? Hz.Süleyman'dan bir kıssa...
İndirilme Sayısı : 365 Indir
PEYGAMBER KISSALARINI NASIL ANLAMALI ?
5.HAFTA: 2.2.4. Kur’an

Peygamber kıssalarından hisseler çıkarıp, ibret almamız yanında, hayatımıza yön verecek ölçüleri de tespit etmemiz gerekmektedir. Bu sunuda özlü ölçüler bulacaksınız.
İndirilme Sayısı : 471 Indir
ŞÜKRÜN BÖYLESİ
5.HAFTA: 2.2.3. İncil

Birçok kimseye verilmemiş olan nimet, o kişiye verilmiş. Üstelik o görme engelli ve kötürüm. Kendisine verilen nimet neydi acaba?
İndirilme Sayısı : 468 Indir
KUR'AN'I ANLAYARAK OKUMAK
4.HAFTA 2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

Kur'ân'ın niçin indirildiğini en güzel şekilde anlatan, bir talebe ile hocası arasındaki diyalogla ilgili bir olay…
İndirilme Sayısı : 646 Indir
HZ. MUSA VE FİRAVUN
4.HAFTA 2.2. İlahî Kitaplar 2.2.1. Tevrat

Hz.Musa (AS) hayatına başka bir açıdan bakış…
İndirilme Sayısı : 1003 Indir
HİZMETÇİ KIZ
3.HAFTA: 1.3. Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler

O Eşsiz İnsan'ın(SAV) çocuklara karşı olan engin merhameti ve sevgisi anlatılıyor…
İndirilme Sayısı : 651 Indir
Hz.İBRAHİM VE PUTLAR
3.HAFTA: 1.3. Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler

İnsanlar nasıl olur da kendine zarar ve fayda sağlayamadığını itiraf ettikleri varlıklara tapabilirler!...
İndirilme Sayısı : 585 Indir
MUHAMMEDÜL EMİN'İN HAKEMLİĞİ
1.2. Peygamberlerin Nitelikleri

Sevgili Efendimizin, isabetli görüş, muhakeme ve üstün bir zekâya sahip olduğunu gösteren önemli bir olay…
İndirilme Sayısı : 596 Indir
SÖZÜNDE DURMAK
1.2. Peygamberlerin Nitelikleri

Başta peygamberimiz olmak üzere, bütün peygamberler verdikleri sözlere sadık doğru ve güvenilir insanlardı…
İndirilme Sayısı : 568 Indir
BESMELE VE BİŞR-İ HAFİ
1.1.Bismillâhirrahmanirrahim

Günah çukuruna düşmüş bir gencin Besmeleye hürmetiyle başlayan Evliyalık yolculuğu.
İndirilme Sayısı : 360 Indir
BESMELE'NİN BEREKETİ
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

Rasulullah'ın besmele hakkındaki sır dolu ifadesi.
İndirilme Sayısı : 370 Indir
BESMELE'NİN SIRRI
Tanışma, Dersin İşlenişi Ve Besmele

Dinine bağlı bir kadının besmele ile imtihanı.
İndirilme Sayısı : 358 Indir
İNSANLIĞA BÖYLE ÖRNEK
1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Peygamberlerin Efendisinden insanlık alemine ibretlik bir davranış.
İndirilme Sayısı : 794 Indir
HZ.PEYGAMBERİN SELAMI
1. Peygamber ve Peygamberlere İman

Yüce yerden gelen selamın mükafatı.
İndirilme Sayısı : 816 Indir

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol