ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

ARAPCA TURKCE KILAVUZ

Arapça-Türkçe Kılavuz
ED DAMÂİR - ŞAHIS ZAMİRLERİ

Ene Ben

Enti
Sen [kadın]
Ente
Sen [erkek]
Hiye
O [kadın]
Hüve
O [erkek]
Nahnü
Biz [Kadın ve Erkek]
Entüma
İkiniz [Kadın ve Erkek]
Hüma
O İkisi [Kadın ve Erkek]
Entünne
Siz [Kadınlar]
Entüm
Siz [Erkekler]
Hünne
Onlar [Kadınlar]
Hüm
Onlar [Erkekler]

EL E’DÂD - SAYILAR

Vahid Bir

İsnan
İki
Selase
Üç
Erbea
Dört
Hamse
Beş
Sitte
Altı
Seb’a
Yedi
Semaniye
Sekiz
Tis’a
Dokuz
Aşra
On
İşrin
Yirmi
Selasin
Otuz
Erbain
Kırk
Hamsin
Elli
Sittin
Altmış
Seb’in
Yetmiş
Semanin
Seksen
Tis’in
Doksan
Mie
Yüz
Elf
Bin

ELVAN - RENKLER

Ebyad Beyaz

Esved
Siyah
Ahmer
Kırmızı
Ahdar
Yeşil
Ezrak
Mavi
Asfar
Sarı
Bunni
Kahverengi
Kuhli
Lacivert
Hamri
Bordo
Verdi
Pembe

MEN - KİM?

Men Kim?

Men hüve
O kim?
Men ente
Sen kimsin?
Men entüm
Siz kimsiniz?
Men hüm
Onlar kim?

EYNE - NEREDE?

Eynel mescid Mescid [cami] nerede?

Eyne devretülmiyah
Tuvalet nerede?
Eynel mat’am
Lokanta nerede?

Eyne menziluküm
Eviniz nerede?
Eyne mektebül isti’lamat
Müracaat bürosu nerede?
Eyne mahattatul otobus
Otobüs durağı nerede?

Eyne entezirukum
Sizi nerede bekleyeyim?
Eyne yecibu en entezir
Nerede beklemem gerekir?
Eyne ecid seyyare
Nerede bir araba bulabilirim?

Eyne akreb masref
En yakın banka nerede?
Meta tuğlakud dekakin
Dükkanlar ne zaman açılır?
Ma hazihil mebna
Bu bina nedir?

META - NE ZAMAN?

Meta Ne zaman?

Meta vasalt
Ne zaman geldin?
Meta nüsafir
Ne zaman yola çıkıyoruz?
Meta nenam
Ne zaman uyuyoruz?
Meta nusalli
Ne zaman namaz kılıyoruz?
Ma ma’na haza
Bu ne demektir?

EL FUSİL - MEVSİMLER

Errabi’ İlkbahar

Essayf
Yaz
Elharif
Güz
Eş şita’
Kış

ŞUHİRUS SENETİL HİCRİYYE - AYLAR [HİCRİ YILA GÖRE]

El Muharrem Muharrem

Safer
Sefer
Rabi’ul avval
Rebiulevvel
Rabi’us sani
Rebiussani
Cumadel üla
Cumadel ula
Cumadel ahira
Cumadel ahira
Receb
Receb
Şa’ban
Şaban
Ramedan
Ramazan
Şevval
Şevval
Zulkı’de
Zil ka’de
Zulhicce
Zil Hicce

ŞUHİRUS SENETİL MİLADİYYE - AYLAR [Miladi yıla göre]

Kanunussani Ocak

Şubat
Şubat
Azar
Mart
Nisan
Nisan
Eyyar
Mayıs
Haziran
Haziran
Temmuz
Temmuz
Ab
Ağustos
Eylül
Eylül
Teşrinulevvel
Ekim
Teşrinussani
Kasım
Kanunulevvel
Aralık

EYYAMÜL USBÜ’ - HAFTANIN GÜNLERİ

El ehad Pazar

El isneyn
Pazartesi
Es sulasa
Salı
El erbia
Çarşamba
El hamis
Perşembe
El cumua
Cuma
Es sebt
Cumartesi

EVKATÜS SALAT - NAMAZ VAKİTLERİ

Salatül fecr Sabah namazı

Salatüz zuhr
Öğle namazı
Salatül asr
İkindi namazı
Salatül mağrib
Akşam namazı
Salatül işa’
Yatsı namazı

EL EVKAT - VAKİTLER

Subh Sabah

Mesa’
Akşam
Nehar
Gündüz
Leyl
Gece
Sene
Sene
Yevm
Gün
Külle yevm
Her gün
Kullu usbu
Her hafta
El’an
Şimdi
El yevm
Bugün
Ğaden
Yarın
Bukre
Yarın
Sabaha ğad
Yarın sabah
Ems
Dün
Leyle-nehara
Gece-Gündüz
Fil usbuil kadim
Gelecek hafta
Fiş şehril kadim
Gelecek ay

VAKTUT TAAM - YEMEK VAKTİ

Futur Kahvaltı

Gada’
Öğle yemeği
Aşa
Akşam yemeği
Hel tenaveltel futur
Kahvaltı ettin mi?
Hel tegaddeyt
Öğle yemeği yedin mi?
Hey teaşşeytum
Akşam yemeği yediniz mi?

FİL METAR - HAVA ALANINDA

Metar Hava alanı

Eynel matar
Hava alanı nerede?
Ma mev’idut tairetil kadimeti ila Van
Van’a gidecek uçak ne zaman kalkar

Üridü tezkire ila Ankara
Ankara’ya bilet almak istiyorum
Zehab
Gidiş
İyab
Dönüş

Meta tekumut taire
Uçak ne zaman kalkıyor?
Eyne mektebul emanat
Emanet eşya bürosu nerde?
Saletul intizar
Bekleme salonu

Eyne şübbakut tezakir
Bilet gişesi nerde?
Haza hüve cevazu seferi
İşte pasaportum
Urid tahvil Euro
Euro bozdurmak istiyorum

FİL FUNDUK - OTELDE

Gurfe Oda
Ürid gurfe Bir oda istiyorum
Ürid gurfe lişahseyn İki kişilik oda istiyorum

Hel yuced tekyif heva
Air kondişin var mı?
Hel yuced ma’ sahin Sıcak su var mı?
Ma’ cari Kullanma suyu
Tuvalit has Özel tuvalet

Senebkal leyle fekat
Yalnız bu gece kalacağız
Seebka usbuan Bir hafta kalacağım
Seebka şehran Bir ay kalacağım
Seebka huna-yevmen vahiden Burada bir gün kalacağım
Senebka bid’at eyyam Birkaç gün kalacağız

Urid ğurfe bi hammam
Banyolu bir oda istiyorum
İnnel ğurfe baride cidden Oda çok soğuk
İnnel ğurfe sahine cidden Oda çok sıcak

İnnel ğurfe sagira
Oda küçük
İnnel ğurfe muzlime Oda karanlık

Gayyiril muale min fadlik
Lütfen çarşafı değiştir
Eynel miftah Anahtar nerede?
Kem edfe’ Ne kadar ödeyeceğim?

A’tinil miftah
Bana anahtarı ver
Rakamü ğurfeti erbaa Odamın numarası dört
Ugadiru ğaden Yarın ayrılıyorum


CÜMELUL ES’İLETİL LAZİME - LÜZUMLU SORU CÜMLELERİ

Eyne ecid seyyara Nerede bir taksi bulabilirim?

Eyne merkezuş şurta
Polis karakolu nerede?
Eyne turid en tezheb Nereye gitmek istiyorsun?


Keyfe asilu ila Mescid
Mescide nasıl gidebilirim?
Ma hüvet tarik ila mescid
Mescid yolu hangisi?
İle eyne yu’eddi hazat tarik
Bu yol nereye gider?

Ma hiyel mesafe ilel mescid
Mescide uzaklık ne kadar?
Afvan, hel tarif mescid
Affedersin, mescidi biliyor musun?
Eyne vasatul medine
Şehrin merkezi nerededir?

Eyne mektebul cevazat
Pasaport dairesi nerededir?
Eyne akrab mescid
En yakın cami nerede?
Eyne yuced saydeliyye
Eczane nerede var?

Eyne mescid
Cami nerede?
Eynel mektebe
Kütüphane nerede?
Eyne mektebus siyaha
Turizm binası nerede?

Ma semenul cevle
Turun ücreti nedir?
Min eyne tekumul utubus Otobüs nereden kalkacak?

Kemissaa
Saat kaç?
Es sa’a kem
Saat kaç?

Hel indek kurut
Kartpostal var mı?
Ma hazel bina
Bu ne binası?
Hel hüve baid
Uzak mı?
Hel hüve karib
Yakın mı?

Helil mescid karib
Mescid yakın mı?
Helil mescid baid
Mescid uzak mı?

EL KELİMATÜL LAZİME - LÜZUMLU KELİMELER

Mektebul isti’lamat Danışma bürosu

Mahbez
Fırın, ekmek satılan yer
Hammam
Hamam
Elkonsoliyye
Konsolosluk
Essifare
Elçilik
Essifaretut Turkiyye
Türk elçiliği

Mat’am
Lokanta
Makbere Mezarlık
Beyt Ev
Müsteşfa Hastane
Makha Kahvehane
Suk Çarşı
Medrese Okul

Medhal
Giriş
Mahrac Çıkış
Ed duhul meccani Giriş serbest
Lissade Erkeklere ait
Lisseyyidat Kadınlara ait

EL BERİD - POSTAHANE

Mektebul berid Postahane
Eyne mektebul berid Postahane nerede?
Eyne sunduk berid Posta kutusu nerede var?

Berkıyye
Telgraf
Hatif Telefon
Tilifun Telefon
Delilul hatif Telefon rehberi

A’tini tavabi’ min fadlik
Lütfen pul ver
Tavabi’ berid Posta pulu
Varak Kağıt
Varak hitab Mektup kağıdı

Zarf
Zarf
Risale Mektup
Kurut Kartpostal
Tard Paket

Ala tarikil cev
Uçakla
Min fadlik Lütfen (Tekil)
Min fadliküm Lütfen (Çoğul)

EL MEVADDUL GİZAİYYE - GIDA MADDELERİ

Hubz Ekmek
Urz Pirinç pilavı
Ma’ Su
Leben Süt
Mahid leben Ayran
Leben zebadi Yoğurt
Tomatım Domates
Cübün Peynir
Şay Çay
Kahve Kahve
Şorba Çorba
Zeytun Zeytin

BA’DUL FEVAKİH - BAZI MEYVALAR

Tin İncir
Kirız Kiraz
Tuffah Elma
Kummesra Armut
İccas Erik
Mişmiş Kayısı
Sefercel Ayva
Muz Muz
Yusufefendi Mandalina
Burtakal Portakal

EL MEVADDUL LAZİME - İHTİYAÇ MADDELERİ

Sikkin Bıçak
Sabun Sabun
Minşefe Havlu
Kamis Gömlek
Sirval Pantolon
Melabis dahiliyye İç çamaşırları
Cevarib Çoraplar
Sevb Elbise
Mi’taf Palto
Mi’taf matar Yağmurluk
Furşetül esnan Diş fırçası
Essivak Misvak
Mişt Tarak
Kalem hibr Dolmakalem

FİL MEKTEB - BÜRODA

Sura şemsiyye Fotoğraf
Sime Vize
Hatem Mühür
İstimare Form
Arida Dilekçe
El umletus sa’be Döviz
Tahvil Para bozma
Semen Fiyat
Mirhad Hela

BA’DUL EVSAF - BAZI SIFATLAR

Kadim Eski
Cedid Yeni
Sehl Kolay
Sa’b Zor
Sakil Ağır
Hafif Hafif
Meftuh Açık
Muğlak Kapalı
Kebir Büyük
Sagir Küçük
Seri’ Hızlı
Batı’ Yavaş
Sahin Sıcak
Fariğ Boş
Mel’an Dolu
Hasen İyi
Ahsen Daha iyi

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol