ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

BESINCI SINIF

powerpoint kategorileri pps


 güncelleme 11/06/2009

yeni powerpoint dosyalar için buraya tıklayın

GÜL BAHÇESİ
35.HAFTA: 5. “Yurtta Barış, Dünyada Barış”.

İlköğretim sunumları tamamlandı. 2009-2010 Öğretim yılında LİSE, İHL VE KUR'ÂN KURSU SUNUMLARI ile hizmetinizde olma ümidiyle...
İndirilme Sayısı : 16 Indir
SIĞIRTMAÇ MUSTAFA
34.HAFTA: 5.“Yurtta Barış, Dünyada Barış” Temel İlkemizdir.

Sığırtmaç Mustafa, Atatürk tarafından himaye altına alınıp okutuldu. O zaman,daha sekiz yaşında idi. Atatürk'le ilk karşılaşmaları ve sonrası bu sunumda...
İndirilme Sayısı : 24 Indir
ER ÇİLESİ
33.HAFTA: 2.6.Hacı Bektaş Veli.

Büyük mutasavvıf Hacı Bektaş Veli'ye müridleri bir gün: “Sizinle beraber biz de, erbaine girelim" dediler. Hacı Bektaş kendilerine sordu: “Er çilesine mi, hatun çilesine mi girersiniz?...” Müridler şaşırdılar... Bu çilelerin farkı neydi acaba?...
İndirilme Sayısı : 45 Indir
MEHMETÇİK
33.HAFTA: 4.2.Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız.

YIL 1918, yer Çanakkale, savaş devam ediyor. Gelibolu çıkartması başlamış. Savaş meydanında, bir Türk, ölüm sessizliğindeki meydanı bir süre süzdü. Sağ tarafından gelen Sesin geldiği yöne doğru ilerledi... Sonra...
İndirilme Sayısı : 36 Indir
MEHMET AKİF
32.HAFTA: 5-4.Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz.

Manevi değerlerimizden biri de İstiklâl Marşımızdır. Milli Şairimiz fakr-u zaruret içinde olmasına rağmen yazdığı Milli Marşın karşılığında verilen ödülü kabul etmemiş, "Darü’l Mesa-i"'ye bağışlamıştır...
İndirilme Sayısı : 73 Indir
TÜRK BAYRAĞI
31.HAFTA: 3.Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz.

“Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır!... Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır...”
İndirilme Sayısı : 96 Indir
KALBİMDEKİ YARA
30.HAFTA: 1.Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz.

Mesut vatanı için şehit olmaya can atan bir Mehmetçik... Ama Mesut değil, onun en yakın arkadaşı Ali şehit olacaktı...
İndirilme Sayısı : 108 Indir
AYAKKABICI VE SAKAT ÇOCUK
29.HAFTA:

3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız.
İndirilme Sayısı : 95 Indir
İYİLİK YÜREK İŞİDİR
29.HAFTA:

3.3. Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz.
İndirilme Sayısı : 79 Indir
ANAM ANAM
28.HAFTA:

3.2. Geçmişlerimizi Anarız.
İndirilme Sayısı : 73 Indir
BİR SAĞIRIN HASTA ZİYARETİ
28.HAFTA:

3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz.
İndirilme Sayısı : 69 Indir
BİR CUMA NAMAZI
27.HAFTA:

2.3.1. Cuma Günü Bütün Müslümanlar İçin Önemlidir.
İndirilme Sayısı : 55 Indir
CUMHURİYET BAYRAMI VE KAHRAMAN HOCA
26.HAFTA:

2.1.2. Millî Bayramlarımız.
İndirilme Sayısı : 50 Indir
PAMUK VE YAVRU KÖPEKLER
25.HAFTA: 1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?.

İndirilme Sayısı : 64 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 21-ATEŞİN YAKMADIĞI PEYGAMBER
4.ÜNİTE 22.HAFTA: 3.Kur’ân’da Peygamber Kıssaları.

Hz.İbrahim'in Kıssası; “Hiçbir ateş, aşkı yakamaz”ın sembolüdür. “Ki aşk zaten, yanmamak için yanmaktır.”
İndirilme Sayısı : 182 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 20-Hz.İBRAHİM’İN DÖRT KUŞU
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 3.1.Allah’ı Arayan İnsan: Hz.İbrahim.

Hz.İbrahim'in bu bölümdeki kıssası “Yeniden dirilme’nin dünya gözüyle görülmesi’nin” kıssasıdır... Yüce Allah Hz.İbrahim'e dört kuşla yeniden dirilmeyi göstermiştir...
İndirilme Sayısı : 176 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 19-YILDIZLAR, PUTLAR VE Hz. İBRAHİM
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 3.1.Allah’ı Arayan İnsan: Hz.İbrahim.

Hz.İbrahim'in bu bölümdeki kıssası “Akılla Allah’ı bulmanın”,“Kırmadan babaya nasıl tebliğ yapılır’ın” kıssasıdır... İnsan Aklıyla Yaratıcısını bulmakla mükelleftir.
İndirilme Sayısı : 129 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 01-PEYGAMBER KISSALARINI NASIL ANLAMALI?
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1. Kıssa nedir?

Peygamber kıssaları’nın masal olmadığına inananlar, onların her birinin, insanoğlu var oldukça var olacak, hayati problemlerin çözüm anahtarlarını verdiğini de bilmek zorundadırlar...
İndirilme Sayısı : 269 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 41-EFENDİMİZ MEDİNE'YE YAKLAŞIYOR
2.YARIYIL-20.HAFTA: 3.5.Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi.

Medineli Müslümanlar, Efendimizin Medine'ye gelmek üzere yola çıktığını duymuşlardı. Bunun için her gün sabah namazından sonra Harre mevkiine çıkarak,öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ancak Efendimiz, Kuba'da on küsur gece ikâmet buyurduktan sonra bir Cuma günü Medine'ye doğru hareket edecekti...
İndirilme Sayısı : 200 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 39 -SEVR MAĞARASINDAN AYRILIŞ
2.YARIYIL-20.HAFTA: 3.4.Hz.Muhammed Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi.

Efendimiz ve Hz. Ebu Bekr ‘in üç gün, üç gece süren mağaradaki misafirlikleri sona ermişti. Resûlullah Hezreve adındaki mevkiye gelince devesini durdurup, Kudsî Beldeye mahzun mahzun bakaracak: “Vallahi, sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah katında en sevimli olanısın.” diyecekti...
İndirilme Sayısı : 159 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 31-MÜSLÜMANLARA KARŞI BOYKOT
2.YARIYIL-19.HAFTA: 3.2.Hz.Muhammed’in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı.

Vahyin 7. senesi... İslâm’ın yayılmasına mani olamayan Müşrikler; Aralarında müşavere ettikten sonra, Haşimoğullarından tamamiyle münasebetlerini kesmeye karar verdiler: Haşim ve Muttaliboğulları ailelerinden kız alınıp verilmeyecek, alışveriş yapılmayacak…
İndirilme Sayısı : 187 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 30-HABEŞİSTAN'A HİCRET 2
2.YARIYIL-19.HAFTA: 3.2.Hz.Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Vahyin 6. senesi... İlk hicret sonrası, Müşriklerin zulümleri daha da şiddetlendi. Öte yandan bu ilk hicret, müminler için Habeşistan’ın güvenli bir yer olduğunu göstermişti. Bu nedenle Hz. Peygamber müminlere ikinci kez hicret izini verdi...
İndirilme Sayısı : 172 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 30-HABEŞİSTAN'A HİCRET 1
2.YARIYIL-19.HAFTA: 3.2.Hz.Muhammed’in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı.

Vahyin 5. senesi... Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerinin artması üzerine, Resulullah, Hz. Ebu Bekir'in ricası üzerine bazı mü’minlerin hicretine izni verdi… On erkek ve dört kadın, Habeşistan'a gitmek için gizlice hazırlandı. İçinde Efendimizin, kerimesi Rukiyye ve Eşi Hz. Osman da var...
İndirilme Sayısı : 176 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 21-İLK MÜSLÜMANLAR
2.YARIYIL-19.HAFTA: 3.1.Hz.Muhammed’in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı.

İlk vahyin arkasından tam kırk gün süren vahyin kesilmesi üzüntüsünden sonra, Efendimize, vahiy tekrar gelmeye başladı. Artık, bundan sonra vahyin ardı arası kesilmeyecekti…Ve O, bütün dünyaya Allah'tan aldığı emirleri tebliğ edecekti…
İndirilme Sayısı : 172 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 46-Hz.AİŞE İLE İZDİVAÇ
18.HAFTA: 3.Hz.Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları.

Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile Mekke'de nikâhlanmış, ancak düğün tehir edilmişti. Efendimiz, 55 yaşında. Hicretin 1. yılının Şevvâl ayı... Hz. Âişe, ince bir kavrayış melekesine ve kuvvetli bir zekâya sahip. Kısa zamanda Resûlullahtan, birçok hadis ezberleyecek, bir çok İslâmi hüküm öğrenecekti...
İndirilme Sayısı : 184 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 20-İLK VAHİY SONRASI GELEN ÜZÜNTÜ
18.HAFTA: 3.Hz.Muhammed’in Ailesinin Örnek Davranışları.

İlk vahyi getirme vazifesi sona eren Cebrâil birden bire kaybolmuş, Allah Resûlü de mağaradan çıkmış ve Mekke'ye doğru dönmüştü. Ancak, ilk vahyin arkasından vahiy kesilecek, üzüntü içinde tam kırk gün geçirilecekti…
İndirilme Sayısı : 150 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 26-Hz.ÖMER (R.A.) 2
18.HAFTA: 3.2.Hz. Muhammed’in Gençlik Hayatı.

Kur'ân hocası Hz. Habbab: “Müjde, ey Ömer” dedi. “Dilerim ki, Resûlullah’ın yaptığı duâ senin hakkında gerçekleşsin. Dün gece O, "Allah'ım, İslâmiyeti ya Ebü'l-Hakem bin Hişâm'la (bilinen adıyla: Ebû Cehil), ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir" diyerek duâ etmişti.”
İndirilme Sayısı : 175 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 26-Hz.ÖMER (R.A.) 1
18.HAFTA: 2.3.Hz. Muhammed Akrabayı Ziyaret Ederdi.

Vahyin 6. senesi Zilhicce ayı. (Milâdi; 616). Ebû Cehil; “Muhammed'i öldürecek kimseye benden 100 kızıl ve siyah deve,” diyordu. İçlerinde biri vardı;... Uzun boylu, iri yapılı, kimseye boyun eğmez, gözünü daldan, budaktan sakınmaz biri. Ortaya atıldı:“Bunu ben yaparım.” Gözler bu cesur adamın üzerine çevrildi:… Bu Hattaboğlu Ömer'di...
İndirilme Sayısı : 161 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 88-PEYGAMBERİMİZDE ÇOCUK SEVGİSİ 3
17.HAFTA: 2.2.Hz. Muhammed Aile Bireylerine Danışır ve Görüşlerine Değer Verirdi.

Peygamberimizin, çocuklara olan şefkati ve sevgisi bambaşkaydı. Peygamberimizin şefkatinin en canlı örneğini çocuklar üzerinde görüyoruz. İşte Peygamberimizin, iki torununun şahsında çocuklara gösterdiği sevgi ve şefkat örnekleri:…
İndirilme Sayısı : 195 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 88-PEYGAMBERİMİZDE ÇOCUK SEVGİSİ 2
17.HAFTA: 2.2.Hz. Muhammed Aile Bireylerine Danışır ve Görüşlerine Değer Verirdi.

Peygamberimizin, çocuklara olan şefkati ve sevgisi bambaşkaydı. Peygamberimizin şefkatinin en canlı örneğini çocuklar üzerinde görüyoruz. İşte Peygamberimizin, iki torununun şahsında çocuklara gösterdiği sevgi ve şefkat örnekleri:…
İndirilme Sayısı : 185 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 88-PEYGAMBERİMİZDE ÇOCUK SEVGİSİ 1
17.HAFTA: 2.2.Hz. Muhammed Aile Bireylerine Danışır ve Görüşlerine Değer Verirdi.

Peygamberimizin, çocuklara olan şefkati ve sevgisi bambaşkaydı. Peygamberimizin şefkatinin en canlı örneğini çocuklar üzerinde görüyoruz. İşte Peygamberimizin, iki torununun şahsında çocuklara gösterdiği sevgi ve şefkat örnekleri:…
İndirilme Sayısı : 179 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 17-Hz. ALİ, EFENDİMİZİN HİMAYESİNDE
16.HAFTA: 2.1.Hz.Muhammed Aile Bireylerini Sever ve Aralarında Ayırım Yapmazdı.

Efendimizin babası Hz. Abdullah artık evlenme çağında... Efendimizin annesi Vehb'in kızı Âmine ise hem güzellik, hem ahlâk, hem de nesep itibariyle Kureyş kızları arasında en yüksek mevkiye sahip... Her hususta Abdullah'a denk. Ve Kâinatın Efendisi’ni dünyaya getirecek mes'ud âile yuvası kuruluyor...
İndirilme Sayısı : 238 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 16-MUHAMMEDÜ'L-EMÎN'İN HAKEMLİĞİ
15.HAFTA: 2.1.Hz.Muhammed Aile Bireylerini Sever ve Aralarında Ayırım Yapmazdı.

Kâinatın Efendisi otuz beş yaşında... Kâbe duvarları yıkılıp, yeniden tamir edilecek... El-Emîn, Hacerü‘l-Esved için vereceği hükümle, bütün aleme, peygamberliğinden önce de isabetli görüşe, kuvvetli muhakemeye ve üstün bir zekâya sahip bulunduğunu tasdik ettirecekti…
İndirilme Sayısı : 253 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 15-GÜZEL ÇOCUK ZEYD
15.HAFTA: 2. Hz. Muhammed’in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları.

Zeyd, sekiz yaşlarında güzel bir çocuk... Kâinatın Efendisiyle kaynaşmış. Babası kendisini almaya geldiğinde aynen şunları söyleyecek: "Babacığım ben, bu zâttan öyle şeyler gördüm ki, hiç bir zaman, hiç bir kimseyi bu zata tercih edemem!..."
İndirilme Sayısı : 239 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 14-MUHTEŞEM EVLİLİK
14.HAFTA: 1.Hz.Muhammed'in Evliliği ve Çocukları.

İlahî kader, herkes O'na düşman iken, dost elini uzatacak, her türlü ıstırap ve sıkıntı karşısında kendisini teselli edecek Hatice-i Kübrâ ile Efendimizi birbirine yaklaştırıyordu...
İndirilme Sayısı : 269 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 13-Hz. HATİCE'NİN RÜYASI
14.HAFTA: 1. Hz. Muhammed'in Evliliği ve Çocukları.

Hz. Hatice bir rüya görüyor... Ay gökyüzünden inerek göğsünden giriyor ve nuru kollarından dışarı çıkıyor... Bütün yeryüzü bu nurla ışıl ışıl...
İndirilme Sayısı : 274 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ:1 BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE O(SAV)
14.Hafta: (ÖNSÖZ) Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı 93 bölümlük setin ilk sunumu. O'nun Hayatını öğrenmek, öncelikli şeylerin başında geliyor. Özellikle aile efradımızın ve öğrencilerimizin Sıkılmadan takip edeceği bir dizi olacak inşallah. Hayırlara vesile olması dileğiyle.
İndirilme Sayısı : 271 Indir
ALLAH DOSTU; SEYYİDETÜN NEFiSE
13.Hafta: 8.İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. 8. İbadetler davranışları ve ahlakı güzelleştirir. İşte bunun en güzel örneklerinden biri: Seyyidetün Nefise...
İndirilme Sayısı : 210 Indir
RASÛLULLÂH VE SALİH AMEL
13.HAFTA: 7.Güzel İş ve Güzel Davranış Salih Amel.

Efendimizden, üç kişinin harikulâde ibretlik öyküsünü dinliyoruz. Salih amellerin en güzel üç örneğini sunuda hep birlikte izleyelim ve Rabbimizden Salih ameller işlemeyi nasip etmesini niyaz edelim...
İndirilme Sayısı : 261 Indir
EFENDİMİZDEN DUÂLAR
12.HAFTA: 6.4.Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri.

Peygamber Efendimiz, biz Müslümanların nasıl dua etmesi gerektiğini bildirmiştir. İşte onlardan bir buket dua...
İndirilme Sayısı : 255 Indir
KUR’AN’DAN DUÂLAR
12.HAFTA: 6.4.Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri.

İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğunun programı olan Kur’ân, aynı zamanda da bir dua kitabıdır. Onda insanlığın önderleri Peygamberlerin ve onların etrafında hâlelenen kutluların Rabb’e samimi ve halis nice yakarışlarından bir duâ buketi sunuyoruz...
İndirilme Sayısı : 235 Indir
BİR ANNENİN DUASI
11.HAFTA: 6.1. Niçin Dua Edilir.

Doktor bir annenin, çocuğunun hastalığı karşısında acizliği, bir hastasının annesi ile yaptığı içten duası ile fakir hastasına cebindeki bütün parasını vermesini göz yaşlarıyla izleyelim...
İndirilme Sayısı : 299 Indir
DUÂ ÂDÂBI
11.HAFTA: 6.2. Nasıl Dua Edilir.

Dualarımızı nasıl, ne şekilde ve hangi düşünceler içerisinde yapmalıyız? Duamızı, adabına uygun nasıl yapabiliriz. Sunumuzda bunlar anlatılıyor...
İndirilme Sayısı : 233 Indir
Hz. MUSA İLE ÇOBAN
11.HAFTA: 6.3.Dua İbadetin Özüdür.

İbret almamız gereken eşsiz bir kıssa. Hz.Musa'nın davranışı ile ilâhî ikaza muhatap olduğu bir olay. Çobanın cahilce ama halisane yaptığı duanın Allâh katındaki değerini anlıyoruz...
İndirilme Sayısı : 241 Indir
HAZİRANDA YAĞAN KAR
10.HAFTA: 6.Dua.

Haziranda kar yağar mı? Özürlü bir çoçuğun çok içten yaptığı bir duanın sonucunda neler olduğunu hep birlikte görelim.
İndirilme Sayısı : 317 Indir
CAMİ VE KİLİSE
10.HAFTA: 5.Camiyi Tanıyalım.

Cami ve diğer ibadet yerlerine ecdadımızın bakış açısını gözler önüne sunan bir sunu. Mehter marşı fon müziği eşliğinde.
İndirilme Sayısı : 302 Indir
ÇOCUKLARINI HARAMDAN KORUYAN ADAM
9.HAFTA: 5-2.İbadetlerle İlgili Kavramları Öğreniyoruz.

İbadetleri yaparken haramlardan da uzak kalmanın önemini anlamak üzere Asr-ı Saadet dönemine kısa bir yolculuk yapalım birlikte...
İndirilme Sayısı : 350 Indir
NAMAZ KILARKEN PATLAYAN MERMİ
9.HAFTA: 5.2.İbadetlerle İlgili Kavramları Öğreniyoruz.

“Mümin namaza başladığında, Allah Teala, namazı bitirinceye kadar lütuf ve merhamet ile ona bakar ve o ilahi merhamet gölgesinde yer alır; onun etrafını göğün ufuklarına kadar melekler sarar ve Yüce Allah bir meleği onun baş ucunda durup şöyle demekle görevlendirir: Ey namaz kılan! Eğer kimin sana baktığını bilseydin, asla bu yerinden ayrılmazdın ve başka bir şeye ilgi göstermezdin.” Hadis-i Şerifi ışığında izleyiniz bu sunuyu...
İndirilme Sayısı : 320 Indir
Hz. ÖMER'İ AĞLATAN ÇOCUK
8.HAFTA: 2. İbadetlerle İlgili Kavramları Öğreniyoruz (Farz, Vacip,Sünnet).

Henüz namaz kendisine farz olmamış bir çocuk. Koşa koşa camiye gidiyor. Hz. Ömer'i ağlatan olay ve konuşmalar arkasından geliyor.
İndirilme Sayısı : 385 Indir
NAMAZI DOGRU KILMAK
8.HAFTA: 2. İbadetlerle İlgili Kavramları Öğreniyoruz (Farz, Vacip,Sünnet).

Peygamber Efendimizden namazlardaki yanlışların düzeltilmesi konusunda bir örnek. Müthiş bir tebliğ metodu örneği.
İndirilme Sayısı : 354 Indir
BİR GARİP RÜYA
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1.İbadet nedir?

Saf ve temiz kalpli bir ihtiyarın kabristanda uyuyakalması neticesinde gelişen ilginç olayların hikayesi…
İndirilme Sayısı : 447 Indir
KEŞKE DAHA ÇOK ALTIN TOPLASAYDIK
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1.İbadet nedir?

Keşkeler yapılmış hataları asla telafi edemezler. Komutanın verdiğ emri yerine getirmemenin bedelini ağır ödeyenlerin kıssası…
İndirilme Sayısı : 427 Indir
BÖCEĞİN RIZKI
6.HAFTA: 2.2.4. Kur’an.

Koskoca denizdeki bir kayada yaşayan bir böceğin rızkı nasıl kendisine ulaştırılıyor? Hz.Süleyman'dan bir kıssa...
İndirilme Sayısı : 458 Indir
ŞAH DAMARI
6.HAFTA: 8. Allah Bizimle Beraberdir.

Allah'ı neden göremiyoruz? Halbuki O bize Şah damarımızdan bile yakın. Öğrencilerle yapılan bir sohbetten kesitler. Arkasından Peygamber Efendimizden enfes tablolar...
İndirilme Sayısı : 457 Indir
YATAKTA CENNETİ ARAYAN ADAM
6.HAFTA: 9. Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım.

Çalışmadan başarıya ulaşılmaz. Çatıda eşşek aranmayacağı gibi yatarak da cennet bulunmaz.
İndirilme Sayısı : 397 Indir
TAKKECİ İBRAHİM ÇAVUŞ
5.HAFTA: 7. Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter

Cami yaptırma aşkıyla yanan bir adamın rüyayla başlayıp, ilginç olaylarla devam eden yaşanmış öyküsü.
İndirilme Sayısı : 486 Indir
SÜTÇÜ KIZ VE Hz.ÖMER
5.HAFTA: 6. Allah Her Şeyi İşitir, Bilir ve Görür

Allâh’ın her zaman, her yerde kendisini gördüğüne inanan bir genç kızın erdemli davranışı ve mükâfatı.
İndirilme Sayısı : 456 Indir
KALBİMDEKİ YARA
6.ÜNİTE: 4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız

(ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA 6. ÜNİTE'den: 2. kademeye de izlettirmekte yarar var.) Hain saldırılarda Vatan ve Millet uğruna canlarını seve seve veren bir mehmetçikle, onun şahadetini gören en yakın silah arkadaşının yaşanmış hikayesi.
İndirilme Sayısı : 532 Indir
VATAN KURTULDU YA
6.ÜNİTE: 2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz

(ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA 6. ÜNİTE'den: 2. kademeye de izlettirmekte yarar var.)Vatan ve millet sevgisini gösteren aynı zamanda tarihte müstena bir yer teşkil eden ibret tablosu
İndirilme Sayısı : 465 Indir
MEHMETÇİK
6.ÜNİTE: 3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz

(ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA 6. ÜNİTE'den: 2. kademeye de izlettirmekte yarar var.) Çanakkale Savaşında Mehmetçiğimizin kendine has özelliklerini dile getiren yaşanmış bir kahramanlık hikayesi.
İndirilme Sayısı : 499 Indir
YA VARSA?
3.HAFTA: 3. Allah Vardır ve Birdir

Allah var ve bir. Ancak ahirete inanmayanlara ibretlik bir ders: Hz. Ali'den(RA).
İndirilme Sayısı : 711 Indir
KÜÇÜK ÂLİM İLE DİNSİZ BİLGİN
3.HAFTA: 3. Allah Vardır ve Birdir

Üç mantıklı cevapla bir dinsiz bilginin hidayete nasıl eriştiği anlatılıyor…
İndirilme Sayısı : 678 Indir
EVRENİN DÜZENİ
2. Evrende Bir Düzen Vardır

Havuz başında dinlenirken birden kendilerini başka âlemlerde bulan iki adamın hikâyesi…
İndirilme Sayısı : 594 Indir
HERŞEY ALLÂH’I ANLATIR
2. Evrende Bir Düzen Vardır

Dünyadaki düzen, bütün güzellikler ve bütün nimetler Allâh’ı anlatmıyor mu?.
İndirilme Sayısı : 736 Indir
BESMELE VE BİŞR-İ HAFİ
1.1.Bismillâhirrahmanirrahim

Günah çukuruna düşmüş bir gencin Besmeleye hürmetiyle başlayan Evliyalık yolculuğu.
İndirilme Sayısı : 439 Indir
BESMELE'NİN BEREKETİ
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

Rasulullah'ın besmele hakkındaki sır dolu ifadesi.
İndirilme Sayısı : 451 Indir
BESMELE'NİN SIRRI
Tanışma, Dersin İşlenişi Ve Besmele

Dinine bağlı bir kadının besmele ile imtihanı.
İndirilme Sayısı : 514 Indir
CEHALETİN İLACI SORMAK
1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır

Bilmediğini sormamanın kötü akibeti.
İndirilme Sayısı : 762 Indir
AKIL OKULU
1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır

Akıl okulu? Sonradan akıl kazanılır mı ?
İndirilme Sayısı : 810 Indir

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol