ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

BIRBIRINE KARSI DAVRANISLAR

Eşlerin birbirlerine karşı davranışları

Evli çiftler evlilik yuvasında mutlu olabilmek için birbirlerine karşı çok iyi davranmalıdırlar. Eğer birbirlerinin hoşuna gitmeyen davranışları varsa en kısa zamanda düzeltmeliler. Biz huy ve dav­ranış metodunu ahlâk bölümünde, huy değiştirme kısmında yaz­mıştık. (Bkz. Mutluluk Yolları Hayat Kitabı)

l- Erkek nasıl davranmalı?

a- Her şeyiyle evine dönük ve evine bağlı olmalı, ayağı dışarıda gözü başkalarında olmamalı. Boş zamanlarını evinde eşiyle geçir­meli. Birlikte gezip, birlikte eğlenmeliler. Erkek hanımına arkadaş gibi davranmalı, ona işlerinde yardımcı olmalıdır. Nitekim Pey­gamberimiz de hanımlarına yardım ederdi.

b- Çalışkan, ekmeğini taştan çıkaran cinsten olmalı, helâlinden daha çok kazanıp, ailesini daha mutlu günlere kavuşturmaya gayret etmelidir. Peygamberimiz:

"En hayırlınız, ailesine ve ev halkına daha yararlı olanınızdır" buyurmuştur. Daha çok yararlı olmak, varlıklı olmakla olabilir. Var evi kerem evi, yok evi verem evidir. Varlıklı olmak için de çok ça­lışıp çok kazanmak gerekir. (Bkz. Mutluluk Yollan Hayat Kitabı s.

224)

c- Güler yüzlü, tatlı dilli olmalı, asık suratlı, küfürbaz, katı ve kı­rıcı olmamalıdır. Bir sözle kırılan kalp bin sözle yapılamaz.

d- Hanımına ve çocuklarına karşı nazik ve şefkatli olmalıdır. Kaba, üzücü, acımasız olmamalıdır. Hz. Peygamber bütün hayatın­da hiç bir hanımına kırıcı tek bir söz söylememiştir.

Ben de şahsen 41 yıllık evliyim, 5 çocuğum, 7 torunum var, 60 senedir talebe okuturum, bu güne kadar ne aileme ne çocuklarıma, ne torunlarıma ne de bir talebeme kırıcı ve çirkin bir kelime söylememişimdir. Bunu nasıl söylerim. Allah'ın yarattığı en kutsal var­lık insandır. Kim olursa olsun, insana karşı saygılıyımdır.

e - Hanımına karşı çok fedakâr olmalı, hanımının hatırı için ge­rekirse kendi istek ve arzularına gem vurmasını bilmelidir. Hep kendi istek ve arzularını düşünmemeli, hanımının da durumuna ve isteklerine saygı göstermelidir.

f - Cömert olmalıdır. Evinin ihtiyacını bilmeli ve almalıdır. Ha­nımının makul ve mantıklı arzularını seve seve yerine getirmelidir. Cimriliğin en kötüsü eşine ve çocuklarına karşı yapılan cimriliktir. Onun için Peygamberimiz:

"En hayırlınız, ailesine ve ev halkına daha iyi ve yararlı olanınızdır" buyurmuştur."(110)

g - İradesi kuvvetli olmalıdır. Zira iradesi zayıf olanlar, her şey­de olduğu gibi evilik hayatında da başarılı ve mutlu olamazlar. (İra­de kuvveti, Bkz. Mutluluk Yolları s. 227)

h - Erkek, evine vaktinde ve haberli gelmeli, erkeğini kazanabil­mesi için kadın, kocasının eve geleceği vakti bilmelidir. Onun için erkek evine vaktinde gelmeli, habersiz gelmemelidir. Bu hususta Peygamberimiz erkeklere şöyle seslenir:

"Evinize gelirken, baskın yapar gibi habersiz gelmeyin, gelece­ğinizi bildirin ki, sizi karşılamak için hanımınız temizlensin, süslen­sin ve giyinsinler." (111)

2- Kadın nasıl davranmalı?

a - Tutumlu olmalıdır. Evde her şeyi dikkatli kullanmalı, kırıp dökmemeli, yemeklerde her şeyin kararını bilmeli, az masrafla gü­zel ve leziz yemekler pişirebilmelidir. Her konuda kocasına yar­dımcı olmalı, ona lüzumsuz masraf yaptırmamalıdır. Bu hususta ge­niş bilgi için Mutluluk Yolları sağlık bölümünün yemek pişirme bahsine bakınız.

b - Kadın hareketli ve eli çabuk olmalı, uyuşuk, mıymıntı olma­malı. Kocasının olmadığı saatlerde çabucak işlerini bitirip kendisi­ne bakmaya da zaman ayırmalı. Kocası işten gelince başka şeyler­le oyalanmayıp eşi ile hoşça vakit geçirmeli. Özellikle yeni evlilik­lerde çocukları çoğalmadan böyle yaparak kocasını kendisine iyice bağlamalı, eşinin kalbine girmeli ve eşiyle hoşça vakit geçirmenin tadını çıkarmalıdır.

c- Kadın cilveli olmalı ve kocasının başını döndürürcesine bak­masını bilmeli. Güler yüzlü ve ilginç hareketleri ile işten yorgun ge­len kocasını evine ve kendisine bağlamalı, tatlı dili ve sevimli ba­kışları ile de ona yorgunluğunu unutturmalı, kalbini kazanmalı ken­disini sevdirmelidir. Bir kadın kadınlık sanatını kullanarak kocası­nı kendine ve evine bağlayamazsa, onu başka yerlere, en azından kahvehanelere kaçırır.

d- Kadın konuşkan ve tatlı dilli olmalı. Konuşmasını bilmeyen somurtkan kadınlar sevilmezler. Her kadın tatlı dili ve güzel konuş­ması ile kocasının kalbini kazanabilir. Toplum içinde de değeri ar­tar, bulunduğu yeri şenlendirir.

e - Özellikle misafir geldiği zamanlarda mutfak sanatım iyi kul­lanarak kocasının yüzünü ağartmalı. Bunu yaparsa topluma da kendisini saydırır ve kocasını memnun etmiş olur. Yaptığı güzel ye­mekler yıllar geçse de meclislerde öğülür.

f - İnatçılık kötüdür ama, kadınlarda daha da kötüdür. İnatçılık yüzünden ailenin huzuru kaçar, 'bazan yuvanın yıkılmasına kadar gider. İnatçılıkla insan hiç bir şey elde edemez, sadece değerini dü­şürür ve eşiyle çekişmeye neden olur. Onun için kadın uysal olma­lı, kocasıyla ve çevresiyle kolayca uyum sağlamalıdır. O zaman de­ğeri artar, eşi tarafından sevilir, yuvasını mutluluk çemberi içine alır.

g - Kadın hünerli olmalı ve eli her işe yakışmalı. Evinin işinde, aşında, dikişinde ve kocasının hizmetinde ne kadar hünerli olursa; değeri de o derece artar. Bu hususta analara görev düşer.

h - Yaşlan ve yaş farkları ne olursa olsun, kadın kocasını ismiy­le çağırmalıdır. Evlilerin kulağına en çok hoş gelen şeylerden biri de, eşlerinin kendi isimlerini andıklarını duymaktır. Baş başa kal­dıkları zamanlarda birbirlerine seslerini yumuşatır eşine onu çok sevdiği duygusunu vererek, canım, hayatım, ruhum, bir tanem, sev­gilim, eşim., gibi hitaplarla aralarındaki sevgiyi derinleştirmeli, bağlarını kuvvetlendirmelidirler. Peygamberimiz (s.a.v):

"Sevdiğiniz kimselere onları sevdiğinizi bildirin" (112) demiştir. Sevdiğini bildirmenin bir yolu da, sevdiğini belirten güzel kelime­lerdir.

Bir çok yerlerde eşini kendi adı ile çağırmasını ayıp sayarlar; efendi, bey, hacı bey, hanım... gibi saygı ifade eden terimlerle çağı­rırlar. Bu yanlıştır. Çünkü bu hitap tarzı yabancılar arasındaki say­gı ve resmiyeti andırır. Eşler arasında da resmiyet ve yabancılık duygusu uyandırır. Halbuki resmiyet olan yerde muhabbet olmaz. Bütün bunları göz önüne alarak eşler birbirlerini isimleriyle çağır-malılar, âmir- memur gibi değil, iki arkadaş gibi iki yabancı gibi de­ğil, iki sevgili gibi yaşamalılar

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol