ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

BUYUK ARAYIS

BÜYÜK ARAYIŞ

Yaşamakta olan her insan dünyaya gözlerini açar açmaz, büyük bir arayışa başlamıştır. Bu büyük arayış beşikte başlar, mezarda da son bulur. Yeni doğan bir bebek önce anne-babasının mimiklerini keşfetmeye koyulur. Daha sonra emeklemeye, yürümeye ve konuşmaya başladığında, anne-babalar çocuklarının "bu nedir, şu nedir? “şu nasıl oluyor?" sorularından kendilerini kurtaramazlar. Çocuk büyüyüp ergenlik çağına geldiğinde çevresini, dünyayı ve olayları tanıyıp, yeni yeni alanlar keşfettikçe soru ve arayışı daha ciddi boyutlara ulaşır. Sonuç olarak her insan maddi soruların dışında kendi kendine, özellikle ruhsal alanda sorular yöneltmeye başlayıp, bunlara bir yanıt bulmaya koyulur: "Ben kimim? Nereden gelip nereye gidiyorum? Yaşamın amacı nedir? Tanrı kimdir? Ölüm, diriliş, yargı, cennet, cehennem vs..."

Şüphesiz sen ben her birimiz sesli veya sessiz olarak bu tür soruları sormuş ve bunlara bir yanıt bulmaya çalışmışızdır. Bu tamamen doğaldır. Zaten doğada bu tür soruları kendi kendine sorup, bunlara bir yanıt bulmaya çalışan tek varlık insandır. Diğer canlı varlıklar dünyası, sakin ve sessiz bir şekilde yeryüzündeki rollerini tamamlayıp yokluğa karışırlar. Ama insanlık dünyası tamamen farklıdır. O araştırır, sorar. Kendini çevreleyen maddi veya manevi gizemleri keşfetmeye çabalar. Uzayı araştırır, aya çıkar. Akıl durdurucu buluşlarıyla insanlığın karşılaştığı sayısız bunalım ve hastalıklarına çözüm bulmaya çalışır. Evet, insanlığın arayışı, özellikle ruhsal alandaki arayışı evrenseldir. En üst düzeyden en aşağı düzeye dek tüm insanlık büyük bir arayış içindedir.

          BÜYÜK ARAYIŞIN SONUÇLARI NELER OLMUŞTUR?

Şüphesiz insanlık maddi alandaki arayışlarında büyük başarılar kaydetmiştir. Ama ruhsal alandaki arayışları çoğu zaman büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Bugün insanlık, yüreğinde hüküm süren ruhsal boşluğu gidermek ve sorduğu sorulara yanıt bulabilmek amacıyla çeşitli yollara başvurmuştur ve vurmaktadır da. Sayısız kişi bugün çözüm için bilim, politika, felsefe, materyalizm veya birçok mistikvari tarikatlara sığınmaktadır. Bazıları da bu arayışlarından tamamen usanıp, kendilerini dengesiz eğlencelere, uyuşturucu madde kullanımına veya alkolizme kaptırarak kendilerine hayali sahte bir cennet yaratma peşine düşmüşlerdir. Ama gerçek şudur ki, insanın başvurduğu bu şeylerden hiçbiri kendini tatmin edememiş, insan aradığı huzur ve güvenliği bulamayarak yine sorunları ve korkularıyla başbaşa kalmıştır. Sanırım bundan emin olmanız için şahsen kendi yaşamınıza ve çevrenize şöyle bir bakmanız yeterlidir. Her tarafta hoşnutsuzluk, sevgisizlik, bencillik, aile içindeki huzursuzluklar, uluslar arasında hüküm süren sürtüşmeler, intihar ve cinayet olayları, ahlaksızlık, alkol, uyuşturucu ve tarikat kurbanları yığınlarcadır. İnsan, ne yazık ki, aradığı huzuru, güvenliği ve mutluluk dolu yaşamın nereden kaynaklanması gerektiğini görmekten çok uzakta bulunuyor. Belki hemen sorabil irsiniz: "Neden bu böyledir? Neden arayışlarımız karşılıksız kalıyor?, Neden sorularımıza kalıcı bir yanıt bulamıyoruz?, Ve neden bu denli özlem duyduğumuz yürek huzuruna ve güvenliğine sahip olamıyoruz?''.

      İNSAN BU BÜYÜK ARAYIŞINA NASIL ÇÖZÜM BULABİLİR?

Bu soruyu şu gülünç olayı anlatmakla yanıtlamaya çalışalım: Sarhoşun biri, gece yarısı loş bir ışık altında, sokakların birinde sallana sallana, bir orada bir burada bir şeyler aramaktadır. Tesadüfen aynı yoldan geçen biri, sarhoşun bu çaresiz arayışını görüp üzülür ve sarhoşa yaklaşarak ona ne kaybettiğini sorar. Sarhoş mırıldanarak "cüzdanımı" der. Yoldan geçen adam da "Ama sen cüzdanını burada kaybettiğine emin misin?" diye sorar. Şarhoş ise "Yook." der, "Şu ilerdeki kaldırımda kaybettim." Bunun üzerine adam sorar "O halde neden cüzdanını kaybettiğin yerde aramıyorsun da burada arıyorsun?" . Sarhoş kendinden emin bir şekilde "Ama" der, "Orada hiç ışık yok ki, kapkaranlık!".

Gülünç bir olay; fakat bu olay günümüz insanının içinde bulunduğu durumu çok iyi bir şekilde gözler önüne sermektedir. İnsanlık da aynen bu sarhoş adam gibi kaybettiği şeyi kaybetmediği yerde aramakta ve bulamamaktadır. Arayışını böyle yanlış bir yerde sürdürdüğü sürece de sorularına kalıcı bir yanıt ve çözüm bulamayacaktır. Yine hemen sorabilirsiniz; "O halde bizler arayışlarımızı nerede sürdürmeliyiz? Bizler cüzdanımızı nerede kaybettik ki?...".

Bizim buna vermiş olduğumuz yanıt şudur: Eğer kendi kendimize sorduğumuz bu yaşamsal sorulara kalıcı, gerçekçi bir yanıt ve çözüm bulmak istiyorsak bizler cüzdanımızı kaybettiğimiz yere, yani evren ve bizlerin yaratıcısı olan Yüce Allah'a ve O'nun Sözü olan Kur’an’a yönelmeliyiz. Sorunlarımıza kalıcı tek çözümü sunacak olan sadece Allah'dır. Bizleri yaratan O olduğundan, soru ve bunalımlarımızın tek çözümü yalnızca O'ndadır. Televizyonunuz bozulduğunda onarımı için kime gidersiniz? Kasaba, manava mı yoksa televizyon tamircisine mi? Mutlaka televizyon tamircisine değil mi? Nedenine gelince o televizyon yapıcısı olduğundan, televizyonun aksak ve bozuk yönlerini çok iyi bilir ve bunları da en iyi şekilde onarabilir. Bu benzerlikte Allah’ da bizim yaratıcımız ve yapıcımız olduğundan bizlerin aksak ve bozuk yönlerini en iyi O bilir ve O onarabilir.

“Biz, insanlığın kurtuluşu için hakikati ortaya koyan bu ilahi kelamı indirdik sana. (burada hitap özelde Hz. Peygambere, genelde ise tek tek her insanadır) Kim Kur’an’a sarılarak doğru yola ulaşmayı seçerse bu kendi lehinedir ve kim de yoldan saparsa yine kendi aleyhine sapmış olur.”(Zümer suresi 41. ayet)

Allah, bütün öğretilerin en güzelini, kendi içinde tutarlı, gerçeğin her türlü ifadesini çeşitli biçimlerde tekrarlayan bir ilahi kelam şeklinde indirir. (Zümer suresi 23. ayet)                                               

Allah ile soyut bağlantımız olan “dua” ile isteklerimizi ona iletebiliriz. Ancak, mutlu ve huzurlu bir yaşam için neler yapmamız gerektiği ile ilgili her şeyi Allah’a sormalı, bunun için de Allah ile tek somut bağlantımız olan Kur’an’a başvurmalıyız. Bunun dışında uyulacak olan her yolun sonu, yukarıda da belirtildiği gibi hüsranla sonuçlanmaya mahkûmdur. İnsan; kendi aklını, o aklı yaratana üstün tutma zavallılığını gösterdiği sürece gerçek huzuru ve mutluluğu hiçbir zaman bulamaz.                                                                                         

Allah, Kur’an’da “hakikati inkâra şartlanmış olanların boş gurura kapılarak doğru yolu bırakıp yanlış ve eğri yollara sapmış olduklarını” belirtmektedir. Onların ilahi vahiy gerçeğini kabule yanaşmamalarının ve bu konuda isteksiz davranmalarının temel nedeni; bunu kabul etmelerinin, insanın Allah’a karşı sorumluluğunun kabulü anlamına geleceği ve tüm hayatını bu kabüle göre belirlemek zorunda kalmasıdır. Ama insanın “kendi kendine yeterliliği” şeklindeki küstahça inançta ifadesini bulan boş gururları, bunu yapmalarına izin vermez.

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol