ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

BUYUKLER ICIN

powerpoint kategorileri pps


güncelleme:11/06/2009
yeni powerpoint dosyalar için buraya tıklayın

GÜLLERİN EFENDİSİ: 47-İLK İSLÂM DEVLETİ KURULUYOR
Efendimiz, Muhit Ve Şartların Değişmesiyle Medine'de Adlî, Askerî Ve Siyasî Bir Takım Esasların Tespiti İle Cemiyete Bir Teşkilatlanma Ruhu Ve Havası Getiriyor... Böylece İlk İslâm Devletinin Anayasası Hazırlanıyor…

Efendimiz, Mekke devrinde sadece îmân esaslarını anlatmış, bu sayede bir çok kimse İslâmın saâdetli sinesine koşmuştu. Bu devrede İslâm düşmanlarına karşı, her türlü maddî mukabele yasaktı. Fakat, Hicretten sonra Müslümanlar, îmânlarının gereği olan her şeyi serbestçe yapmaya başladılar. Adlî, askerî, siyasî bir takım esasların tespiti ile cemiyete bir teşkilatlanma ruhu gelecek, Resûlullahın, başkanlığında İlk İslâm Devletinin anayasası teşekkül edecek, hatta bu vesika, dünyada yazılı ilk anayasalardan birini teşkil edecekti...
İndirilme Sayısı : 447 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 46-Hz.AİŞE İLE İZDİVAC
Efendimiz Hazreti Ebûbekr'in kızı Hazreti Âişe ile Mekke'de nişanlandı. Hicretten sonra, Medine'de nikahlandı. Nişanlandığı zaman Hz. Âişe ondört yaşındaydı...

Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile Mekke'de nikâhlanmış, ancak düğün tehir edilmişti. Efendimiz, 55 yaşında. Hicretin 1. yılının Şevvâl ayı... Hz. Âişe, ince bir kavrayış melekesine ve kuvvetli bir zekâya sahip. Kısa zamanda Resûlullahtan, birçok hadis ezberleyecek, bir çok İslâmi hüküm öğrenecekti...
İndirilme Sayısı : 171 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 45-HİZMETÇİ KIZ
Efendimiz İnsanlığa Bir Rahmetti... Güzel Ahlak Timsaliydi... Ağlayan küçük bir kız çocuğunun Göz Yaşlarını Dindirmek İçin Elinden Geleni Yapıyordu...

Şehrin akşama bürünmüş alacakaranlık yollarında, küçük bir kız çocuğu ağlıyordu... Güzel Ahlak Timsali; ağlayan küçük çocuğu gördü: “Niçin ağlıyorsun yavrum?” dedi. Küçük kız niçin ağlıyordu ve Efendimiz onu nasıl teselli edecekti?...
İndirilme Sayısı : 220 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 44-ASHÂBI SUFFA
Efendimiz “Ashâb-ı Suffa” için “Eğer, sizin için Allah katında, neyin hazırlandığını bilseydiniz, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da ziyâdeleşmesini isterdiniz” diyerek, bu meşguliyetlerinin son derece mühim ve mübârek olduğunu ifâde buyuruyorlardı...

Mescid-i Nebevî'nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla yapılan bir gölgelik ve sundurma vardı... Adına Suffa denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da “Ashâb-ı Suffa” denilirdi. Onların Medine'de ne meskenleri, ne de akrabaları vardı...
İndirilme Sayısı : 188 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 43-MESCİD-İ NEBEVÎ
Efendimiz Medine'de İlk Olarak Namaz Kılma Ve Toplanma Yeri Olarak Bir Mescid İnşasını Başlatıyor Ve Kendisi de Bilfiil Çalışıyorlar...

Hicretin 1. senesi. Milâdi 622... Müslümanların içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde toplanıp meselelerini konuşabilecekleri bir yer gerekiyordu... Ve Efendimiz, Medine'de ilk olarak bir mescid inşâ etmekle işe başladılar... Mescidin inşasında Efendimiz; bilfiil durmadan dinlenmeden çalışacaktı...
İndirilme Sayısı : 166 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 42-EY RASÛL, MEDİNE'YE HOŞ GELDİN 2
Medine Efendimizle Nurlanmış... Medine'de Bayram, Ensar'ın Yüzünde Ve Gönlünde Sürur Var... Ancak Vakit Sözleri Yerine Getirme Vaktidir...

Efendimizin, Medine'ye teşrifleriyle Ensarın yüzü ve gönlü sürûra gark oldu. Medine ise sevinçten çalkalandı ve âdeta bir bayram havasına büründü. Medine ise sevinçten çalkalandı ve âdeta bir bayram havasına büründü. Medineli Müslümanlar, yemek taşımada. Efendimizin ihtiyaçlarını yerine getirmede birbirleriyle âdeta yarışıyorlar. Ancak esas görev yeni başlıyor. Akabe'de verilen sözün yerine getirilmesi...
İndirilme Sayısı : 388 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 42-EY RASÛL, MEDİNE'YE HOŞ GELDİN 1
Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir Artık Medine'ye Varmış Bulunuyor. Mekke'de yalnızlıkla baş başa bırakılan Efendimiz; şimdi içleri nur, dışları nur yüzlerce insan tarafından sarılmış durumda...

Peygamber Efendimiz, Rânûna mevkîinde Cuma namazını kıldıktan sonra, tekrar devesine bindi ve yularını boynuna doladı. Kadınlar, çocuklar söyledikleri şiirlerle manzaraya bir başka tatlılık katıyorlardı: Ay doğdu üzerimize Veda tepesinden...
İndirilme Sayısı : 128 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 41-EFENDİMİZ MEDİNE'YE YAKLAŞIYOR
Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir Artık Medine'ye Varmak Üzereler... Ancak Efendimiz Kuba'da Bir müddet kalmak istiyorlar...

Medineli Müslümanlar, Efendimizin Medine'ye gelmek üzere yola çıktığını duymuşlardı. Bunun için her gün sabah namazından sonra Harre mevkiine çıkarak,öğle sıcağı basıncaya kadar yolunu heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ancak Efendimiz, Kuba'da on küsur gece ikâmet buyurduktan sonra bir Cuma günü Medine'ye doğru hareket edecekti...
İndirilme Sayısı : 131 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 40-SÜRÂKA VE BÜREYDE
Efendimiz ve Hz. Ebu Bekr Medine'ye gitmek üzere yola çıkıyorlar... Ama Yol Bir Çok Tehlikelerle Dolu...

Yüz deve mükâfatının cazibesine kapılarak Efendimizi takibe koyulan Sürâka bin Mâlik,... Bu mükafatı işiten diğer bir kişi: Sehmoğulları Reislerinden Büreyde bin Huseyb... Her ikisi de yüz deveyi kazanamadılar ama İslam'la müşerref oldular...
İndirilme Sayısı : 139 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 39 -SEVR MAĞARASINDAN AYRILIŞ
Efendimiz ve Hz. Ebu Bekr Mağaradaki Üç Günlük Misafirliklerinden Sonra Medine'ye gitmek üzere yola çıkıyorlar... Ama Efendimiz Mekke'den Ayrıldığı İçin Mahzun...

Efendimiz ve Hz. Ebu Bekr ‘in üç gün, üç gece süren mağaradaki misafirlikleri sona ermişti. Resûlullah Hezreve adındaki mevkiye gelince devesini durdurup, Kudsî Beldeye mahzun mahzun bakaracak: “Vallahi, sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah katında en sevimli olanısın.” diyecekti...
İndirilme Sayısı : 129 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 38-NÖBET BEKLEYEN ÖRÜMCEK
Cenâb-ı Allah, Sevgili Resûlüne Hicret Emrini Vererek; O'nu Nasıl Koruduğunu Bir Kez Daha Gösteriyor...

Mağaranın ağzına ağını geren bir örümcek ile oraya yuva kuran bir çift güvercin… Bu hayvanlar, Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir'i bütün Kureyş'e karşı korumak için nöbete başlamışlardı…
İndirilme Sayısı : 172 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 37-HİCRET İZNİ
Efendimize Hazırlananan Korkunç Tuzaktan sonra Yüce Allah, Efendimizi Bu Tuzaktan Kurtarıp, O'na Yepyeni Bir Ufuk Açıyor...

Vahyin 12. yılı... Kureyş müşrikleri Peygamber Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmak için karar aldılar. Bu sırada Cenâb-ı Hak, Sevgili Resûlüne hicret emrini verdi...
İndirilme Sayısı : 131 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 36-KORKUNÇ PLAN
Akabe Bîatları Yeni Bir Dönemin Başlangıcı Oldu. Ancak Bu Arada Efendimize Korkunç Bir Tuzak Hazırlanıyordu...

Vahyin 12. yılı. Akabe bîatları Müslümanlar önünde yepyeni emniyetli bir saha açıyor. Ancak Mekke'de nazik bir devre başlıyor. Bu arada Efendimiz'in ortadan kaldırılmasına karar verilmiş, O'na korkunç bir tuzak hazırlanmıştı...
İndirilme Sayısı : 122 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 35-MUS'AB BİN UMEYR
Efendimizin Görevlendirdiği Genç Sahabî Mus'ab bin Umeyr, Medine'yi fethetmeye Başlıyor...

Vahyin 12. senesi... Genç Sahabî Mus'ab bin Umeyr, Medine'ye gelince kabilelerin hatırı sayılır kimseleriyle görüşüyor, konuşuyor, İslâm’ı anlatıyordu. Medine'de birçok kimse Müslüman olmuştu, ama İslâm’ın daha da hızlı yayılması için bazı mâniler vardı...
İndirilme Sayısı : 137 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 34-AKABE BİATLARI 2
Efendimizin En Çok Üzüldüğü Hüzün Yılından Sonra Sevindirici olaylar Gerçekleşmeye Devam Ediyor...

Vahyin 12. yılı. Kur'an muallimi Mus'ab bin Umeyr, 75 Müslüman’la Mekke'ye geldi. Efendimiz, önce onlara Kur'ân-ı Kerim okuyacak, sonra, kendisi ve Rabbi için arzu ettiği hususları sıralayacaktı...
İndirilme Sayısı : 154 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 34-AKABE BİATLARI 1
Efendimizin En Çok Üzüldüğü Hüzün Yılından Sonra Sevindirici olaylar Gerçekleşiyor...

Vahyin 11. yılı... 12 kişilik bir kafile Akabe’de bir gece vakti gizlice Resûl-i Ekrem’le buluşarak görüşüp, biat ettiler. Medineli Müslümanların istekleri üzerine Resûlullah onlara Kur'ân muallimi Mus'ab bin Umeyr‘i gönderecekti...
İndirilme Sayısı : 277 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 33-HÜZÜN YILI
Efendimizin En Çok Üzüldüğü Yıl. Üst üste Gelen Acı Hadiseler Zincirine rağmen O Vazifesine Devam Edecekti...

Vahyin 10. yılı… Hüzün Yılı... Üç senelik müşrik ablukasından kurtulmanın sevincini acı olaylar takib ediyor... Sırasıyla Kasım'ın, Abdullah'ın, sonra Amcası Ebû Talib'in Son olarak da Efendimizin Sevgili Eşi, Hz. Hatice vefat ettiler...
İndirilme Sayısı : 122 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 32-BÖYLE BİR DOSTUNUZ OLSUN İSTER MİSİNİZ?
Sevgili Peygamberimizin Dostunuz Olmasını İstersiniz Değil mi? O zaman O’nu Çok Seviniz...

Daima düşünceliydi… Susması konuşmasından uzun sürerdi. Lüzumsuz yere konuşmazdı… Konuştuğunda ne fazla, ne de eksik söz kullanırdı… Dünya işleri için kızmazdı… Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı… Kötü söz söylemezdi… Kimseyle çekişmezdi… Çok konuşmazdı…
İndirilme Sayısı : 168 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 31-MÜSLÜMANLARA KARŞI BOYKOT
Müşriklerin Müslümanlar Üzerindeki Baskı Ve İşkenceleri İslamın Yayılmasına Engel Olamayınca Müşrikler Yeni Bir Plan Yapıyorlar: BOYKOT...

Vahyin 7. senesi... İslâm’ın yayılmasına mani olamayan Müşrikler; Aralarında müşavere ettikten sonra, Haşimoğullarından tamamiyle münasebetlerini kesmeye karar verdiler: Haşim ve Muttaliboğulları ailelerinden kız alınıp verilmeyecek, alışveriş yapılmayacak…
İndirilme Sayısı : 130 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 30-HABEŞİSTAN'A HİCRET 2
Müşriklerin Müslümanlar Üzerindeki Baskı Ve İşkencelerinin Artması Üzerine Hicretler Devam Ediyor... İşte İkinci Habeşistan Hicreti...

Vahyin 6. senesi... İlk hicret sonrası, Müşriklerin zulümleri daha da şiddetlendi. Öte yandan bu ilk hicret, müminler için Habeşistan’ın güvenli bir yer olduğunu göstermişti.
İndirilme Sayısı : 106 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 30-HABEŞİSTAN'A HİCRET 1
Müşriklerin Müslümanlar Üzerindeki Baskı Ve İşkencelerinin Artması Üzerine Hicretler Başlıyor... İşte İlk Habeşistan Hicreti...

Vahyin 5. senesi... Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerinin artması üzerine, Resulullah, Hz. Ebu Bekir'in ricası üzerine bazı mü’minlerin hicretine izni verdi… On erkek ve dört kadın, Habeşistan'a gitmek için gizlice hazırlandı. İçinde Efendimizin, kerimesi Rukiyye ve Eşi Hz. Osman da var...
İndirilme Sayısı : 109 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 29-DÂRU'L-ERKAM VE İŞKENCELER
Müslümanlara Uygulanan Baskı, İşkence ve Eziyetler Hızla Artıyor... Erkâm’ın Evi Onlar İçin Adeta bir Sığınak ve Okul Oldu…

Efendimizin peygamberliğinin beşinci senesi... Milâdî, 615… Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı, eziyet ve işkenceleri gün geçtikçe artıyor... Müslümanlar dinî vazifelerini ve ibadetlerini rahat ve serbest bir şekilde ifâ edemez hale geldiler. Müslümanlara emin bir yer gerekliydi… Allah Resûlü, emin yeri bizzat tesbit etti: Erkâm’ın evi…
İndirilme Sayısı : 123 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 28-BİLAL-İ HABEŞİ 2
İslam'a Gönül Verenler Ve Onun Çilesini Çekmeye Talip Olanlar İçin Baskı, İşkence ve Eziyetlerin Her Türlüsü Başlıyor...

Bir anda gönlünü çepeçevre saran imân nûru, Bilâl için hadsiz bir cesaret kaynağı oluvermiş, bir köle iken, efendisinden ve müşriklerden gelecek her türlü eziyeti, göze alarak Müslümanlığını açıkça ilân etmekten çekinmemişti… Fakat ne yazık ki; Hazret-i Bilâl, merhamet ve şefkat yoksunu bir adamın kölesi idi...
İndirilme Sayısı : 96 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 28-BİLAL-İ HABEŞİ 1
Efendimizin Davasını Tebliğiyle Birlikte Ona Gönül Verenler Ve Onun Çilesini Çekenler Hızla Artıyor...

Güzel Mekke'de Aydınlık ve duru duru bir gece… Umeyye bin Halef'in kölesi, büyük bir dikkatle Hz.Ebu Bekr'i dinliyor. "Arkadaşım olduğun için sana geldim. İman etmeni; senin de insanlık şuuruna ve mü'min olma huzuruna ermeni arzuluyorum.” Bilal: “Bana İslam’ı öğret; nasıl Müslüman olacağımı söyle” diyor.
İndirilme Sayısı : 90 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 27-İLK ŞEHİTLER 2
Efendimizin Tebliği Genişledikçe Ona Gönül Verenler Canları Ve Kanlarıyla Destan Yazmaya Devam Ediyorlar...

Müslüman öncülerin bayraklaşan hayatları; dünya durdukça söylenecek birer emsalsiz destandır… İsmi: Ammar… Dini: İslam… Babası: Yasir… İşkencelerden kalan yara izleri, ömrünün sonuna kadar vücudundan silinmedi… İşte en gerçek şeref madalyası...
İndirilme Sayısı : 107 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 27-İLK ŞEHİTLER 1
Efendimizin Tebliği Genişledikçe Ona Gönül Verenler Canları Ve Kanlarıyla Destan Yazmaya Başlıyorlar...

Müslüman öncülerin bayraklaşan hayatları, dünya durdukça anlatılacak birer emsalsiz destandır… İşte ilk şehidler: İsmi: Yasir... Dini: İslam... ŞEHİD OLDU... İsmi: Sümeyye… Dini: İslam… Kocası: Yasir… ŞEHİD OLDU... İsmi: Abdullah… Dini: İslam… Babası: Yasir… ŞEHİD OLDU...
İndirilme Sayısı : 103 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 26-Hz.ÖMER (R.A.) 2
Efendimizin "Allah'ım, İslâmiyeti Ya Ebû Cehil, Ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir" Duası Gerçekleşiyor...

Kur'ân hocası Hz. Habbab: “Müjde, ey Ömer” dedi. “Dilerim ki, Resûlullah’ın yaptığı duâ senin hakkında gerçekleşsin. Dün gece O, "Allah'ım, İslâmiyeti ya Ebü'l-Hakem bin Hişâm'la (bilinen adıyla: Ebû Cehil), ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir" diyerek duâ etmişti.”
İndirilme Sayısı : 112 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 26-Hz.ÖMER (R.A.) 1
Efendimizin Tebliğ Dairesini Genişletmesi Canına Kastedilmesine kadar Varan Teşebbüslere Yol Açıyor...

Vahyin 6. senesi Zilhicce ayı. (Milâdi; 616). Ebû Cehil; “Muhammed'i öldürecek kimseye benden 100 kızıl ve siyah deve,” diyordu. İçlerinde biri vardı;... Uzun boylu, iri yapılı, kimseye boyun eğmez, gözünü daldan, budaktan sakınmaz biri. Ortaya atıldı:“Bunu ben yaparım.” Gözler bu cesur adamın üzerine çevrildi:… Bu Hattaboğlu Ömer'di...
İndirilme Sayısı : 106 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 25-AY VE GÜNEŞ
Efendimiz, Tebliğ Dairesini Genişletikçe Davasından Vazgeçmesi İçin Çirkin Tekliflerle Karşılaşıyor...

Allah Rasulünün en zor, en tahammül edilmez, en ümitsiz anlarda bile, bütün bu menfi şartları hiçe sayıp meydan okuyan çelik irade ve kale duvarı gibi, muhkem azmine tarihin en parlak misali: "Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem…”
İndirilme Sayısı : 122 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 24-SAFÂ TEPESİNDEN HİTAP
Efendimiz, Yakın Akrabâlarından Sonra Tebliğ Dairesini Genişletiyor...

Tebliğ dairesi yavaş yavaş genişliyor… Şimdi akrabalar değil; herkes Müslüman olmaya davet edilecek… “Emrolunduğun şeyi, onları baş çatlatırcasına bildir.” Hicr:94.Âyet. Bu İlâhî ferman sonrası Fahr-i Kâinat, âdeta yerinde duramaz hale gelecektir...
İndirilme Sayısı : 119 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 23-DÂVET BAŞLIYOR
Efendimiz, Önce En Yakın Akrabâlarına Davasını Tebliğe Başlıyor...

Efendimiz üç sene müddetle İslâmiyeti açıktan açığa kimseye bildirmedi ve anlatmadı… Mukaddes İslâm davasını açıklamanın ve tevhid hakikatlerini bütün âleme duyurmanın zamanı artık gelmişti… “Önce en yakın akrabâlarını azaptan sakındır.”Şuâra Sûresi, 214
İndirilme Sayısı : 101 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 22-EBÛ ZERR-İ GIFARÎ
Güllerin Efendisi, davasını aşikâre ilân etmemesine rağmen gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye başlamıştı...

Efendimiz, henüz davasını aşikâre ilân etmemişti... Ama İslâmın ebedî nûru, gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye devam ediyordu. Mekke'nin dışında bir çok yerden, beklenen Son Peygamberin zuhur ettiğine dâir haber duyanlardan biri de; Gıfar Kabilesine mensup Ebû Zerr idi…
İndirilme Sayısı : 103 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 21-İLK MÜSLÜMANLAR
Efendimize Kırk Gün Sonra Tekrar Vahiy Gelmeye Başlıyor… Ve Arkasından İslam'la Şereflenen İlkler...

İlk vahyin arkasından tam kırk gün süren vahyin kesilmesi üzüntüsünden sonra, Efendimize, vahiy tekrar gelmeye başladı. Artık, bundan sonra vahyin ardı arası kesilmeyecekti…Ve O, bütün dünyaya Allah'tan aldığı emirleri tebliğ edecekti…
İndirilme Sayısı : 105 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 20-İLK VAHİY SONRASI GELEN ÜZÜNTÜ
Efendimize Gelen İlk Vahyin Arkasından Kırk Gün Vahiy Kesiliyor…

İlk vahyi getirme vazifesi sona eren Cebrâil birden bire kaybolmuş, Allah Resûlü de mağaradan çıkmış ve Mekke'ye doğru dönmüştü. Ancak, ilk vahyin arkasından vahiy kesilecek, üzüntü içinde tam kırk gün geçirilecekti…
İndirilme Sayısı : 115 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 19-BEKLENEN AN
Güllerin Efendisinin Uzun, Zor, Meşakkatli; Fakat Aynı zamanda Kainatın En Önemli Görevi; Son Peygamberlik Görevi Başlıyor...

Yıl; milâdi 610... Güllerin Efendisi kırk yaşında... Artık sessiz, sâkin ve İlâhi tecelli mazhariyetine ereceği, Hirâ Dağının tepesindeki mağarada... Ve Ramazan ayının on yedinci gecesi. Pazartesi. Belki de; konuşacak olan ile, DİNLEYEN'e hürmet için kainat sessiz...
İndirilme Sayısı : 106 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 18-PEYGAMBERLİĞE HAZIRLIK
Sevgili Peygamberimizin Tam Altı Ay Devam Edecek "Sadık Rü'yâlar" Devri Başlıyor...

Kâinatın Efendisi otuz dokuz yaşında… Günlerini tefekkürle geçiriyor… Yeryüzünde O'nun tek teselli kaynağı Hatice Validemiz. Efendimizi bir siyânet meleği gibi koruyor... Fakat Fahr-i Kâinatın mübârek ruhu, zahiren yalnızlık istiyor...
İndirilme Sayısı : 107 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 17-Hz.ALİ, EFENDİMİZİN HİMAYESİNDE
Sevgili Peygamberimiz Kendisine Yapılan İyilikleri Unutmuyor, Geçim Sıkıntısı Çeken Amcası Ebû Talib'in Yardımına Koşuyor...

Kâinatın Efendisi otuz altı yaşında... Mekke'de şiddetli bir kuraklık ve kıtlık hüküm sürmekte. Geçim sıkıntısı çekenlerden biri de Ebû Talib... Amcası geçim sıkıntısı içinde iken, o nasıl rahat edebilir ve nasıl yardımına koşmazdı?... İsmini bizzat koyduğu Hz. Ali'yi himâyesine aldı...
İndirilme Sayısı : 101 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 16-MUHAMMEDÜ'L-EMÎN'İN HAKEMLİĞİ
Sevgili Peygamberimizin otuzbeş Yaşında Alemlere İbret Müthiş Kabe Hakemliği...

Kâinatın Efendisi otuz beş yaşında... Kâbe duvarları yıkılıp, yeniden tamir edilecek... El-Emîn, Hacerü‘l-Esved için vereceği hükümle, bütün aleme, peygamberliğinden önce de isabetli görüşe, kuvvetli muhakemeye ve üstün bir zekâya sahip bulunduğunu tasdik ettirecekti…
İndirilme Sayısı : 101 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 15-GÜZEL ÇOCUK ZEYD
Sevgili Peygamberimizin Yanında Bulunmakla Şereflenmiş Güzel Çocuk: Zeyd b. Harise...

Zeyd, sekiz yaşlarında güzel bir çocuk... Kâinatın Efendisiyle kaynaşmış. Babası kendisini almaya geldiğinde aynen şunları söyleyecek: "Babacığım ben, bu zâttan öyle şeyler gördüm ki, hiç bir zaman, hiç bir kimseyi bu zata tercih edemem!..."
İndirilme Sayısı : 114 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 14-MUHTEŞEM EVLİLİK
Sevgili Peygamberimiz; Cömertliğini, Hayırseverliğini Ve Kendisine Yaptığı Büyük Yardımı, Her Zaman Yâd Edeceği Hatice-i Kübra İle Evleniyor...

İlahî kader, herkes O'na düşman iken, dost elini uzatacak, her türlü ıstırap ve sıkıntı karşısında kendisini teselli edecek Hatice-i Kübrâ ile Efendimizi birbirine yaklaştırıyordu... Kâinatın Efendisi en parlak saâdeti ve huzuru bulacağı mes'ud âile yuvasına Hz. Hatice ile giriyordu...
İndirilme Sayısı : 110 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 13-Hz. HATİCE'NİN RÜYASI
Efendimizin Eşi Olma Bahtiyarlığına Erişecek olan Hz. Hatice Muhteşem Bir Rüya Görüyor...

Hz. Hatice bir rüya görüyor... Ay gökyüzünden inerek göğsünden giriyor ve nuru kollarından dışarı çıkıyor... Bütün yeryüzü bu nurla ışıl ışıl...
İndirilme Sayısı : 104 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 12-FAZİLETLİLERİN YEMİN ANDLAŞMASI
Efendimiz Hılf-ul-Fudul Yani Faziletlilerin Yemini Andlaşmasını Yapanlar Arasında Yerini Alıyor...

Güzel Efendimiz, yirmi yaşlarında... Mekke'de yabancılarla zayıflar için mal, can ve namus emniyeti kalmamış, anarşi ve zulüm kol geziyor... Yeryüzüne adalet ve huzuru getirecek olan Efendimizin de rol aldığı bir toplantıda bir takım kararlar alındı. Ve adına “Hılf-ul-Fudul (Faziletlilerin Yemini Andlaşması)” dendi...
İndirilme Sayısı : 120 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 11-ESRARENGİZ ŞAM YOLCULUĞU
Gül Goncası Efendimiz Amcası Ebu Talib ile Şam Yolculuğuna Çıkıyor...

Gül Goncası gözden saklı bu köşeye çekilmiş ağlıyor… Çünkü, Amca Ebu Talib, Şam tarafına mal götürecek olan bir Kureyş Kervanına katılma niyetinde… Amca Kesin kararını verdi. Kim karşı çıkarsa çıksın aldırmayacak ve O'nu da yanına alacaktı...
İndirilme Sayısı : 99 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 10-ÖNCE DEDE, SONRA AMCA
Gül Goncası Efendimiz Dedesinin Yanında... Ancak O da Yakında Gül Goncasını Yalnız Bırakacak...

Abdülmuttalib, ömrünün son günlerinde… Ama aklı fikri torununda. Dedesi Gül Goncasını, Ebû Talib'e bıraktı... Sonra da vefat etti. Dar Mekke sokaklarında iki kişi... Biri Ebu Talib, diğeri Gül Goncamız... O Yeğenini gözü gibi koruyor...
İndirilme Sayısı : 214 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 9-ÂMİNE ANNENİN VEDASI
Gül Goncası Efendimiz Doyamadan Amine Annesine Veda Ediyor...

Gül Goncası dört yaşında... Hz.Amine Efendimizi de yanına alarak Medine’deki Neccar oğullarından olan Dayılarını ziyarete gitti. Dönüşte hastalanıp Ebva köyünde durakladı… Başucunda duran Gül Goncasının yüzüne baktı… Ve...
İndirilme Sayısı : 146 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 8-HALİME ANNE
Gül Goncası Efendimiz Süt Annesi Hz. Halîme'nin Yanında...

Hz. Halîme; Gül Goncası Efendimiz’in Süveybe Hâtun’dan sonraki süt annesi. Nur topu Efendimiz, mışıl mışıl uyuyor, etraf misk gibi kokuyor... Pamuktan yumuşak, kar gibi beyaz, gül gibi kokan ellerinden, mübârek alınlarından sevgi ve bir anne şefkatiyle öpünce; Gül Goncası gözlerini açtı,... Halîme'nin bûsesine tatlı bir tebessümle cevap verdi… Anlaşmışlardı...
İndirilme Sayısı : 130 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 7-BİR GECE
Mehmet Akif Ersoy'un Dilinden Güllerin Efendisi...

On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,... Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki Öksüz, Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi! Bir nefhada insanlığı kurtardı o Ma'sum…
İndirilme Sayısı : 124 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 6-O DOĞUYOR, O (SAV)
Sevgili Peygamberimizin Dünyayı Şereflendirdiği Mübarek Ve Muhteşem An…

Fil vak'asından iki ay kadar sonra, Rebiülevvel ayının on ikinci günü... Miladi 571 Yılının, Yirmi Nisanı... Nisan ki; mevsimlerin en güzeli, baharın en gözde ayı… Nisan'ın Yirmisi; zamanın en olgun ânı, tabiatın renk ve koku çağlayanına dönüşmesi... Vakit sabaha karşı… Güneş, henüz doğmamış;... Tan yeri ahenk ve ihtişamla ağarıyor... Günlerden Pazartesi… O DOĞUYOR, O...
İndirilme Sayısı : 135 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 5-ABDULLAH VE AMİNE
Sevgili Peygamberimizi Dünyaya Getirecek Mes'ud Aile Yuvası Kuruluyor.

Efendimizin babası Hz. Abdullah artık evlenme çağında... Efendimizin annesi Âmine ise hem güzellik, hem ahlâk, hem de nesep itibariyle Kureyş kızları arasında en yüksek mevkiye sahip... Her hususta Abdullah'a denk. Ve Kâinatın Efendisi’ni dünyaya getirecek mes'ud âile yuvası kuruluyor...
İndirilme Sayısı : 122 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 4-KURBANLIK ABDULLAH
Sevgili Peygamberimizin Babası Abdullah'ın Başından Geçen Olaylar.

Efendimizin babası Hz. Abdullah Kureyş'in ileri gelen delikanlılarından. Mekke’nin bütün genç kızları, onunla evlenmek için can atıyorlar. Ama Abdullah kurban edilecek. Hz.İbrahim'in de kurban edilmesi olaylarından dolayı, Efendimize "İki kurbanlığın oğlu" denilecektir...
İndirilme Sayısı : 152 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 3-ZEMZEMİN BULUNMASI
Kainat Sevgili Peygamberimizin Dünyayı Teşrifleri İçin Hazırlanıyor.

Zaman; bir müjdeye; toprak; sökmesi yakın bahtlı şafağa hazırlanıyor... Mekân, ilahi fermanla, GELMEKTE OLAN için yeniden donatılıyor... Gelmekte olan "GÜLLERİN EFENDİSİNE" binlerce selam...
İndirilme Sayısı : 120 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 2-FİL ORDUSU İLE EBABİL KUŞLARI
Sevgili Peygamberimizin Doğacağı Yılda Yaşanan Hadiseler.

Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce yaşanan ve tarih düşülen önemli bir olay: Fil olayı. Kabeyi yıkmaya gelen ordu, filler ve sürü sürü kuşlar...
İndirilme Sayısı : 142 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 1-BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE O (SAV)
(ÖNSÖZ) Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı 93 bölümlük setin ilk sunumu. O'nun Hayatını öğrenmek, öncelikli şeylerin başında geliyor. Özellikle aile efradımızın Sıkılmadan takip edeceği bir dizi olacak inşallah. Hayırlara vesile olması dileğiyle.
İndirilme Sayısı : 191 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-12
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 251 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-11
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 177 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-10
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 169 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-9
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 168 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-8
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 169 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-7
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 171 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-6
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 153 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-5
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 145 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-4
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 160 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-3
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 164 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-2
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 170 Indir
3 SORU 3 PROBLEM-1
BEYİN CİMNASTİĞİ

Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte, biraz da beyin cimnastiği yapalım...
İndirilme Sayısı : 175 Indir
GARİP BİR HESAP
Biraz da Beyin Cimnastiği yapalım. Dünden Bu Yana Yaptığınız İyiliklerin Sayısı İle Garip Bir Hesap Yapmaya Var mısınız?

İndirilme Sayısı : 210 Indir
BANA BERATIM VERİLMEDİ
HACCA GİTMEK İÇİN YANIP TUTUŞAN, AMA YOL PARASI OLMAYAN SAF BİR DOKUMACININ SIR DOLU ÖYKÜSÜ

Bağdat'ta kendi halinde fakir, salih bir dokumacı. Hacca gitmek istiyordu ama, ne parası vardı, ne yol azığı. Hani bir dem gelir, kulda kendi benliğinden eser kalmaz, içinden biri seslenir ya ötelere… İşte öyle bir vakitte hacca niyetlendi. Bakınız sonra neler oldu... Duygulanarak izleyeceksiniz.
İndirilme Sayısı : 271 Indir
KUMAŞ PAZARI (Baş Örtüsü)
YERYÜZÜNDE BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ'nün SONA ERMESİ DİLEĞİ İLE...

Başörtüsü için çile çeken, gözyaşı döken bacılarım... Allah yolunda her türlü tehdide, işkenceye, zulme göğüs geren, dövülen, horlanan.. Sözlerinde, özlerinde gönüllerinde imanın nurunu dalgalandıran.. Allah için, seherlerde kanlı gözyaşları arş-ı alaya dayanmış sizler...! BACILARIM... SİZLERE SELAM OLSUN! Ve sizler, öyle kimselersiniz ki; Allah ve Rasulünü dünyadan ve dünyadakilerden üstün tutanlarsınız... - Sizler Allah'tan ümit kesmeyenlersiniz... - Sizler Dertlerini sessiz-beyaz dilekçelerle Allah'a sunanlarsınız... -Sizler istediklerini yalnız ve yalnız Allah'tan isteyenlersiniz... SELAM OLSUN SİZLERE...
İndirilme Sayısı : 213 Indir
SECCADENİN FERYADI
SAHİBİNİN AHİRETİNİ KURTARMAK İÇİN FERYAT EDEN BİR SECCADE.

Bir seccadenin dile gelip, sahibini irşad etmeye çalıştığı sıra dışı bir hikaye. Gözyaşları içinde izleyeceksiniz…
İndirilme Sayısı : 1811 Indir
KÖRDÜĞÜM GİBİ
PEYGAMBERİMİZ(SAV)'İN HAYATINDAN EŞLERİ İLE İLGİLİ KISA FAKAT ÇOK DİKKAT ÇEKİCİ BİR KESİT

Bir erkeğin hanımının gönlünü alması konusunda, efendimizden müthiş bir örnek...
İndirilme Sayısı : 462 Indir
KÜÇÜK İTFAİYECİ (Küçükler İçin)
Çocuklarınız ve öğrencileriniz için canlarını acıtacak ama, sevdiklerine bir başka yönden bakmayı öğretecek bir sunu:

Onlar bu sunuyu izlerken onlara bakmayın ve gözyaşlarına serbestçe yol verebilsinler. Eminim sevdiklerinin kıymetini daha iyi anlayacaklar ve bundan böyle onlara daha iyi davranacaklardır.
İndirilme Sayısı : 333 Indir
KÜÇÜK İTFAİYECİ (Büyükler İçin)
Biraz canınızı acıtacak belki ama, sevdiklerinize bir de bu yönden bakmayı deneyin:

Sevgi bazen umut dağıtmaktır. İzlerken kendinizi serbest bırakın ve lütfen gözyaşlarınıza yol verin, içiniz arınsın. Eminim sevdiklerinize bundan böyle daha iyi davranacaksınız.
İndirilme Sayısı : 372 Indir
HELAL VE HARAM
Bu sunu için gönderilen maillerden bazıları aşağıdadır:

Bosnalı genç : Esselamu aleykum sevgili kardeş Geçenlerde birinden bir mail aldım "helal ve haram" isim böyle idi. Allah razı ola ne de olsa bize nasıl çalışmamız gerektiğini hatırlattın. Allah sana en güzel firdevs makamını nasip etsin sevgilerle... Erdoğan Ö.: Esselamüaleyküm Aziz Sıddık Değerli kardeşim Salih Bey hazırlamış olduğunuz Haram ve Helâl ile ilgili slaytınızı seyrettim,çok memmun oldum ALLAH'CC. de sizi memnun etsin ve razı olsun. Çünkü siz insanların birinci şartı olan yani temeli helal ile atılan insanın iyi olacağı,aynı zamanda haram bulaşan insanların ise hayatta çok zahmet çekeceği, ancak vucudunda haram lokma kalmadğı takdirde mana alemine girebileceği şu anda sizin slaytınızı seyredince kalbime öyle bir mana geldi. Haram Helâl meselesi çok konuşulması gereken bir mevzu,şüpeli şeylerden kaçmak büyük zatların yoluna girmek demek,bu zamanda kolay değil CENAB-ı Hak muinimiz olsun.Dua Bk. DUAYLA ALLAH'CC. emanet olunuz. orhan c.: Sn.Tekin.hazırlamış olduğunuz helal ve haram slayt gösterisi gerçekten de takdire şayandır.Anlatmakta olduğunuz o gencin hikayesi özellikle bu ahir zamanda çok ender rastlanan bir vakıadır. Allah (c.c.) bizlere de o gence verdiği ahlaktan versin ve bizleride helal'e meyletme yönünde şuurlandırsın. Allah'a emanet olun. Bu tür çalışmalarınızın devamı temennisiyle. Bende dua isterim!!! Ayhan A.: Sayın Salih bey kardeşim, hazırlamış olduğunuz helal ve haram isimli powerpoint sunusunu çok beğendim. Allah razı olsun, elinize emeğinize sağlık, inşaallah yaptığınız diğer çalışmalarınızdan bizleride istifade ettirirsiniz. Saygılarımla Oguzhan A.: Sizin yaptığınız Helal ve Haram slaytına baktım çok güzel olmuş. Tebrik ederim saygılarımla şenol ö.: Helal Haram konulu sunuyu izledim. Birçok kişiye de izlettim. herkes çok beğendi. Eline ve yüreğine sağlık. Borcumuz olan duayı mail yolu ile gönderiyorum. "Rabbim seni müslüman olarak yaşayıp, müslüman olarak ölenlerden eylesin. Ahirette de cennetine dahil eylesin. ALLAH (c.c) İki Cihanda da saadetler versin." fi emanillah : ALLAHA EMANET OL. Selam ve Dua ile.... Eritlive: Allah (CC) senden ve seni yetiştirenlerden razı olsun. Bende dahil, belkide başkalarında da hayallerinde yeni bakışlar yaratmıştır Allah'ın izniyle. Ömrün boyunca, Yüce Rab'dan hiçbir gününde ümitsiz bir an geçirmemeni diliyorum... M. Macit A.: hazırladıgınız ( helal haram) slaytlarını zevkle seyrettim sizi canı yürekten tebrik eder devamını bekliyorum MeLiH DeMiRCaN: S.a HELAL ve HARAM isimli sununuzu çok beğendim ve elimden geldiğince ulaştırmaya çalıştım. Allah razı OLsun. Daha güzeL sunuLarı görmemiz diLeğiyLe. Serkan S.: Allah razı olsun abi. Haram ve Helal malin bana da ulaştı. Ellerine sağlık. Serkan A.: Selamün aleyküm güzel kardeşim helal ve haram adlı slaytınızı izledim çok hoşuma gitti zamanımızda pek raslanmayan bu tür olaylar geçmişte atalarımız ve din kardeşlerimizin yaşadıkları güzel ders alınacak olayları benim mailime atarsan beni bahtiyar eylersin şimdiden Allah razı olsu, sizin ve sizin gibilerin hazırlamış oldukları bu güzel slaytlar sayesinde biz ümmetlerin yaklaşmakta olan ahir zamanda bazı güzellikleri hatırlatıyor. Allahın Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun Murat Ç.: Biraz önce senin hazırladığın haram ve helal ile ilğili bir slaytı seyrettim gerçekten çok hoşuma gitti başarılı ve anlamlı bir çalışma olmuş. Eskiden derler ya kalemine sağlık POWERPOİNT'İNE sağlık saygılar hocam......... Ahmet P.: Salih bey, Helal-haram ile ilgili çok ilginç bir slayt oluşturmuşsunuz ve eminim faydalı olacağı düşüncesiyle de birileriyle paylaşmışsınız ve ilminizin zekatınızı çok güzel iletmişsiniz. Teşşekürler... Fatma K.: Merhabalar.. Bana arkadaşım size ait bir slayt yolladı ve çok hoşuma gitti.. Slaytın ismi de "HELAL VE HARAM". Eğer sizin başka slaylarınız yada yazılarınız varsa zahmet olmazsa yollamanızı isterim. Şimdiden teşekkürler... Osman Y.: Merhabalar ben Almanya'da ögrenciyim. BiR arkadasım bana sizin yapmıs oldugunuz HELAL VE HARAM baslıklı slaytınızı attı cok etkilendim ve içimde birseyler kıpırdadı o an. Bana yaptıgınız slaytlardan atar mısınız? kendinize iyi bakmanız dileklerimle hoscakalın. Pakii.: IYI GUNLER, KIM OLDUGUNUZU BILMIYORUM ANCAK IZLEMIS OLDUGUM "HARAM VE HELAL" SLAYTININ SONUNDA SIZIN MAIL ADRESINIZI GORDUM.COK GUZEL BIR SLAYTTI,ETKILENMEMEK ELDE DEGIL GERCEKTEN. SIZDEN BANA BAZI KONULARDA MAILLE DE OLSA YARDIMCI OLMANIZI RICA EDEBILIR MIYIM? MESELA ELINIZDE BUNA BENZER DINIMIZDEKI BAZI DURUMLARLA ILGILI SLAYTLAR VARSA BENIMLE DE PAYLASABILIR MISINIZ?TESEKKURLER... Salih ö.: selamünaleyküm kardeş. Dün bir arkadaşımın bilgisayaında HELAL VE HARAM adlı hazırladığınız slaytı izledim ve kendi bilgisayarıma gönderdim. Çok beğendim ve etkilendim. ALLAH sizden razı olsun. Eğer slaytlarınız varsa ve gönderiyorsanız banada göndermenizi rica ediyorum. ALLAH'a emanet olun. selamünaleyküm Recep Ç.:Merhaba ben fizik dersi öğretmeniyim haram ve helal konulu slaytınızı izledim ve çok hoşuma gitti bundan dolayı size teşekür ediyorum bu çeşit öğrencilerimle paylaşabileceğim slaytlarınızı benimle paylaşırsanız memnun olurum. Hem ben hem öğrencilerim faydalanmış olur Ali T.: Selam dostum.. Kusura bakmayın size dostum dedim ama sizi tanımıyorum bile bu maili yazmamdaki sebeb haram ve helal konulu slaytınızı gördüm ve çok beğendim. Sizi tebrik ve takdir etmek için bunu yazıyorum. İnşallah herzaman böyle faydalı şeyler yaptığınızda ALLAH size yardım eder. Çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarım Duran K.: Temiz öykü : helal haram. S.A. Bana düzenli olarak bu tür güzel ve yönlendirici hikayeleri slaytları gönderirseniz sevinirim. Şimdiden Rabbim sizden razı olsun. Nurhan A.: Mrb. helal ve haram ile ilgili slytını izledim.. Güzel olmuş. Dualarım tüm kardeşlerimizle.. Pehlivan : HELAL VE HARAM UZERINE COK GUZEL VE ANLAMLI BIR SLAYT. IZLEMEYE DEGER. haluk g.: Sayın Salih Tekin, Bir arkadaşımdan sizin hazırlamış olduğunuz HELAL-HARAM adlı dia gösterisini aldım. Çok beğendim. Sizi kutlarım. İrade-i cüz'i güzel anlatılmış. Ben de bir arkadaş grubuna ilettim. Hayat A.: hazırladığınız slayt çok güzel olmuş.(helal ve haram) çok beğendim.böyle güzel slaytları her zaman bekleriz.teşekkür ederim ÖZGÜR Ç.: Kardeş, helal haram slaytın bana ulaştı. ALLAH senden razı olsun. selahattin d.: Sn. Salih bey, helal ve haram konulu bir sununuz bana henuz ulasti. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Hem dunyada ve hem de ahirette karsiligini sizin ummadiginiz olcude versin. Cenab-i Hak Kâbe-i muazzamada, multezemde, mescid-i haramda, ravza-i mutahharada, mescid-i nebevide, mescid-i aksada, dahasi bizim bilemedigimiz zamanlarda ve mekanlarda kendisine edilen ve kendisi tarafindan kabul edilen dualara katarak dualarinizi mustecab, ibadetlerinizi makbul, tevbelerinizi nasuh eyleyip ne kadar hayirli muradiniz varsa nail, korktuklarinizdan emin eylesin. Sizleri kabre kadar, neslinizi de kiyamete kadar kendi rizasi dairesinde yaşayabilen kullari zumresine dahil eylesin. Amin. Gelincik s.: Merhaba ; helal haram isimli slaytınız için sizi tebrik etmek istiyorum çok güzeldi gerçekten. Bir arkadaşım gönderdi ımeılı o vesileyle okudum. En gönülden dualar sizinle olsun...MUTLUKALIN... Kursad V. Ö.: Sevgili Salih Bey; Biraz evvel, sizin tarafınızdan hazırlanmış olan, çok güzel ve mana yüklü bir slayt gösterisi posta kutuma düştü. gerçekten enfes bir metin... Size emeğinizden dolayı teşekkür ederim. Elinize sağlık... Ruhunuz ve dimağınıza sağlık... Cenab-ı Allah gücünüzü,kuvvetinizi ve çalışma azminizi daim kılsın... Gayretinizin devamını diliyorum... Allah'a emanet olun... Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun... Selam ve Sevgiler...
İndirilme Sayısı : 425 Indir


 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol