ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

DORDUNCU SINIF

powerpoint kategorileri pps                       güncellenme :11/06/2009


yeni powerpoint dosyalar için buraya tıklayın

İNSANLIĞIMIZI KAYBETTİK, HÜKÜMSÜZDÜR
35.HAFTA: 6. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın Öğütleri.

İlköğretim sunumları tamamlandı. 2009-2010 Öğretim yılında LİSE, İHL VE KUR'ÂN KURSU SUNUMLARI ile hizmetinizde olma ümidiyle...
İndirilme Sayısı : 134 Indir
UÇAN AYAKKABILAR
34.HAFTA: 5.Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz.

Delikanlı, ayakkabı fabrikasında bölüm şefi olmuştu. Zemin katın penceresindeki çocuk, evden her çıkışında gülümseyen gözlerle ona bakıyor, delikanlı el salladıkça, çocuk da ona el sallıyordu. Delikanlı, yaklaşan bayram için çocuğa bir hediye vermek istedi...
İndirilme Sayısı : 90 Indir
UNUTAMADIĞIM ÖDEV
33.HAFTA: 4.Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz.

“Sevdiğiniz birine gidin ve ona kendisini sevdiğinizi söyleyin.” Öğretmen, bir gün böyle bir ödev vermişti... Ödevin yapılması esnasında yaşanan duygu dolu anlar...
İndirilme Sayısı : 281 Indir
ELLERİMİ VERİN BANA
32.HAFTA: 3.Kardeşlerimle İyi Geçinirim.

Gurbetin acımasızlığından çok; kocasının anlayışsızlığı Ayşe’ye çok dokunuyordu. Evliliklerinin beşinci yılında Ali, yedinci yılında da Zeynep dünyaya geldi. Sonrasını sunumdan izleyelim...
İndirilme Sayısı : 188 Indir
ELLERİMİ VERİN BANA
32.HAFTA: 3.Kardeşlerimle İyi Geçinirim.

Gurbetin acımasızlığından çok; kocasının anlayışsızlığı Ayşe’ye çok dokunuyordu. Evliliklerinin beşinci yılında Ali, yedinci yılında da Zeynep dünyaya geldi. Sonrasını sunumdan izleyelim...
İndirilme Sayısı : 110 Indir
ELİF’İN SIRRI 2
31.HAFTA: 1.Aile Toplumun Temelidir.

Kendisini ve ailesini son derece mutlu eden olayın sırrını Elif ailesiyle paylaşmamıştı... Bu sırrın ne olduğunu bu sunumundan öğreneceksiniz... Derslerde uyguladığımız bu gösteriyi, öğrencilerimiz evlerinde de uyguladılar ve çok mutlu oldular...
İndirilme Sayısı : 171 Indir
BENİM ANNEM BABAM BİR HARİKADIR
31.HAFTA: 2.Annem-Babam Benim İyiliğimi İster.

Küçücük bir çocuğun dilinden bir anne-babanın yaşadığı üzücü olaylarla, onların en mutlu anlarının dile getirilişi...
İndirilme Sayısı : 229 Indir
ELİF’İN SIRRI 1
30.HAFTA: 1.Aile Toplumun Temelidir.

Elifi ve Ailesini son derece mutlu eden bir olay yaşanıyor... Fakat Elif'in enteresan bir sırrı var ve bu sırrı ailesiyle bile paylaşmıyor... Bu sırrı "ELİF’İN MUHTEŞEM SIRRI 2" sunumundan öğrenebileceksiniz...
İndirilme Sayısı : 222 Indir
BABAMI İSTİYORUM
30.HAFTA: 6.Yaşatmak Sevgi İşidir.

Kendisine zaman ayıramayan bir babanın çocuğundan aldığı unutulmaz ders...
İndirilme Sayısı : 197 Indir
NUR YÜZLÜ SAKALLI DEDE
29.HAFTA:

5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler.
İndirilme Sayısı : 190 Indir
SOKAK KÖPEĞİ İLE ÇOMAR
28.HAFTA:

4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir.
İndirilme Sayısı : 135 Indir
MOR MENEKŞE
27.HAFTA:

2.2.3. Allah Yarattıklarını Sever.
İndirilme Sayısı : 135 Indir
EN SEVİNÇLİ GÜN
26.HAFTA:

2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir
İndirilme Sayısı : 118 Indir
EN SEVİNÇLİ GÜN
2. Sevgi Allah’ın Bize Verdiği Bir Nimettir
İndirilme Sayısı : 99 Indir
ANNE BENİ SEVER MİSİN?
25. HAFTA: 1. Sevmek ve Sevilmek Niçin Bir İhtiyaçtır?...
Bir ana-babanın ana okuluna giden çocuğuna karşı tutumunu ve bir çocuğun sevilmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gözyaşları içinde izleyeceksiniz...
İndirilme Sayısı : 227 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 05-HABİL'İN KURBANI
22.HAFTA: 2.Kur’ân-ı Kerim'in Hz. Muhammed’e İndirilişi.

Habil’le Kabil’in kıssası “Takva sahibi” ile “Şeytanı dost edinen” arasındaki farkın kıssasıdır... Kurbanının kabulünü isteyenler, yüreklerine takvayı işlemeliler...
İndirilme Sayısı : 417 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 04-CENNETTEN DÜNYAYA
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.Son İlahî Kitap Kur’ân-ı Kerim.

Hz.Adem'in kıssası; “Cennette rahat yaşamak istiyorsanız; şeytanı dost edinmeyin’in” kıssasıdır... Maalesef Hz.Adem ve Havva şeytanın kandırmasıyla yasak ağacın meyvesinden yediler ve cennetten dünyaya indiler...
İndirilme Sayısı : 232 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 03-İLK İNSAN VE ŞEYTAN
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.Son İlahî Kitap Kur’ân-ı Kerim.

İlk insan ve ilk Peygamber Hz.Adem'in Kıssası: “Hatayı itiraf” ile “hatada ısrar” arasındaki farkın kıssasıdır... Kim Allah’ın kesin bir emri varken, ona isyan ederse, rahmetten mahrum kalır...
İndirilme Sayısı : 221 Indir
 
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.Son İlahî Kitap Kur’ân-ı Kerim.

İlk insan ve ilk Peygamber Hz.Adem'in Kıssası: “Hatayı itiraf” ile “hatada ısrar” arasındaki farkın kıssasıdır... Kim Allah’ın kesin bir emri varken, ona isyan ederse, rahmetten mahrum kalır, şeytan gibi... Kim hatasını itiraf eder, af dilerse, kurtuluş kapısını aralamış olur...
İndirilme Sayısı : 236 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 02-KUR'ÂN-I KERİM'E HÜRMET
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.Son İlahî Kitap; Kur’ân-ı Kerim.

Kur’ân-ı Kerim'e değer vermenin belki de son noktası... Hz.Ebu Bekir'in Kur'an-ı Kerim'e ta'zimi ve cömertliğinin bir araya gelmesi ile bakınız nasıl muhteşem bir tablo ortaya çıkıyor...
İndirilme Sayısı : 402 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 32-BÖYLE BİR DOSTUNUZ OLSUN İSTER MİSİNİZ?
2.YARIYIL-20.HAFTA: 4.3.Hz.Muhammed Haksızlığa Güzel Bir Tavırla Karşı Çıkardı.

Daima düşünceliydi… Susması konuşmasından uzun sürerdi. Lüzumsuz yere konuşmazdı… Konuştuğunda ne fazla, ne de eksik söz kullanırdı… Dünya işleri için kızmazdı… Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı… Kötü söz söylemezdi… Kimseyle çekişmezdi… Çok konuşmazdı…
İndirilme Sayısı : 453 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 29-DÂRU'L-ERKAM VE İŞKENCELER
2.YARIYIL-20.HAFTA: 4.3.Hz.Muhammed Haksızlığa Güzel Bir Tavırla Karşı Çıkardı.

Efendimizin peygamberliğinin beşinci senesi... Milâdî, 615… Kureyş müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı, eziyet ve işkenceleri gün geçtikçe artıyor... Müslümanlar dinî vazifelerini ve ibadetlerini rahat ve serbest bir şekilde ifâ edemez hale geldiler. Müslümanlara emin bir yer gerekliydi… Allah Resûlü, emin yeri bizzat tesbit etti: Erkâm’ın evi…
İndirilme Sayısı : 330 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 33-HÜZÜN YILI
2.YARIYIL-19.HAFTA: 4.2.Hz.Muhammed Kötü Davranışlardan Kaçınırdı.

Daima düşünceliydi… Susması konuşmasından uzun sürerdi. Lüzumsuz yere konuşmazdı… Konuştuğunda ne fazla, ne de eksik söz kullanırdı… Dünya işleri için kızmazdı… Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı… Kötü söz söylemezdi… Kimseyle çekişmezdi… Çok konuşmazdı…
İndirilme Sayısı : 493 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 25-AY VE GÜNEŞ
2.YARIYIL-19.HAFTA: 4.1.Hz.Muhammed Aile Büyüklerini Sever ve Sayardı.

Allah Rasulünün en zor, en tahammül edilmez, en ümitsiz anlarda bile, bütün bu menfi şartları hiçe sayıp meydan okuyan çelik irade ve kale duvarı gibi, muhkem azmine tarihin en parlak misali: "Güneşi sağ elime, Ay'ı da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem…”
İndirilme Sayısı : 410 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 12-FAZİLETLİLERİN YEMİN ANDLAŞMASI
18.HAFTA: 3.2.Hz. Muhammed’in Gençlik Hayatı.

Güzel Efendimiz, yirmi yaşlarında... Mekke'de yabancılarla zayıflar için mal, can ve namus emniyeti kalmamış, anarşi ve zulüm kol geziyor... Yeryüzüne adalet ve huzuru getirecek olan Efendimizin de rol aldığı bir toplantıda bir takım kararlar alındı. Ve adına “Hılf-ul-Fudul Andlaşması (Faziletlilerin Yemini)” dendi.
İndirilme Sayısı : 506 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 11-ESRARENGİZ ŞAM YOLCULUĞU
18.HAFTA: 3.1.Hz.Muhammed'in Çocukluk Hayatı.

Gül Goncası gözden saklı bu köşeye çekilmiş ağlıyor… Çünkü, Amca Ebu Talib, Şam tarafına mal götürecek olan bir Kureyş Kervanına katılma niyetinde… Amca Kesin kararını verdi. Kim karşı çıkarsa çıksın aldırmayacak ve O'nu da yanına alacaktı...
İndirilme Sayısı : 422 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 10-ÖNCE DEDE SONRA AMCA
17.HAFTA: 3.1.Hz. Muhammed'in Çocukluk Hayatı./b>

Abdülmuttalib, ömrünün son günlerinde… Ama aklı fikri torununda. Dedesi Gül Goncasını, Ebû Talib'e bıraktı... Sonra da vefat etti. Dar Mekke sokaklarında iki kişi... Biri Ebu Talib, diğeri Gül Goncamız... O Yeğenini gözü gibi koruyor...
İndirilme Sayısı : 364 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 9-ÂMİNE ANNENİN VEDASI
17.HAFTA: 3.1.Hz.Muhammed'in Çocukluk Hayatı./b>

Gül Goncası dört yaşında... Hz.Amine Efendimizi de yanına alarak Medine’deki Neccar oğullarından olan Dayılarını ziyarete gitti. Dönüşte hastalanıp Evba köyünde durakladı… Başucunda duran Gül Goncasının yüzüne baktı… Ve...
İndirilme Sayısı : 380 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 8-HALİME ANNE
17.HAFTA: 3.1.Hz. Muhammed'in Çocukluk Hayatı./b>

Hz. Halîme; Gül Goncası Efendimiz’in Süveybe Hâtun’dan sonraki süt annesi. Nur topu Efendimiz, mışıl mışıl uyuyor, etraf misk gibi kokuyor... Pamuktan yumuşak, kar gibi beyaz, gül gibi kokan ellerinden, mübârek alınlarından sevgi ve bir anne şefkatiyle öpünce; Gül Goncası gözlerini açtı,... Halîme'nin bûsesine tatlı bir tebessümle cevap verdi… Anlaşmışlardı...
İndirilme Sayısı : 345 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 7-BİR GECE
17.HAFTA: 3.1.Hz. Muhammed'in Doğumu ve Çocukluk Hayatı.

On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,… Derken, büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi! Bir nefhada insanlığı kurtardı o Ma'sum…
İndirilme Sayısı : 870 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 6-O DOĞUYOR, O
17.HAFTA: 3.1.Hz. Muhammed'in Doğumu ve Çocukluk Hayatı.

Fil vak'asından iki ay kadar sonra, Rebiülevvel ayının on ikinci günü... Miladi 571 Yılının, Yirmi Nisanı... Nisan ki; mevsimlerin en güzeli, baharın en gözde ayı… Nisan'ın Yirmisi; zamanın en olgun ânı, tabiatın renk ve koku çağlayanına dönüşmesi... Vakit sabaha karşı… Güneş, henüz doğmamış;... Tan yeri ahenk ve ihtişamla ağarıyor... Günlerden Pazartesi… O'NUN DÜNYAYI ŞEREFLENDİRDİĞİ MÜBAREK VE MUHTEŞEM AN… O DOĞUYOR, O...
İndirilme Sayısı : 464 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 5-ABDULLAH VE AMİNE
16.HAFTA: 2.Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım

Efendimizin babası Hz. Abdullah artık evlenme çağında...Efendimizin annesi Vehb'in kızı Âmine ise hem güzellik, hem ahlâk, hem de nesep itibariyle Kureyş kızları arasında en yüksek mevkiye sahip... Her hususta Abdullah'a denk. Ve Kâinatın Efendisi’ni dünyaya getirecek mes'ud âile yuvası kuruluyor...
İndirilme Sayısı : 528 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 4-KURBANLIK ABDULLAH
15.HAFTA: 2.Hz.Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım.

Efendimizin babası Hz. Abdullah Kureyş'in ileri gelen delikanlılarından. Mekke’nin bütün genç kızları, onunla evlenmek için can atıyorlar. Ama Abdullah kurban edilecek. Bu olaydan dolayı Efendimize "İki kurbanlığın oğlu" denilecektir...
İndirilme Sayısı : 497 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 3-ZEMZEMİN BULUNMASI
14.HAFTA: 2.Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım.

Zaman; bir müjdeye, toprak; sökmesi yakın bahtlı şafağa hazırlanıyor... Mekân, ilahi fermanla, GELMEKTE OLAN için yeniden donatılıyor... Gelmekte olan "GÜLLERİN EFENDİSİNE" binlerce selam... diyoruz bu sunumda.
İndirilme Sayısı : 616 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 2-FİL ORDUSU İLE EBABİL KUŞLARI
14.HAFTA:1.Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım.

Peygamber Efendimizin doğacağı yılda yaşanan ve tarih düşülen önemli bir olay: Fil olayı. Kabeyi yıkmaya gelen ordu, filler ve sürü sürü kuşlar...
İndirilme Sayısı : 622 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ:1 BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE O(SAV)
14.Hafta: (ÖNSÖZ) Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı 93 bölümlük setin ilk sunumu. O'nun Hayatını öğrenmek, öncelikli şeylerin başında geliyor. Özellikle aile efradımızın ve öğrencilerimizin Sıkılmadan takip edeceği bir dizi olacak inşallah. Hayırlara vesile olması dileğiyle.
İndirilme Sayısı : 775 Indir
ALLAH NAMAZDA KUL İLE KONUŞUR (Fatiha Suresi)
13.HAFTA: 3.Fâtiha Sûresi ve Anlamı.

Bir Kutsî Hadisin ışığında, bir kimse "Ben namazda Allâh ile konuştum" derse yalan söylemiş olmaz. Namazda Allâh'la nasıl ve neler konuşulduğunu sunuda hep birlikte izleyelim...
İndirilme Sayısı : 582 Indir
YILANIN ZEHİRİ (Fâtiha Sûresi)
13.HAFTA: 3.Fâtiha Sûresi ve Anlamı.

Peygamber Efendimizin döneminden Fâtiha Sûresi ile ilgili enteresan bir olay. Yılanın soktuğu bir adam ve gelişen olaylar...
İndirilme Sayısı : 632 Indir
EN BÜYÜK SÛRE (Fatiha Suresi)
12.HAFTA: 3.Fatiha Suresi ve Anlamı.

Ebû Said, Efendimizle el ele tutuşma mutluluğunu yaşarken bir de Rasûlullah'ın dilinden Kur'ân'ın en büyük sûresini öğrenme bahtiyarlığına kavuşuyor...
İndirilme Sayısı : 481 Indir
İLK VAHYİN ŞOKU
12.HAFTA: 3.Fatiha Suresi ve Anlamı.

Efendimizin ilk vahyi aldığı zamanki durumu ve sonrasında gelişen olaylar ve Peygamberimize verilen iki hediye... İki nûr... O nûrdan biri de Fâtiha Sûresi...
İndirilme Sayısı : 498 Indir
BİR HIRİSTİYAN VE HZ. ALİ’NİN ZIRHI
11.HAFTA: 2. Sözünde Durmak, Dürüst, Güvenilir Olmak ve Temizlik.

Dürüst ve güvenilir olmak konusunda eşsiz bir örnek de Hz. Ali'den. Bakınız O'nun bu davranışı Hıristiyan'da nasıl bir değişim oluşturuyor...
İndirilme Sayısı : 559 Indir
SÖZÜNDE DURMAK
11.HAFTA: 2. Sözünde Durmak, Dürüst, Güvenilir Olmak ve Temizlik.

Sözünde Durmak, Dürüst, Güvenilir Olmak ve Temizlik gibi hasletlerin en güzel örneğini kimde buluruz? Tabii ki; Sevgili Peygamberimizde. İşte O'ndan eşsiz bir örnek...
İndirilme Sayısı : 462 Indir
BİR ÇİFT ÇORAP
10.HAFTA: 1.4.Sağlığım İçin Temizlik.

Biraz da gülelim. Çorap kokusunda rahatsız olduğu arkadaşından ricası ile arkadaşının ona enteresan davranışı...
İndirilme Sayısı : 665 Indir
TEMİZLİK HASTASI
10.HAFTA: 1.4.Sağlığım İçin Temizlik.

Ali bir temizlik hastası. Kalabalık bir şekilde kuzenleriyle yaptıkları bir yolculukta arabada yaşanan ilginç olaylar...
İndirilme Sayısı : 2033 Indir
BEN BİR ÇÖP TENEKESİYİM
9.HAFTA: 4-1.3. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum.

Allâh'ın bizlere emenet ettiği güzel dünyamızı çöplüğe döndürmememiz için duyarlı olmak zorundayız. Bir de çöp tenekesinin gözüyle bakmayı deneyelim çevremize...
İndirilme Sayısı : 740 Indir
TEMİZ ELBİSE
9.HAFTA: 4-1.2.Elbiselerimi Temiz Tutarım.

Görüntümüzün güzel, düzenli ve estetik olmasının ne kadar gerekli olduğunu Sevgili Peygamberimizin o güzel hayatına uzanarak görelim...
İndirilme Sayısı : 774 Indir
GÖBEK TAŞI
8.HAFTA: 4 1.1. Bedenimi Temiz Tutarım.

Hamama giden bir adamın, hamamda başından geçen enteresan olaylarla, hayatın bitiş anının muhteşem kıyası...
İndirilme Sayısı : 692 Indir
TEMİZLİK KONTROLÜ
7.HAFTA: 4 1.1. Bedenimi Temiz Tutarım.

Gaddar bir öğretmen ile fakir ama onurlu bir kızın öyküsü. Sunuyu izleyince; en yakınındaki yardıma muhtaç insanların durumlarını farkedemeyenlere bakıp, üzüleceksiniz.
İndirilme Sayısı : 712 Indir
EVİN ÖNÜNDE AKAN IRMAK
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor

Bir insanın evinin önünde bir ırmak olsaydı. Her gün oraya beş defa girilip çıkılsaydı ne olurdu? Arkasından bir de namaz kılsaydı? İçi dışı temiz olmaz mı?
İndirilme Sayısı : 864 Indir
PEYGAMBERİMİZİN TEMİZLİĞE VERDİĞİ ÖNEM
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1.Dinim Temiz Olmamı İstiyor

Sevgili Peygamberimizin temizlikle ilgili sözleri ile bu konudaki âyetler sergileniyor. Ne mutlu temiz olup Cenneti kazananlara...
İndirilme Sayısı : 750 Indir
CÖMERTLİĞİN ÖDÜLÜ
6.HAFTA: 4.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım

Bir okuldaki hizmetlinin ameliyat parasının karşılanmasının arkasından gelen üzücü bir olay. Akabinde de Cömertlik ve iyi davranışın ödülü...
İndirilme Sayısı : 907 Indir
SEN DAHA ÇOK HAK EDİYORSUN
6.HAFTA: 4.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım

Güzel davranışların enteresan bir örneği. İki kardeşin birbirlerinden gizli yaptıkları iyiliğin bir gece aniden ortaya çıkmasını anlatan bir öykü.
İndirilme Sayısı : 726 Indir
GÜZEL SÖZ SÖYLEMENİN HİKMETİ (ZEHİR)
5.HAFTA: 4.1 Güzel Söz Söyleyelim

Güler yüz ve güzel söz, istemeden de olsa bir gelinle kayınvalidesinin arasını nasıl düzeltiyor? Bir de zehir var öyküde. Merakla izleyeceksiniz...
İndirilme Sayısı : 1080 Indir
PADİŞAH İLE ÇOBAN ÇOCUK
5.HAFTA: 3. Dini Öğrenmenin Önemi

Akıllı bir çocuğun bilgisi ve kıvrak zekasıyla padişahı şaşırtarak babasının hapse atılmasını önlemesini anlatan bir hikaye...
İndirilme Sayısı : 929 Indir
KUMAŞ PAZARI
4.HAFTA 2. Çevremizde Bulunan Dinî Sembolleri Tanıyalım

BU SUNUYU ÖĞRENCİLERE GÖSTERMEYİN. Ağrımayan başınızı ağrıtmayın. Ama yine de siz bilirsiniz.
İndirilme Sayısı : 1477 Indir
SECCADENİN FERYADI
4.HAFTA 2. Çevremizde Bulunan Dinî Sembolleri Tanıyalım

Bir seccadenin dile gelip, sahibini irşad etmeye çalıştığı sıra dışı bir hikaye. Gözyaşları içinde izleyeceksiniz…
İndirilme Sayısı : 1133 Indir
YILDIZLAR PUTLARVE İBRAHİM
4.HAFTA 1.6. “Kelime-i Tevhid” ve “Kelime-i Şehadet”i Öğreniyoruz

Kendisini yaratan varlığı arayan küçük İbrahim'in, çocuk aklıyla Rabbini bulması. Sonrasında da babasını putlardan uzaklaştırma çabası…
İndirilme Sayısı : 1577 Indir
KÜÇÜK HÂFIZ KIZ
3.HAFTA: 1.4. Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler

Hafız olma aşkıyla yanan küçük bir kızın göz yaşartıcı öyküsü…
İndirilme Sayısı : 1182 Indir
İNŞÂLLÂH GELDİM HANIM
3.HAFTA: 1.4. Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler

İnşallah kelimesinin ne kadar gerekli olduğunu, bu hikayeyi okuyunca anlayacaksınız…
İndirilme Sayısı : 1195 Indir
HELAL VE HARAM
1.3. Helal, Haram, Sevap ve Günah Kavramları

Tüm rızkı yüce Allâh tarafından takdir edilen insan, onun haram veya helal olmasını kendisi belirler!!!
İndirilme Sayısı : 1013 Indir
HARAM LOKMA
1.3. Helal, Haram, Sevap ve Günah Kavramları

Bir büyük zatın çocuğunun kabahatinin çözümünde enteresan bir yaklaşım: Annesinin yediği HARAM LOKMA…
İndirilme Sayısı : 2342 Indir
ŞÜKÜRLER OLSUN
1.2. Allah’a Şükür

Çok bunaldığınızda cenaze töreninizi düşünmek nasıl olurdu?
İndirilme Sayısı : 1310 Indir
ŞÜKRÜN BÖYLESİ
1.2. Allah’a Şükür

Sakat bir insanın duası: "Nice zenginlere nasip etmediğin nimetleri bana veren Allah'ım…"
İndirilme Sayısı : 1238 Indir
BESMELE VE BİŞR-İ HAFİ
1.1.Bismillâhirrahmanirrahim

Günah çukuruna düşmüş bir gencin Besmeleye hürmetiyle başlayan Evliyalık yolculuğu.
İndirilme Sayısı : 1222 Indir
BESMELE'NİN BEREKETİ
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

Rasulullah'ın besmele hakkındaki sır dolu ifadesi.
İndirilme Sayısı : 1332 Indir
BESMELE'NİN SIRRI
Tanışma, Dersin İşlenişi Ve Besmele

Dinine bağlı bir kadının besmele ile imtihanı.
İndirilme Sayısı : 1618 Indir

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol