ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

EVLENMENIN ONEMI VE YARARLARI

Evlenmenin önemi ve yararları


Birbirine yabancı olan erkek ve kadını insanca ve müslümanca bir yuvada karı koca hayatı yaşamasının tek yolu, Allah'ın emri ile hukukî yoldan evlenmektir.

Evlilik dışı nikahsız çiftleşmeler, insanlık dışı hayvanca bir olaydır. Bu çirkin davranış, yapanlara büyük günah, insanlığa iha­net, bu yolla doğacak çocuklarına ihanet ve zulüm, iki tarafın aile­leri için yüz karasıdır. Meşru yoldan evlenmek ise Allah'ın emri ol­duğu için ibadet, insan hayatının en zevkli olayı ve en mutlu anıdır. O halde her insanın hayatı boyunca yapacağı işlerin en önemlisi ev­lenmektir. İnsanlığın yaşaması için kurulan kuruluşların en kutsal­larından biri de evlilik müessesesidir. Bütün bunları göz önüne al­malı, sıradan gelişi güzel bir evlilik yapmamalı. Sağlam temellere dayalı, kanunî yoldan, insanca ve müslümanca bir evlilik yuvası kurmalıdır. İşte ancak böyle bir evlilik mutluluk yuvası olur. Eşle­re, yakınlarına ve doğacak çocuklarına mutlu günler yaşatır.

Yalnızlık, Allah'a yaraşır. İnsan tek başına yaşayamaz, ona mut­laka bir eş, ömür boyu bir yastığa baş koyacağı bir hayat arkadaşı, lazımdır. Hiç bir canlı eşsiz yaşamıyor ki, yaratıkların efendisi ve en şereflisi olan insan yalnız yaşasın...

Evlenmek insanî görevlerin başında geldiği gibi, dinî bakımdan da Allah'ın emridir. Allah'ın her emrinde nice yarar ve sayısız hik­metler vardır.

Zaten insanlığın devamı ve türemesi, erkekle kadının eş olarak karı koca hayatı yaşamasına bağlıdır. Hem de evlenmek insanlık görevidir. Din de bunu emreder.

Durumu evlenmeye müsait olanlara Allah;

"... Kadınlardan hoşlandığınız ve size denk alanıyla evle­nin.. ."(6) derken, kendi gücü ile evlenemeyen yoksulları evlendir­menin de bir toplum görevi olduğunu şöylece beyan etmektedir:

"Aranızdaki bekarları, köle ve cariyelerinizin (işçi ve hizmetçi­lerinizi) arasından evlenme durumunda olanları evlendirin. Fakir olmalarına bakmayın, Allah onlara rızık kapılarım açar. Allah'ın iyiliği boldur. Her şeyi iyi bilir." (7)

Erkek kadın ilişkisi iki taraf için de kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç meşru ve kanunî yoldan giderilmezse, imânı zayıf ve kötü ruhlu kimseler meşru olmayan iğrenç ve en büyük günah olan zina yoluna yönelirler. Yüz karası olan zina ise, uğur ve bereketi giderir, fakirlik ve hastalık getirir. İki tarafın da şeref ve namusunu lekeler. Hem de yapanı ve yaptıranı cehenneme götürür.

Ne bir kadın kendi başına bütün ihtiyaçlarını giderebilir, ne de erkek bütün işini kendi başına görebilir. Üstelik kadının korunma­ya da ihtiyacı vardır. Her ikisinin de en az beslenmeye muhtaç ol­dukları gibi, cinsel ilişkiye de ihtiyaçları vardır.

Kişi neye sahip olursa olsun, şayet eşi yoksa huzur bulamaz. Hiç bir şey bu boşluğu dolduramaz. Âşıklar sevgililerine "can" deyimi­ni çok kullanırlar. Bu çok doğrudur. Çünkü kadın can, erkek ten ye­rindedir. Ten cansız yaşamadığı gibi erkek de kadınsız yaşayamaz. Kadın ise erkeksiz huzur ve güven içinde olamaz. Çünkü eşsiz ya­şamak yaratılış kanununa aykırıdır. Bu yüzden Allah'u Tealâ yuka­rıdaki âyetlerde evlenme ve evlendirme emrini vermiştir. Allah'a inanan her insan -özel bir engel yoksa- mutlaka bu emri yerine ge­tirmelidir ki, ömür boyu mutlu olsun.

Evlenme çağı gelip de evlenmeyenler anormalleşir, asabileşir, huyları değişir. Bekârlar kendilerine huzur sağlayıcı bir düzen ku­ramazlar. Çünkü erkek kuşun yuvası olmaz. Yuvayı dişi kuş kurar. Evlenmeyenler verimli bir çalışma da yapamazlar. Çünkü insanı ça­lışmaya zorlayan ihtiyaçlarıdır. Evlenince, masraf artar, ihtiyaç ço­ğalır. Bu da kişiyi daha çok çalışıp kazanmaya zorlar. Onu tasarru­fa alıştırır ve daha tutumlu kılar.

Evlenmek istemeyen kişinin sevgi ve merhamet duygulan yavaş yavaş azalır, kalbi katılaşır, insanlarla uyumu zorlaşır. Bekâr yaşa­manın daha nice zararları ve zorlukları vardır. Onun için Peygam­berimiz: "Kötüleriniz bekârlarızdır" (8) buyurmuştur.

Evlenmek insanı yepyeni bir hayata kavuşturur. Acıma duygula­rını geliştirir, sevmek ve sevilmek hislerini uyarır. İnsanı bir çok yönden olgunlaştım, kötü yola gitmekten korur. Tanımadığı bir çok kişilerle tanıştırır, kaynaştırır, insanlarla ilişkilerini geliştirir. Be­kârlara herkes şüpheli gözle bakar.

Evlilik insana huzur sağlar ve onu çalışmaya zorlar, daha çok kazanma yollarını düşündürür. Çünkü evlenince ihtiyaç artar. İhti­yaç arttıkça hem bedenin hem de beynin hareketi artar. Halbuki be­kârlık uzadıkça insan bedbinleşir, ümitleri kırılır, toplumdan kopar. Herkesle kolay kolay kaynaşamaz. Aile arasına giremez.

Evlenince insanın hayatı tazelenir. Çünkü sığınacak bir yuvası, kendisine güç ve moral veren bir eşi ve yalnızlığını gideren bir hayat arkadaşı vardır. Onunla avunur, sıkıntılarını giderir. Onunla dertleşir derdini döker, onunla sevişir, heyecanını söndürür, sakinleşir. Onunla mutlu olur, huzura kavuşur.

Evlenmeyenler ümitsiz yaşar. Ümit olmayan yerde hayat da olmaz. Hayat olmayan yerde mutluluk olmaz. İşte evlilik insana ümit verir. Ümit de mutluluk getirir.

Korunma, himaye ve yalnızlık bakımından evlenmek kadınlar için çok daha önemli ve gereklidir. Çünkü erkek -eşsiz mutlu olma­sa da- kendi kendini koruyabilir, çalışır geçinir, yaşlanınca arkadaşı çoğalır. Ama yine de hiç kimse hayat arkadaşı gibi yalnızlığını gideremez.

Kadının ise her zaman korunmaya, himayeye ve yardıma ihtiya­cı vardır. Yaşlanınca da yalnız kalır.

Sözün özü ve doğrusu erkeğin de, kadının da ömür boyu sığına­cak, yardımlaşacak, sevişecek, dertleşecek, teselli bulacak ve güç alacak bir eşe, bir hayat arkadaşına ihtiyacı vardır. Bu boşluğu baş­ka biri ya da başka bir şey asla dolduramaz.

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol