ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

GENCLIGIN INTIHAR KOSUSU


Birçok Türk aydın, düşünür ve yazar gençliğin içinde bulunduğu durumu, bu durumun getireceği sonuçları ve bu sonuçların olmasına neden olacak faktörlere karsı alınması gereken önlemleri gazetelerde, televizyonlarda ve kitaplarında ifade ediyorlar. Onların ifadelerinin, düşüncelerinin ve çözüm için yaptıkları önerilerin yanında benim yazacaklarım pek bir anlam ifade edemez ama yinede gençliğin sürüklendiği yada daha doğru bir ifadeyle sürüklenmeye çalışıldığı ucunda ne olduğunu kestiremediğimiz karanlık yolda tehlikeyi bizzat yaşayan bir üniversite öğrencisi olarak bende düşüncelerimi aktarma gereksinimi duydum.

Şu anda gençlik hem fiziki görünüş hem de kişilik olarak, iyi terbiyeyle yetişmiş ve eskiden Türk gençliğinin yaşantısını bilen kişiler tarafından r0; bu gençlik nereye gidiyorr1; denilecek bir halde. Bu hale gelmek bir anda olan bir değişimin ürünü değil, aslında yüzlerce yıldan beri Türklerin aile yapısı, gençlerin milli şuuru ve vatan sevgisi Türk düşmanı devlet ve kurumlar tarafından yok edilmeye çalışılıyor. Ama yüzlerce yıldır yaptıkları etkinin on katı daha ciddi ve ağır etkiyi 1992 yılında özel televizyonların kurulmaya başlamasından günümüze kadar olan dönemde yapmayı başardılar.

Yeni doğan bir çocuk daha adını ezberlemeden TV programlarını ezberleyecek kadar, ev hanımları kocaları eve geldiğinde onların geldiğini fark edemeyecek kadar ve gençler magazin programlarında ki manken ve şarkıcıların şeceresini sayabilecek kadar televizyona bağlı bir yaşamın esiri olmuş durumda. Bu durum doğal olarak yalnızca gençliği değil, bütün insanları olumsuz yönde etkiliyor. Her gün yayınlanan bu programlarda bekâret önemli mi? Namus diye bir şey var mı? Şeklinde tamamen milli ve ahlaki değerlere aykırı konular tartışılacak kadar ileri gidilmiş durumda. Bazı kanallarda Toplumu bilinçlendirmek, gidilen karanlık yola ışık olabilmek için, belgesel, film ve haberler yayınlanıyor. Fakat bu kanallar maalesef zararlı programlarla dolu olan büyük kanallarla yarışabilecek maddi olanağa sahip değiller. Sonuçta gençler reklâmlardan da etkilenerek belgeseller ve aydınlatıcı tartışma programlarını izlemek yerine rap star, pop star ve dans et benimle gibi insanı aptallaştıran programları izliyorlar. Yayınlanan klipler adeta bir erotik filmi andırıyor. Dizilerde gerçek Türk toplumunun değil dönüştürülmek istenilen Türk toplumunun yaşantısı anlatılıyor ve sonuçta bu anlatılanlar toplumun kafasında yer ediniyor. Bu duruma gazetelere yansıyan bir kıssayla misal verelim

Habere göre ilköğretim 5. sınıfa giden bir öğrenci yanında oturan kız öğrenciye sana şu kadar para vereyim benimle ilişkiye gir şeklinde ahlaksız bir teklifte bulunmuş ve kızın durumu öğretmenine anlatması sonucun da öğrenci hakkında okul disiplin kuralları çerçevesinde işlem başlatılmış. Burada bana göre bu ahlaksız teklifi yapan daha ergeniğe bile girmemiş öğrencinin hiç suçu yok. Bence bütün suç bin bir gece adındaki birçok evde bir aile dizisiymiş gibi izlenen dizinin yapımcılarında ve bu türden dizileri çocuklarına izleten ailelerde. Ülkede bu tür programları denetleme yetkisi radyo televizyon üst kurulunda(RTÜK) fakat gerçeği söylemek gerekirse onlarında eli kolu bağlı durumda, ne zaman RTÜK bir programa yasak getirse o televizyon kanalında RTÜK aleyhinde haberler ve programlar yayınlanıyor doğal olarak RTÜK yetkilileri de eleştirilere dayanamayarak kanallara gereken şekilde müdahalede bulunamıyorlar. Olan yine topluma ve toplumsal değerlere oluyor.

Ülke gençlerinin gelecekte izleyecekleri yolun haritasını görmek istersek bulunduğumuz konumdan pek fazla uzaklaşmamıza gerek yok her mahallede bulunan liselerden birine giderek bu isteğimizi gerçekleştirebiliriz. Yada oda arkadaşımın yaşadığı şu olay hakkında bir yorum yaparak gidilen yolun haritasını zihnimizde de çizebiliriz. Arkadaşım okuldan çıkıp İETT otobüsüne binmiş ve bir yere oturmuş birkaç dakika sonra bir lisenin önünde 2 kız öğrenci ve arkalarından bir de erkek öğrenci otobüse binmiş. Kızlarla erkek öğrenci samimi bir şekilde muhabbet ettikten sonra birkaç durak ötede erkek öğrenci otobüsten inmiş, çocuğun otobüsten inmesiyle birlikte kızlar çocuk hakkında yorum yapmaya başlamışlar. Kızın biri r0;bu Serkanr17;da amma sütr1; deyince diğeri hiddetli bir şekilde r0;o süt değil, hem süt olsa sigara içmez, bara takılmaz, partilere gitmezdir1; diye aklınca çocuğu savunmaya geçmiş. Diğeri de r0;bence yeterli değil ben onu hiç kızla görmedim, hem derste çalışıyormuşr1; deyince çocuğu savunan kız daha da hiddetli bir şekilde r0;yanılıyorsun o kızla da çıktı, derslere de hiç katılmıyorr1; demiş İşte toplum gençliğinin bataklığa saplanmış iki öğrencisinin arasında geçen konuşma bu. Görüldüğü üzere Artık sigara içmeyen, ders çalışan, kızla çıkmayan öğrenciler süt çocuğu tanımının yapılmasında kullanılıyor. Bu yapılan tanıma göre benimde tam bir süt çocuğu olduğumu, bu sütlükten dolayı da gurur duyduğumu belirtmek isterim.

Gençlerin saplandığı bir diğer bataklıkta internet. Gençlerin büyük bir zamanı ya televizyon karşısında yada bilgisayar başında geçiyor. Ve gençler internette bulunan yüz binlerde zararlı site arasında sanal sörf yapıyorlar. Buradaki cinsel boşluğa kapılan gençler internetten bir arkadaş aramaya başlıyorlar sonunda biriyle tanışılıyor. Bu arkadaşlık sevgi, saygı değil tamamen cinsel arzular üzerine temelleniyor. Bazen alan memnun veren memnun oluyor ama çoğu zaman bu tanışmalar büyük yıkımlara gebe oluyor. Gençliğin ufkunun kararmasında kullanılan en büyük silah şüphesiz ki cinsellik. Bizim örnek almamız gereken atalarımızın taşıdığı namus bilinci şu anda Türk toplumunun genelinde mevcut olsa bizi kimse tutamaz. Onların namuslarına ne derece önem verdiklerini bir örnekle açıklayalım. İstanbulr17;un fethinin kahramanlarından olan Ulubatlı Hasan bir gün bir dağ yolunda giderken uzaktan bir köylü kızının çeşme başında su doldurduğunu görür. Biraz sonra kızın yanında iki adam belirir. Adamlar kızı çevreler kız kaçmak ister ama yapamaz. Durumu gören Ulubatlı Hasan hemen çeşmenin başına koşar ve kızı bırakmalarını söyler. Adamlar r0;defol git buradan istiyorsan sıranı bekler1; diye adi bir teklifte bulununca Ulubatlı Hasan kılıcını çıkarır ve iki adamı da yere serer. Daha sonra kıza suyunu doldurmasını ve önüne düşmesini söyler. Kızı köyüne götürmek için giderken kızın arkasında olmaktan rahatsızlık duyar ve kendi kendine şöyle der r0; o tazecik bir Anadolu kızı bende genç bir erkeğim benim onun arkasında gitmem bana yakışmazr1; sonra kızın önüne geçerek kızı evine kadar götürür. İşte bu olaydaki kahraman Ulubatlı Hasanın taşıdığı şuur İstanbul fethinde mücadele veren Fatihin bütün neferlerinde vardı. Biz gençler Brad pitti, madonnayı yada diğer geleneksel Türk ve İslam toplum yapısına aykırı insanları örnek almak yerine gerçek birer kahraman olan dedelerimizi, atalarımızı örnek almalı ve onlar gibi milletimiz için, vatanımız için, namusumuz için mücadele etmeliyiz.

Eğer televizyonlarda ve dergilerde örnek almamız gereken kişilerin değil de millet için birer utanç kaynağı olan kişilerin yaşamları anlatılmaya devam ederse toplumda bu karaktersiz insanların yaşantısını örnek alacaktır. Bu bozuk düzene bir an önce dur denilmezse Türkiyer17;de vatan sevgisi, toplumsal ahlak, güvenilir gelecek ve milli kültür gibi Türk toplumunun temelini oluşturan konulardan söz etmek imkânsız bir hal alacak. Ben umuyorum ki toplumumuz oyunlara gelmez, milli birlik ve beraberlikten ayrılmaz.

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/ Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol