ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

GENCLIKTE YASLILIGA HAZIRLIK

Gençlikte, ihtiyarlığa hazırlık

Kadın olsun erkek olsun; müslüman olsun, gayri müslim olsun, dindar olsun dinsiz olsun; ırkları ve milliyetleri ne olursa olsun, bü­tün gençler ihtiyarlayınca rahat ve mutlu olmak istiyorlarsa, Pey­gamberimiz Hz. Muhammed'in:

"Gençliğinizde ihtiyarlığınıza hazırlık yapın" sözünü kafalarına nakşetmeliler ve şu altı hususta gençliklerinde ihtiyarlığa hazırlık yapmalılar:

- İnanç ve ibadet,

- Eşini kendine bağlama,

- Güç ve enerji,

- Bilgi,

- Servet,

- Ahbab ve arkadaş.

Şimdi bunları kısaca açıklayalım:

1- Her insan gençliğinde en son ve hak din olan islâm dininin ana kurallarına layıkıyla inanmalı, inandıklarını eksiksiz yapmalı, Allah tarafından görevlendirildiği ibadetlerini saati saatine yerine getirmelidir.

Eğer bunları yapabilirse, Allah onu kaza belâdan, âfetlerden ve hoşa gitmeyen hallerden korur, ihtiyarlayınca yapamadıklarını Al­lah bağışlar. Böylece âhirette de sorumluluktan kurtulur, ak yüzle sevdikleriyle birlikte cennete girer ve ebedî saadete erer.

2- Gençlik yıllarında gücünü boşa harcamamalıdır. Bütün çalış­malarında ve cinsel hayatında gücünü idareli kullanmalıdır. Böyle yaparsa ömrünün sonuna kadar güçlü ve enerjik olarak hayatını sür­dürür. Özellikle gençliğinde hanımıyla cinsel ilişkisini sıklaştırırsa, çabuk ihtiyarlar, gücü azalır, ihtiyarlığına sadece güçsüz girmekle kalmaz, gözlerinin feri de azalır, körlüğüne kadar gider. Dizlerinin dermanı kalmaz, felç bile olabilir. Cinsel gücü ya sıfıra düşer ya da eşini tatmin edemeyecek kadar azalır. Hülasa ihtiyarlığa her bakım­dan dermansız girer ki, ihtiyarlığın kendisine özgü tadını çıkaramaz olur. Bu hususta Resûlullah (s.a.v):

"Suyunu israf etmekten (cinsel ilişkide aşınlıktan) sakın. Çünkü o, gözlerinin nuru ve bacaklarının iliğidir." Yani ilişki sonunda akan meni, gözlerinin feri, dizlerinin dermanıdır demiş. Hanımı ile ilişki­yi sıklaştıranın gözleri görmez, dizleri tutmaz olacağım bildirmiştir.

- Gençliğinde bilgisiz ve bilinçsiz, gelişi güzel yaşayan, ihti­yarlayınca perişan olur. Yahut da ihtiyarlamadan ölür. Çünkü bilinçsiz, plansız gelişi güzel yaşamak insanı çabuk çürütür ve ömrü­nü tez tüketir. Yani Allah'ın takdir ettiği evvel (zaman) gelmeden, erken ölür.

- Evli bir kimse gençliğinde eşini ne kadar memnun eder, onu kendisine bağlarsa, o da kendisine yaşlılık zamanında o kadar hiz­met eder, gözü gibi bakar rahatlığı için üzerine titrer.

Gençliğinde onu üzmüş, gücendirmiş, kendisinden soğutmuş ise, yaşlanınca o da kendisinden uzak kalmak ister, isteyerek hiz­met edemez ve istenilen sadakati gösteremez. Çünkü kınlan kalb kolay kolay onarılmaz. Gençliğinde ne ekerse, ihtiyarlayınca onu biçer. Gençliğinde eşine kurt kesilmiş, onu incitmişse, kurt kocayınca köpeğin maskarası olur..

Evli çiftler bu durumu göz önüne almalı, ihtiyarlık çağını düşü­nerek, gençliklerinde birbirlerinin kıymetini bilmeli, tartışmadan, bozuşmadan birbirlerine sımsıkı bağlanmalıdırlar.

- İnsan ihtiyarlayınca gençliğinde, olduğu gibi çalışamaz. Mü­cadele ve dayanma gücü azalır. İnsan gençliğinde bunu düşünerek çok çalışıp çok kazanmalı, tasarruf ederek ihtiyarlığına hazırlık yapmalıdır. "Ak akça kara gün içindir" denmiştir. Gençliğinde çok çalışır servetini büyütürse, ihtiyarlayınca -düşkünlere de yardım ederek- eşiyle birlikte mutlu bir hayat sürdürür.

- İnsan gençliğinde insanlarla ilişkilerinde uyumlu ve olumlu olmalıdır. Dostunu ve ahbabını çoğaltmalıdır ki, ihtiyarlayınca zaman zaman onlarla bir araya gelerek, ziyaretleşerek, hoşça vakit ge­çirsin. İyi kalbli, samimi her ahbap bir servettir. Onun için Hz.Ali "Dostlarınızı çoğaltınız" demiştir.

İnsan gençliğinde eşi ile oyalanır, eşi ile daha çok sevişir, arka­daşlarıyla fazla ilişki kuramaz. Buna zaman da bulamaz. İhtiyarla­yınca işi azalır, zamanı genişler. Çocukları da ayrı ayrı evlerine yer­leşmiş olurlar. Artık ihtiyarların yapacakları iş:

Çocuklarını ve ahbaplarını ziyaret edip hoşça vakit geçirmek, onlara ömür boyu edindikleri tecrübelerinden ders vermek ve hayat bilgilerini artırmak, torunlarıyla kaynaşıp onlardan gençlik aşısı al­mak ve hikâye tarzında hikmetli sözleriyle onları eğitmek ve irşad etmektir.

Yaşlılar, yapabildikleri kadar dünya işleriyle fazla oyalanmadan daha çok ağırlıklarını ibadete yöneltmeliler. Çünkü yakında gide­cekleri ve orada ebedî kalacakları âhiretlerine hazırlık ve yatırın yapmaları gerekir.

Dünyaya gelişlerindeki asıl amaç ve ömür boyu mücadelelerin­deki esas gaye, öbür dünyalarına hazırlık yaparak, orada ebedî sa­adete ermektir. Her şeyiyle bütün dünya işleri bu kutsal gayeye bi­rer vesiledir, bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Sözümüzü, Al­lah'ın şu bildirisiyle bağlıyorum:

"Bütün insanları ve cinleri sırf bana kulluk ve ibadet etmeleri için yarattım."'(117)

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol