ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

GIYIMDE DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Giyimde dikkat edilecek hususlar

İnsanın ruh ve beden sağlığı ile giyinmenin sıkı bir bağlantısı vardır. Onun için giyinmek gelişi güzel olmamalı, bilinçli olmalı, insanın saygınlığım artırmalı.

Kimileri kiri göstermesin diye koyu renkli elbiseleri seçerler. Bu, yanlış ve zararlı bir düşüncedir, tembellerin ve bilgisizlerin görüşüdür. Çünkü kiri göstermesin demek, peşinen kirliliği kabul etmektir. Hem de koyu renkler insanın ruhunu karartır. Gençleri yaşlı, yaşlıları daha yaşlı gösterir, yaşlılarda aksine hep koyu renk­leri seçerler, açık renk genç işidir, derler. Doğru genç işidir. Çünkü açık renkler yaşlıları genç gösterir, gençleri de daha genç gösterir.

Ayrıca açık renk elbiseler insanı temizliğe ve daha dikkatli ol­maya zorlar. Açık renkler iç açıcı olur, insana ferahlık verir. Onu genç, dinç ve canlı gösterir.

Koyu renkler, özellikle siyah ve lacivert -matem için olmamak şartıyla- özel yerlerde ve kısa devrelerde giyilmelidir.

Matemlerde siyah giyinmek Hıristiyanların âdetidir, İslâm’da ma­tem yoktur.

Kadınlar mümkün olduğu kadar değişik renkler giymelidirler. Böyle yaparlarsa neşelenirler ve kocalarına da hep taze ve cazibeli görünürler. Fakat, başkaları için değil, kendi zevkleri ve kocaları için giyinmelidirler. Bir kadın ne zaman hangi rengi giyeceğini de bilmelidir. Mesela, aşk yapacakları gün kırmızı, pembe, turuncu ve­ya eflatunî renkleri giymesi uygun olur. Çünkü bu renkler eşlerin cinsel duygularını kamçılar, kadının çekiciliğini artırır.

Öfkeli zamanlarda beyaz, açık sarı fıstıkî ve açık yeşil ve çok açık renkler insanı sakinleştirir ve kalbe ferahlık verir.

Üzüntülü zamanlarda yeşil, limon küfü, açık mavi, kavun içi gi­bi renkler sıkıntıyı dağıtır, insanı neşelendirir.

Normal zamanlarda ise her istediğini giyebilir.

Eşlerin değişik giyinmesi aralarındaki sevgiyi artırır. Çünkü eş­ler birbirlerini hep yenilenmiş, taze ve ilginç görürler. Hem de her elbise değiştirme insana ümit, kalbe ferahlık, ruh, hayat verir. Çün­kü her yenilik insanı dinçleştirir ve tazeler.

Aynı elbiseyi uzun süre giyinmek insanı basitleştirir, karşısın­dakinin özünde küçültür. Kadında kadınlık cazibesini, erkekte er­keklik cazibesini azaltır. Onun için eşinin kendisine karşı cazibesi­ni yok eder. Birbirlerine değişik görünümleri eşlerin birbirine ilgi­sini artırır, hayatlarını tazeler. Bunun için de insanın değişik elbiseleri olmalıdır. Elbise alamayan yoksullara da insanlık ve Müslü­manlık görevi olarak, hali vakti yerinde olanlar yardım etmeliler. Hz. Peygamber (s.a.v):

"Hediyelerin ki sevîşesiniz" (107) buyurmuştur. En güzel hediye elbisedir. Hem de kalıcı hatıradır. İnsanların birbirine hediye edece­ği güzel şeylerden biri de güzel bir elbise, bir buluz veya kazak, bir eşarp, bir terlik, bir çorap, hatta bir mendildir. Küçük de olsa hedi­ye makbule geçer ve karşısındakini memnun eder. Hediye edilen şeyi her giydikçe, her kullandıkça, onu kendisine hediye eden kişi­yi hatırlar, -Peygamberimiz'in de dediği gibi- ona sevgisi artar. Bu­nu göz önüne alarak eşler birbirine, zenginler yoksullara ve geliri az olanlara elbise hediye etmeyi adet haline getirsinler.

Çoğu erkekler eve gelince hemen elbisesini çıkarır, pijamasını giyer. Bu, özellikle gençlerde ve evlilerde yanlış bir davranıştır. Çünkü bu hal evlilik âdetine gölge düşürür. Nedenini açıklayalım:

Erkek hanımını değişik ve şık elbiselerde kadınca görmek iste­diği gibi, karısı da kocasını değişik elbiselerde erkekçe şık görmek ister. Diliyle istemese bile, böyle olması da çok hoşuna gider. Bun­dan mahrum kalır da karşısında kocasını hep pijamalı görürse, gör­mek istediğini görememiş olur. O zaman farkında olmadan gözü şık giyinmiş erkeklere kayar, kocası gözünde basitleşir ve ilgisini çek­mez. Artık ona sevgili gözüyle değil, sadece kocası gözüyle bakar. Bu da evlilik saadetini gölgeler. Çünkü evlilere mutluluk getiren şeylerden biri de karşılıklı sevgidir. Eşler birbirlerini ilginç gördük­çe sevgileri artar.

Erkek de böyledir. Evine gelince karşısında rengarenk, şık gi­yinmiş ilginç bir kadın görmek ister. Kadın tembelliğinden veya bilgisizliğinden giyimine önem vermiyor veya giyinmesini bilmi­yorsa, kocasının yanında hep günlük iş elbisesiyle duruyorsa, koca­sının gözünün hakkını vermemiş olur. O da görmek istediği kadını başka yerlerde arar, gözü şık giyinmiş yabancı kadınlara kayar. Do­layısıyla ikisi de günaha girerler ve aralarındaki sevgi bağları gev­şer. Bu durum devam ederse karakterleri dinî inançları da zayıfsa, daha kötü şeyler de yapabilirler. Sokaklarda araştırıcı gözü ile bakarsanız, şık giyinmiş kadınlara bekârlardan çok evli erkeklerin baktığını görürsünüz, işte bu zavallılar evlerinde bulamadıklarını sokakta aramaktadırlar.

Eşler bu durumları göz önüne alarak, giyimlerine özen gösterme­li ve hoşlarına gitmeyen, telafisi mümkün olmayan hallere meydan vermemelidirler. Özellikle kadınlar, yaşlarına, mâlî durumlarına, toplumdaki yerlerine, kocalarının arzularına, mevkilerine ve dini kurallara uygun olarak giyim ve makyajlarına özen göstermelidir­ler. Bu hususta ilk sözümü tekrar ediyorum: Güzelliğin yansı ten, yansı kıyafettir. Tabii ki, kadınların bunu yapabilmeleri için, erkek­lerin bu konuda hanımlarına yardımcı olmaları ve cömert davran­maları gerekir. Bu da mâlî imkâna dayanır. Bunun için de helâlin­den ve kanunî yoldan daha çok kazanma çarelerini aramalıdırlar. Niyetlerine göre Allah yardım eder.

Bu konuyu Peygamberimiz 'in şu hadisleri ile tamamlıyorum:

" - En hayırlınız, ailesine ve ev halkına daha yararlı olanınız-(108)

" - Elbiseniz güzel, şık ve size yakışır olsun ki, insanlar arasında saygınlığınız (109)

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol