ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

HARAMLARDAN BAZILARI

Haramlardan bazıları
Sual:
Kolay anlamak için, haramları maddeler halinde bildirmeniz mümkün mü?
CEVAP
Haram olduğu, kitaplarda bildirilenlerden bazıları şunlardır:

1- Abdestte ve gusülde, lüzumundan fazla su kullanmak,
2- Adak etini zenginlerin yemesi,
3- Aksırıp elhamdülillah diyene, yerhamükellah dememek,
4- Alkollü içki içmek,
5- Allahtan başkasına eğilmek veya secde etmek,
6- Allahü teâlâdan gayri eşyaya yemin etmek,
7- Allahü teâlânın Rahman, Kuddüs ve Halık gibi isimlerini insanlara koymak,
8- Arkadaşının elini öpmek,
9- Avret yerini açmak ve başkasının avret yerine bakmak, [Erkeğin avret yeri göbekle diz arası, kadının avret yeri el ve yüz hariç her yeridir.]
10- Bakkala borç para verip, o para bitinceye kadar ondan mal satın almak,
11- Başı açık gezen kadına, yakınlarının razı olması,
12- Başkasının malını ondan izinsiz kullanıp yerine koymak,
13- Başlık parası almak,
14- Bayram günü oruç tutmak,
15- Besmelesiz kesilen ve kitapsız kâfirlerin kestiği hayvanı yemek,
16- Bidat sahiplerini sevmek ve saygı göstermek,
17- Bir günlük yiyeceği olanın dilenmesi ve bunu bilenin ona sadaka vermesi,
18- Bir Müslümanı yalan sözlerle övmek,
19- Bira, kımız ve kefir içmek,
20- Birine ücretsiz iş gördürmek,
21- Birinin malını şaka olarak alıp saklayarak onu üzmek,
22- Bulaşıcı hastalığın kesin bulaşacağına inanmak,
23- Büyüklerin giymeleri, yiyip içmeleri haram olan şeyleri çocuklara yaptırmak,
24- Camiye, necaset bulaştıracak olan deliyi ve küçük çocukları sokmak,
25- Canlı resmi yapmak,
26- Canlı resmini belden yukarıya asmak,
27- Cemaat arasında dolaşarak dilenmek ve buna sadaka vermek,
28- Cenazeye çiçek ve çelenk götürmek ve matem alametleri taşımak,
29- Cenazeyi camiye sokmak, [Namazını kılmak için de sokulmaz.]
30- Cuma ve bayram hutbelerini nutuk çeker gibi okumak,
31- Cünübün camiye girmesi, namaz kılması, Kur’an okuması, [Hayzlıya bunlar haram olduğu gibi, cima etmesi ve oruç tutması da haramdır.]
32- Çalgı çalmak ve dinlemek,
33- Deyyusluk etmek,
34- Din kardeşine üç günden çok dargın durmak,
35- Doyduktan sonra yiyip içmek,
36- Erkeğin altın yüzük takması,
37- Erkeğin hanımını çalışıp kazanmaya zorlaması,
38- Erkeğin ipek giymesi, altın ve gümüşü süs olarak takması
39- Erkeğin kadına ve kadının erkeğe benzemesi, Mesela erkeğin kolye takması,
40- Erkek hayvanın dişiye aşması için ücret almak,
41- Eshab-ı kiramdan herhangi birine sövmek,
42- Ezanı hoparlörle okumak,
43- Faiz alıp vermek,
44- Falcılığı öğrenmek ve falcılık yapmak,
45- Farz namazı, özürsüz kazaya bırakmak,
46- Farz ve haramlardan meşhur olanları, lüzumu kadar öğrenmemek,
47- Farzları terk etmek,
48- Fuhuş söz söylemek,
49- Gelinin, kapalı gelinlikle de olsa, yabancı erkeğe görünmesi,
50- Gıda almayıp ölmek,
51- Gıybet etmek ve dinlemek,
52- Gizli yamalı ve kusurlu malı yeni, sağlam diye satmak,
53- Hacılardan ayakbastı parası almak,
54- Hanımı bir defada üç talakla boşamak,
55- Hanımı dövmek, eziyet etmek, nafakasını tam vermemek,
56- Haram işlemeye başlarken besmele çekmek,
57- Haram yiyip içtikten sonra hamd etmek,
58- Haset etmek,
59- Hastalığı herkese söyleyip, halinden şikâyet etmek,
60- Hırsızlık ve gasp,
61- Hıyanet etmek,
62- Horoz ve diğer hayvanları dövüştürmek,
63- Hutbeye dünya sözü karıştırmak,
64- İbadetlere bid’at karıştırmak,
65- İcmaa muhalefet etmek,
66- İçi ve kursağı çıkarılmadan kaynar suda haşlanan tavuğu yemek,
67- İftira etmek,
68- İmamın namazda, ihtiyaçtan fazla yüksek sesle okuması,
69- İsraf etmek,
70- Kadına dübüründen yaklaşmak,
71- Kadının mahremsiz hacca veya sefere gitmesi,
72- Kadının, Kur’an, mevlid, ilahi okuyarak sesini yabancı erkeklere duyurması,
73- Kadınların kaşlarını inceltmesi,
74- Kadınların kesilen saçı ve diğer kılları erkeklere göstermesi,
75- Kadınların sokağa çıkarken güzel koku sürünmesi,
76- Kâfirlere ibadette benzemek, [Mekruh ve küfür olanları da vardır. Mesela kâfirler boyadığı için, onlara benzeme niyeti olmadan yumurta boyamak mekruhtur. Hıristiyanlara benzemek niyetiyle olursa haram olur. Nevruz günü mecusilere benzemek niyetiyle olursa küfür olur.]
77- Kanuna uymayıp, cezaya, zarara sebep olarak fitneye yol açmak,
78- Karada, suda yaşayan haşeratı yemek,
79- Katillik,
80- Kendine nasihat verenlere kızmak,
81- Kendini tehlikeye düşürmek,
82- Kibirlenmek,
83- Kokmuş et yemek,
84- Köpek, kurt ve diğer yırtıcı hayvanları yemek,
85- Kumar oynamak,
86- Kur’an-ı kerimi abdestsiz tutmak,
87- Kur’an-ı kerimi Parayla okumak ve okutmak,
88- Kur’an-ı kerimi teganni ederek okumak ve dinlemek,
89- Kürtaj yapmak, çocuk düşürmek, [Zaruret varsa 120 güne kadar caiz olur.]
90- Makam sahipleri gelince, saygı için hayvan kesmek,
91- Malı olduğu halde, borcunu ödememek,
92- Mastürbasyon yapmak,
93- Mekke’deki evleri hac zamanında, hacılara ücretle kiraya vermek,
94- Metres tutmak, müta denilen geçici nikâh yapmak,
95- Muhtaç ana babadan izinsiz hacca gitmek,
96- Mübarek zatların resimlerini yükseğe asmak veya aşağı koymak,
97- Namaz kılarken yapması haram olan bir şeyi, hutbe dinlerken de yapmak,
98- Namazda Arapça’dan başka dille dua etmek,
99- Namazı özürsüz bozmak,
100- Namazları vakti girmeden önce kılmak, vaktinden sonraya bırakmak,
101- Ölünün avret yerine bakmak,
102- Ölünün bir yerini zaruretsiz kesmek, [Organ nakli caizdir.]
103- Pis, necis olan şeyleri yemek,
104- Rüşvet alıp vermek,
105- Sakalı bir tutamdan kısa yaparak sünneti değiştirmek,
106- Salih ana babanın haram olmayan emirlerini yapmamak,
107- Selam verenin selamını hemen almamak,
108- Sihir [büyü] yapmak yaptırmak,
109- Söz taşımak,
110- Suizan etmek, tecessüs etmek
111- Tesiri kesin olan ilaçları kullanmamak,
112- Uşur vermemek ve uşrunu vermediği mahsulü yemek,
113- Uyuşturucu kullanmak,
114- Vadesi gelmemiş çeki, senedi, iskonto yaparak ödemek, [Senet kırdırmak.]
115- Vücuda zarar veren şeyleri yiyip içmek,
116- Yabancı çocuğu kendi öz evladı olarak ilan etmek,
117- Yabancı erkeğin menisiyle tüp bebek sahibi olmak, taşıyıcı annelik,
118- Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, yalan olarak söz vermek,
119- Zekât ve sadakayı, malını haram yerlere harcayan kimselere vermek,
120- Zenginliğiyle veya makamıyla kendini başkalarından üstün görmek,
121- Zina, livata ve hayvana tecavüz.

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol