ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

KADIR GECESI

Bir Ömre Bedel Gece (Kadir Gecesi)   

  Bu gece pek şerefli ve mübarek bir gecedir. Allah Celle Celâlûhunun indinde bu gecenin değeri çok büyüktür. Bundan önce idrak ettiğimiz Berat gecesinde Levhi mahfuzdan, semayi dünyaya birden indirilen, Kur'anı Kerim, Dünya semasından bu Mübarek Kadir gecesinde de Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem'e indirilmeye başlanmıştır.
        Bu mübarek gecenin üstünlüğünü anlamamız ve idrak etmemiz mümkün değildir. Biz ancak deriz ki; Allah Celle Celâlûhu nasıl bildirmişse öyledir. O gecenin ehemmiyetinin bir göstergesi de; ayeti kerimede geçen "Melekler ve Ruh O gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler" kısmıdır ki; o gece Cibrili Emin ve melekler yer yüzüne inerler. Allahû Tealâ'nın o seneye ait takdir ve kazası ne ise onlar hakkındaki vazifelerinden dolayı yeryüzüne, vazifelerini yerine getirmek için inerler, Kabei Muazzam'a, Mescidi Aksa, Ravzai Mutahhara gibi mübarek makamları ziyarette bulunurlar.
        O gece bin aydan daha hayırlıdır. İçinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan. O gece amel, ibadet ve mücahade ile ulaşılacak olan hayır ve sevap, onsuz bin ay amel ile kazanılacak olan hayır ve sevaptan daha çok, daha fazla hayırlıdır.
        Ne kadar çok hayırlı olduğunu ancak Allah bilir, bu gece Allahû Tealâ'nın Ümmeti Muhamed'e bir lütfu ve ihsanıdır. O mübarek Kadir gecesi sabah vaktine, gündüz olup güneşin doğmaya başladığı zamana kadar sürer.
        Niçin Kadir Gecesi?
        Bu gece işlerin ve hükümlerin takdir edildiği bir gece olduğu için Kadir Gecesi denmiştir. Allahû Tealâ ezelde, gökleri yaratmadan önce kaderleri takdir etmiştir. Asıl maksat, kaderlerin O Gece meleklere açıklanmasıdır. Levhi mahfuz'a yazılması O Gece olur.
        Kadir Gecesi şeref ve azamet gecesidir. "Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır" kavli de buna delâlet etmektedir. O Gecede itaatla Allah'a yaklaşanların değeri ve şerefi fazla olur, yani O Gecede ki itaatin kadri çok, şerefi fazla olur.
        Ebu Bekr el Verrak'tan nakledildi ki; Bu geceye Kadr gecesi adının verilmesi; O Gecede kadri büyük bir kitabın, kadri büyük bir meleğin diliyle, kadri büyük bir ümmete indirilmiş olmasındandır.(2)
        Kadir Gecesi sıkıntı gecesidir. O Gece, yeryüzü meleklerle dolup taşar. Sayılarını ancak Allah Celle Celâlûhu’nun bildiği sayıda melek yer yüzüne iner. Maddi alemde görme imkanımız olsaydı her tarafımızın meleklerle dolu olduğunu görürdük.
Allahû Tealâ bu geceyi birkaç sebepten gizlemiştir Şöyle ki:
        Allahû Tealâ Hazretleri birçok şeyi gizlediği gibi bu geceyi de gizlemiştir mesela; Allahû Tealâ ibadetlerden rızasını gizlemiştir ki bütün ibadetlere rağbet edilsin. İsyanlarda da gazabını gizlemiştir ki; bütün günahlardan kaçınılsın. İnsanlara arasında dostlarını gizlemiştir ki; bütün insanlara saygı gösterilsin. Duaların arasında kabul ettiği duayı gizlemiştir ki bütün dualar yapılsın. İsimler arasında İsmi A'zam'ı gizlemiştir ki; bütün isimlere saygı duyulsun. Namazlar arasında orta namazını gizlemiştir ki; bütün namazlara dikkat edilsin. Tövbeler arasında kabul olanı gizlemiştir ki; sorumlular çok tövbe etsinler. Canlılar arasında ölüm vaktini gizlemiştir ki mükellef ölümden korksun, her an ölecek gibi amel işlesin. İşte bu geceyi de aynı şekilde bütün Ramazan gecelerine saygı duyulsun, her Ramazan gecesi Kadir Gecesi imiş gibi ibadet yapılsın diye gizlemiştir.
Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlıdır denmesinin hikmetine gelince. Bin ay niçin denmiştir de başka zaman ifade eden terimler kullanılmamıştır, bir gecenin bu kadar uzun bir zaman dilimine denk tutulmasının hikmeti nedir? Bu konuda çok değişik rivayetler mevcuttur.
        Bunlardan bir tanesi de Mucahid'ten gelen rivayettir; Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem bir gün:
        "İsrailoğullarından bir erin Allah yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı. Ashab buna çok şaştılar ve amelleri kendilerine pek küçük göründü.
        Ashab'ın hem şaşkınlığı hem de üzüntüsü üzerine; Allah Tealâ'da bu süreyi inzal buyurdu.(3)
        Bir başka rivayette Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem bir gün İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene Allah'a ibadet edip, göz açıp kapayacak kadar bir zaman günah işlemediklerini anlatmış. Ashabı kiram buna hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelip "Ya Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinden hayrete düştüler. Allahû Tealâ sana ondan daha hayırlısını indirmiştir" diyerek, Kadr suresini okudu ve; "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışınızdan daha hayırlıdır" dedi. Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem Efendimiz de bu habere çok sevindi.(4)
        İmam Malik'ten gelen bir rivayette de Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem'e bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem de kendi ümmetinin ömürlerini kısa görünce, diğer ümmetlerin üzün ömürleri içinde yaptıkları amellere, kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldüler. Allahû Tealâ Hazretleri Habibine; bu üzüntüsü için Kadir Gecesini vererek, diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. (5)
        Kadir Gecesi’nin olduğu nasıl anlaşılır?
        Melekler O Gece sabaha kadar erkek ve kadın mü'minlere dua ederler. Cebrail O Gece her mü'minle mutlaka musafaha eder. O’nun işareti derisinin ürpermesi, kalbinin uyanık olması, iki gözünün yaşarmasıdır. İşte bu, Cebrail Aleyhisselam'ın musafahalarındandır.
        Kadir Gecesi kafire ve münafıklara çok ağır gelir. Sanki o, omuzunda bir dağ var gibi olur, onları bir sıkıntı ve darlık basar.
        Ebu Zerr Radîyâllahu Anh’dan gelen bir rivayette:
        Ey Allah'ın Resulû, bana Kadir gecesinden haber ver. O, Ramazan ayında mıdır? Yoksa başka bir ayda mıdır? Rasulûllah Sallalahu Aleyhi ve Sellem:
        Hayır, O Ramazan ayındadır. Ebu Zerr Radîyâllahu Anh:
        Peygamber yaşadıkça onlarla beraber bulunup, onlar göç edince kaldırılır mı? Yoksa kıyamete kadar baki midir?
        Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem:
        Kıyamete kadar bakidir. Ebu Zerr Radiyallahu Anh:
        Ramazanın neresindedir? Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem:
        O’nu ilk ve son on günde arayın.
        Sonra Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem söze daldı ve konuşmasına devam etti. Ben O’nun daldığı bir anı bulup dedim ki:
        O, Ramazan'ın hangi yirmisindedir? Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem:
        O’nu son on gününde ara ve bundan öte bana bir şey sorma.
        Sonra Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem tekrar sözde daldı ve konuşmalar devam etti. Ben O’nun yine dalgın bir anını gözetleyip tekrar sordum:
        Ey Allah'ın Resulû, bunun hangi on günde olduğunu haber vermezsen, senin üzerinde olan hakkıma yemin ederim, dedim. Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem öyle bir kızdı ki tanıdığımdan bu yana öylesine kızmamıştı ve dedi ki:
        O’nu son yedide arayın ve daha başka bir şey sorma bana..(6)
        Hz. Aişe Radîyâllahu Anha anlatıyor. Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: "Kadir Gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın." (7)
        Hazreti Ömer Radîyâllahu Anh hilafeti zamanında da Kadir Gecesini ne zaman olduğuna dair tartışmalar olmuştu. Bir defasında Halife kuvvetli bir kanaate varmak için ashabı toplayıp bu konudaki düşüncelerini tek tek dinledi. Bütün ashap Kadir Gecesinin son on günün içinde olduğu konusunda ittifak ederler. Heyette bulunan İbnu Abbas Radîyâllahu Anh söz alarak:
        Ben Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu biliyorum, der. Halife de:
        Hangisidir, diye sorunca:
        Son ondaki geçen veya kalan yedinci gece, der. Hz. Ömer Radîyâllahu Anh:
        Bunu nereden bildin, delilin ne? Diye sorunca İbnu Abbas şu açıklamayı yapar.
        Ey Mü'minlerin emiri! Allah tektir. Tek olanları sever. O, dünyanın günlerini yedi adet yaptı. İnsanı yedi şeyden yarattı. Rızıklarımızı yedi türden yarattı. Üzerimizde yedi gök, altımızda yedi yer yarattı. Yedi ayetlik Fatihayı gönderdi. Yakınlardan yedi kişiyle evlenmemeyi haram kıldı. Mirası yediye ayırdı. Secde ederken yedi azanın yere değmesini istedi. Peygamber Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem Kabe'yi yedi defa tavaf etti. Safa ile Merve arasında yedi kere gidip geldi. Taşlamayı yedi kere yaptı ve Kadir Gecesini Ramazan ayının son yedi günü içine yerleştirdi. Allah Celle Celâlûhu en doğrusunu bilir. Hz. Ömer hayranlıkla İbnu Abbas'ı dinler ve bu açıklama karşısında tatmin olur. (8)
        Şurası kesindir ki bu konuda ileri sürü len iddiaların hiç biri yakın değildir, zan ve zannı galip ifade ederler. Mesela 27. gecenin dahi kesin olduğu bilinse de, çoğu zamanlar Ramazanın birinci gününün dahi tespiti yapılamamaktadır. Günümüzde de bu ihtilaf devam etmektedir. Bu ihtilafın içinde gizli büyük bir Rahmet vardır. Kadir Gecesinin kesin olmamamsı, bütün bir Ramazan'ın Kadir Gecesi niyetiyle idrak edilmesine sebebiyet vermektedir. Ümmeti Muhammed'in ihtilafında rahmet olduğunun çok açık bir delili de Kadir Gecesinde yapılan ihtilaftadır. Amellerin niyetlere göre olduğunu unutmadan, her şeyin en doğrusunu Allah Celle Celâlûhu bilir diyelim vesselam...

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/ Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol