ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

SEKIZINCI SINIF

powerpoint kategorileri pps


 güncelleme:11/06/2009


yeni powerpoint dosyalar için buraya tıklayın
ŞEYTANLA HESAPLAŞMA
35.HAFTA: 4.Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri.

İlköğretim sunumları tamamlandı. 2009-2010 Öğretim yılında LİSE, İHL VE KUR'ÂN KURSU SUNUMLARI ile hizmetinizde olma ümidiyle...
İndirilme Sayısı : 15 Indir
YILDIRIM BAYEZİD HAN
35.HAFTA: 4.8.3. Yalancı Şahitlik Yapmamak.

İlköğretim sunumları tamamlandı. 2009-2010 Öğretim yılında LİSE, İHL VE KUR'ÂN KURSU SUNUMLARI ile hizmetinizde olma ümidiyle...
İndirilme Sayısı : 13 Indir
HELVACI DEDE
34.HAFTA: 8.2.Hırsızlık Yapmamak.

Akif Efendi bir gece, bahçesinin merdivenlerinden birinin çıkmakta olduğunu gördü. Eve gelenin iyi niyetli bir kimse olmadığını anladı. Hırsızlık amacıyla gelen bu adam ne oldu da kırk yıl sonra Allah dostu oldu?...
İndirilme Sayısı : 35 Indir
TUZAK
34.HAFTA: 8.1.Öldürmemek.

Zamane tuzakları estetik hale geldi. Nefis görüntüler üzerinden süslüyor artık eylemleri. Örneğin; sırf şöhret olmak için rezillik etmeye razı oluyor insanlar. Şöhreti "zehirli bal" diye tarif eden “Zamanın Âlimi”ni daha iyi anlıyoruz bugünlerde… Oysa, insan ALLAH içindir; ALLAH için vardır. Başkalarının gözlerinde değil, O'nun nazarında itibar ve dirlik bulur.
İndirilme Sayısı : 27 Indir
GÖBEK TAŞI
33.HAFTA: 4.2. Temizlik.

Bir gün adamın biri hamamda yıkanmış, göbek taşının üzerine uzanmış, terliyordu. Biraz sonra aynen kendisine benzeyen bir adam girdi hamama. Adamın yanında tellaklar, etrafında hizmetçiler vardı. Merakını yenemeyip adamın odasına girip baktı ki; adam ölmüş!...
İndirilme Sayısı : 42 Indir
GÖBEK TAŞI
33.HAFTA: 2.4.Mimarimizdeki Dinî Motifler.

Bir gün adamın biri hamamda yıkanmış, göbek taşının üzerine uzanmış, terliyordu. Biraz sonra aynen kendisine benzeyen bir adam girdi hamama. Adamın yanında tellaklar, etrafında hizmetçiler vardı. Merakını yenemeyip adamın odasına girip baktı ki; adam ölmüş!...
İndirilme Sayısı : 20 Indir
SIDIKA TEYZE
32.HAFTA: 4.3.İyilik ve Yardımseverlik.

Sıdıka teyze 75 yaşlarında dünya tatlısı bir insan. Çok hayırsever bir kadın. Bakınız kendisine kötü zanda bulunan komşularına hayırseverliği nasıl öğretiyor!...
İndirilme Sayısı : 86 Indir
AĞACIN ŞAHİTLİĞİ
31.HAFTA: 4.1.Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri: 1-Doğruluk.

Hakim zor bir davayı çözmeye çalışırken ağacın şahitliğini istiyor. Bakın ağaç nasıl şahitlik ediyor?...
İndirilme Sayısı : 115 Indir
BALON
30.HAFTA: 2.10.İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek.

Bir baloncu ve bayramda parası olacak bir bir çocuk. Baloncunun tutmadığı söz. Çocuğun yine de hayata küsmeyişi...
İndirilme Sayısı : 98 Indir
KABİRDEKİ KÜLTÜR SORULARI
30.HAFTA: 2.10.İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek.

Bir gelin ile kaynanası arasındaki kavgalara çözüm aranıyor. Bir şişe zehir problemi çözüyor... Ama nasıl?...
İndirilme Sayısı : 90 Indir
KÜÇÜK HAFIZ KIZ
29.HAFTA:

2.8. Sözünde Durmak).
İndirilme Sayısı : 100 Indir
TEVAZUNUN BÖYLESİ
29.HAFTA:

2.7. Alçakgönüllülük (Tevazu).
İndirilme Sayısı : 124 Indir
HOŞGÖRÜ İKLİMİ
28.HAFTA:

2.6. Hoşgörü ve Bağışlama.
İndirilme Sayısı : 106 Indir
BÖYLE SULTANA BÖYLE KADI
27.HAFTA:

2.4. Adaletli Olmak.
İndirilme Sayısı : 77 Indir
EMANET FARE
27.HAFTA:

2.3. Emaneti Korumak.
İndirilme Sayısı : 86 Indir
BOZUK, SİMİT PARALARI
26.HAFTA:

2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak).
İndirilme Sayısı : 83 Indir
İŞTE ADALET VE DOĞRULUK
25.HAFTA: 1.Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?

İndirilme Sayısı : 71 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 55-KUR'ÂN'LA HASBİHAL
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 2.Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri.

Kur'ân-ı Kerim'le karşılıklı diyalog: Dedim: Çok yalnızım. Dedin: Ben ki sana çok yakınım.(Bakara: 186) Dedim: Çok günahkârım, bu kadar günahla ben ne yaparım? Dedin: ALLAH'ın, kullarının tövbesini kabul edeceğini… Ve ALLAH'ın tövbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hâlâ bilmezler mi? (Tevbe-104.)
İndirilme Sayısı : 236 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 57-KUR'ÂN İLE KONUŞMAK
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.Din ve Din Anlayışı

Kırk Yıl boyunca ağzından Kur’ân-ı Kerim âyetlerinden başka söz çıkmamış bir kadın... Meramını sadece âyetlerin içerisinde geçen kelimelerle anlatıyor... Bütün korkusu ağzından Allah'ın gazabını çekecek yanlış bir söz çıkmasıdır...
İndirilme Sayısı : 305 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 93-O BÖYLE DUA EDERDİ
2.YARIYIL-20.HAFTA: 10.Hz.Muhammed Hakkı Gözetirdi.

Efendimiz günlük hayatında, nasıl dua ederdi? Bir takım yer ve zaman şartına bağlı olarak nasıl dua etmemiz gerektiğini Efendimizin dilinden öğrenelim...
İndirilme Sayısı : 234 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 92-İŞTE O ZAMAN
2.YARIYIL-20.HAFTA: 10.Hz.Muhammed Hakkı Gözetirdi.

Kızıl Bir Rüzgar, Zelzele, Yere Batma, Şekil Değiştirme, Taşlanma Ve İpi Kopan Bir Kolyenin Birbiri Ardısıra Gitmesi Gibi Birbirini Takip Eden Alametler bir takım olayların sonrasında ortaya çıkacaktır... Bu olaylar nelerdir? Efendimizin dilinden dinleyelim...
İndirilme Sayısı : 195 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 89-EFENDİMİZİN AFFI VE BAĞIŞLAMASI
2.YARIYIL-20.HAFTA: 9.Hz.Muhammed Zamanı İyi Değerlendirirdi.

Peygamber Efendimizin, güzel ahlâkından birisi de, affedici ve bağışlayıcı olmasıdır. Peygamberimiz, kendi yakınlarına ve Sahabîlerine devamlı hoşgörülü olduğu gibi, düşmanlarını da, özellikle onlar güçsüz bulundukları ve teslim oldukları zaman bağışlamış, suçlarını affetmiş,sonunda da pek çoğunun iman etmesine vesile olmuştur…
İndirilme Sayısı : 236 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 28-BİLAL-İ HABEŞİ 2
2.YARIYIL-20.HAFTA: 3.4.Hz.Muhammed Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi.

Bir anda gönlünü çepeçevre saran imân nûru, Bilâl için hadsiz bir cesaret kaynağı oluvermiş, bir köle iken, efendisinden ve müşriklerden gelecek her türlü eziyeti, göze alarak Müslümanlığını açıkça ilân etmekten çekinmemişti… Fakat ne yazık ki; Hazret-i Bilâl, merhamet ve şefkat yoksunu bir adamın kölesi idi...
İndirilme Sayısı : 172 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 28-BİLAL-İ HABEŞİ 1
2.YARIYIL-20.HAFTA: 3.4.Hz.Muhammed Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi.

Güzel Mekke'de Aydınlık ve duru duru bir gece… Umeyye bin Halef'in kölesi, büyük bir dikkatle Hz.Ebu Bekr'i dinliyor. "Arkadaşım olduğun için sana geldim. İman etmeni; senin de insanlık şuuruna ve mü'min olma huzuruna ermeni arzuluyorum.” Bilal: “Bana İslam’ı öğret; nasıl Müslüman olacağımı söyle” diyor...
İndirilme Sayısı : 158 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 22-EBÛ ZERR-İ GIFARÎ
2.YARIYIL-19.HAFTA: 8.Hz.Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi.

Efendimiz, henüz davasını aşikâre ilân etmemişti... Ama İslâmın ebedî nûru, gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye devam ediyordu. Mekke'nin dışında bir çok yerden, beklenen Son Peygamberin zuhur ettiğine dâir haber duyanlardan biri de; Gıfar Kabilesine mensup Ebû Zerr idi…
İndirilme Sayısı : 246 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 27-İLK ŞEHİTLER 2
18.HAFTA: 7.Hz.Muhammed Çalışmayı ve Yardımlaşmayı Severdi.

Müslüman öncülerin bayraklaşan hayatları; dünya durdukça söylenecek birer emsalsiz destandır… İsmi: Ammar… Dini: İslam… Babası: Yasir… İşkencelerden kalan yara izleri, ömrünün sonuna kadar vücudundan silinmedi… En gerçek şeref madalyası.
İndirilme Sayısı : 265 Indir
8-GÜLLERİN EFENDİSİ: 27-İLK ŞEHİTLER 1
18.HAFTA: 7.Hz.Muhammed Çalışmayı ve Yardımlaşmayı Severdi.

Müslüman öncülerin bayraklaşan hayatları, dünya durdukça anlatılacak birer emsalsiz destandır… İşte ilk şehidler: İsmi: Yasir... Dini: İslam... ŞEHİD OLDU... İsmi: Sümeyye… Dini: İslam… Kocası: Yasir… ŞEHİD OLDU... İsmi: Abdullah… Dini: İslam… Babası: Yasir… ŞEHİD OLDU...
İndirilme Sayısı : 203 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 68-KÖRDÜĞÜM GİBİ
17.HAFTA: 6.Hz. Muhammed Merhametli ve Affediciydi.

Hz. Aişe validemiz Peygamberimizle (s.a.v.) yeni evlenmişti… Eşinin kendisini sevip sevmediğini ; ne kadar ve nasıl sevdiğini merak etmekteydi… Bu düşüncesini Peygamberimizle (s.a.v.) konuşmadan edemedi… “Ey Allah’ın Resulü, beni nasıl seviyorsun?...” “KÖRDÜĞÜM GİBİ…”
İndirilme Sayısı : 292 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 35-MUS'AB BİN UMEYR
17.HAFTA: 6.Hz. Muhammed Merhametli ve Affediciydi.

Medineli Müslümanlar, Resûlullah'tan kendilerine İslâm adâb ve erkânını öğretecek bir Kur'ân muallimi gönderilmesini istediler. Resûl-i Ekrem, hemen onlara, fıtraten oldukça nazik ve medenî, aynı zamanda güzel bir sîmâya sahip, genç bir sahabîyi gönderecekti: Mus'ab bin Umeyr‘i…
İndirilme Sayısı : 243 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 87-EN GÜZEL MİSAFİR
16.HAFTA: 4.Hz.Muhammed Bilgiye Önem Verirdi.

Bir gece Efendimizi, evinizde misafir etmeyi düşündünüz mü hiç? Hayali bile muhteşem olan bu düşünceyi Mutlaka denemek isteyeceksiniz...
İndirilme Sayısı : 328 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 86-ARKA ODADAKİ GÜNEŞ
15.HAFTA: 3.Hz.Muhammed Hoşgörülüydü.

Evimizin salonundaydım. Pencereden dışarıyı seyre dalmıştım. Sahabelere karşı bir duygu kaplamıştı içimi. Onlar yıldız misal idiler. Yanlarında Güneş vardı... Bizler güneşi göremiyorduk ama o ısısıyla yanı başımızdaydı... Bizler için: “Kardeşlerimi özledim” demişti...
İndirilme Sayısı : 303 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 83-BABA, BİZ O'NU GÖRDÜK MÜ
14.HAFTA: 2.Hz.Muhammed Güvenilir Bir İnsandı.

O’nu ancak üniversite yıllarında tanımıştı… “Neden daha önce tanışmadık” diye düşünürken çok üzülmüştü… Hayrandı, O ne yaptıysa onu yapmak için neler vermezdi ki?... Oğlu sordu: “Baba biz gördük mü onu?...”
İndirilme Sayısı : 324 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 85-PEYGAMBERİMİZ GELSE
14.HAFTA: 1.Hz.Muhammed İnsanlara Değer Verirdi.

Bir gün peygamberimiz, ziyaretimize gelse, Aniden çalsa kapımızı, yalnızca bir kaç günlüğüne... Ne yapardık düşünmek ister miydiniz?
İndirilme Sayısı : 348 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ:1 BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE O(SAV)
14.Hafta: (ÖNSÖZ) Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı 93 bölümlük setin ilk sunumu. O'nun Hayatını öğrenmek, öncelikli şeylerin başında geliyor. Özellikle aile efradımızın ve öğrencilerimizin Sıkılmadan takip edeceği bir dizi olacak inşallah. Hayırlara vesile olması dileğiyle.
İndirilme Sayısı : 384 Indir
Hz.İSMAİL VE KURBAN
13.HAFTA: 10. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?

Hz.İbrahm ve Hz. İsmail'in büyük imtihanı... Her ikisi de Allâh'ı, sevdiklerine tercih edecekler. Biri çok sevdiği oğlunu, diğeri canını seve seve feda etmeyi göze alıyorlar...
İndirilme Sayısı : 286 Indir
BANA BERATIM VERİLMEDİ
12.HAFTA: 9.Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi.

Bağdat'ta kendi halinde fakir, salih bir dokumacı. Hacca gitmek istiyordu ama, ne parası vardı, ne yol azığı. Hani bir dem gelir, kulda kendi benliğinden eser kalmaz, içinden biri seslenir ya ötelere… İşte öyle bir vakitte hacca niyetlendi. Bakınız sonra neler oldu... Duygulanarak izleyeceksiniz.
İndirilme Sayısı : 254 Indir
VAKİT GECE YARISI
11.HAFTA: 8. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar

Rıfkı Amca Hacca gitmek istiyor. Ancak gözü yaşlı bir annenin aç çocuklarının feryatları karşısında yufka yüreği dayanmıyor. Ve bakınız ne yapıyor?...
İndirilme Sayısı : 291 Indir
BİR HAC HİKAYESİ
11.HAFTA: 7.Hac Nedir ve Niçin Yapılır?

1900'lü yılların Osmanlılar dönemine gidiyoruz. Önemli bir adam, kimseye haber vermeden Hacca gidiyor. Gösteriş yapmadan yapılan bir haccın yaşanmış hikayesi...
İndirilme Sayısı : 310 Indir
YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR
10.HAFTA: 6.Yardım Kurumlarımız.

Bulunduğumuz ortamdaki ihtiyaç sahiplerini biliyor muyuz? Onların dertleriyle ilgilenebilyor muyuz? İlgilenmiyorsak YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR.
İndirilme Sayısı : 282 Indir
BİR ÇİFT KUNDURA
9.HAFTA: 3.1.Zekât Nedir?

Onyedinci asır başlarında ahırda uşak olarak çalışan on üç yaşında bir çocuğun başından geçen ibretlik bir olay. Hiç bir iyiliğin karşılıksız kalmayacağını bu sunuyu izleyince daha iyi anlayacaksınız...
İndirilme Sayısı : 443 Indir
İNFAK
9.HAFTA: 3.2.Zekâtı Kimler Verir?

Uzun bir yolculuktan sonra yolu bir köye düşen bir adamın misafir edilişi ve gördüğü güzellikleri anlatan bir hikaye...
İndirilme Sayısı : 697 Indir
ZENGİN İLE FAKİR
8.HAFTA: 2.İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem.

Cimri bir zenginin kapısına gelen bir ihtiyaç sahibini kovduktan sonra, o ihtiyaç sahibiyle cimri zenginin bir süre sonra başka bir ortamda ilginç karşılaşması...
İndirilme Sayısı : 730 Indir
MAL VE SERVETİN BEKÇİSİ
8.HAFTA: 3.Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât.

Rasulullah'ı zekatla imtihan eden Hıristiyan'nın bütün kalbiyle O'nun doğruluğuna inanıp büyük mükafata ulaşması...
İndirilme Sayısı : 362 Indir
CENNET BAHÇESİ
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1.İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı.

Dünyada bir bahçe mi; yoksa çok ihtiyaç içinde olanlara yardım ederek Cennette bir bahçe mi istersiniz? İşte Cennet bahçesini tercih eden bir karı-kocanın hikâyesi…
İndirilme Sayısı : 509 Indir
CİMRİ ZENGİNİN PİŞMANLIĞI
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1.İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı.

Fakir komşusunun karnı aç çocuklarına bir ekmek parası kadar bile yardım etmeyen zenginin gördüğü rüya sonucundaki pişmanlığı...
İndirilme Sayısı : 478 Indir
AĞLATAN TEVEKKÜL
6.HAFTA: 4. Allah’a Güvenmek. (Tevekkül)

Bazı insanlar sadece Allah'tan isterler ve O'na tevekkül ederler. Bu insanlar tarafından bilinince mahçubiyetten göz yaşlarına garkolur. Tıpkı Bilal'in öyküsünde olduğu gibi...
İndirilme Sayısı : 782 Indir
TEVEKKÜLÜN BÖYLESİ
6.HAFTA: 4. Allah’a Güvenmek. (Tevekkül)

Bazı insanlar vardır ki; başlarına gelen üzücü olayları kabullenemezler. Bazı insanlar da tersine. Tevekkülün böylesine bakınız...
İndirilme Sayısı : 672 Indir
KERTENKELE VE YARDIMLAŞMA
5.HAFTA: 3.3. Dünya Hayatının Sonu Ecel ve Ömür

Allâh bütün canlıların rızıklarını ezelde takdir etmiştir. Kimse rızık endişesi duymamalıdır. Tıpkı hikâyemizdeki kertenkele gibi. Ayrıca hikâyedeki yardımlaşma hayret verici türden.
İndirilme Sayısı : 572 Indir
YARDIMLAŞMANIN BÖYLESİ
5.HAFTA: 3.2. İnsanın Çabası Emek ve Rızık

Üç gündür aç olduğunu öğrendiği komşularına hac parasının tamamını veren adamın hikâyesi.
İndirilme Sayısı : 505 Indir
İP VE KÜFE
4.HAFTA 3. İnsan İradesi ve Kader

Bir hammalın ipi ve küfesi ile ilgili ahiret sorularını hayal dünyasında anlatan ilginç bir hikaye…
İndirilme Sayısı : 686 Indir
SÜT VE YILAN
4.HAFTA 3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu

İnsanın kaderinde neler vardır bilinmez. Ancak öyle olaylar vardır ki; yaptığınız iyilikler size hiç ummadığınız bir şekilde geri döner.
İndirilme Sayısı : 638 Indir
BURUN KILI
3.HAFTA: 2.2. Biyolojik Yasalar 2.3. Toplumsal Yasalar

Kaderin bir cilvesi: Uzun süre çekilen büyük ıstırabın enteresan bir o kadar da gülünç dermanı…
İndirilme Sayısı : 795 Indir
HAKKARİ PLAKALI KAMYON
3.HAFTA: 2.2. Biyolojik Yasalar 2.3. Toplumsal Yasalar

Kul hakkına riayet etmemenin neticesi: İbretlik bir öykü…
İndirilme Sayısı : 659 Indir
ANAM ANAM
2.1. Fiziksel Yasalar

Bahri öğretmenin, öğrencisi öksüz Ayşe ile olan göz yaşartıcı öyküsü…
İndirilme Sayısı : 716 Indir
LOKMAN HAKİM VE KADER
2.1. Fiziksel Yasalar

Derdine derman arayan adama, Lokman Hakim'in söyleyemediği o deva neydi acaba?
İndirilme Sayısı : 610 Indir
BESMELE VE BİŞR-İ HAFİ
1.1.Bismillâhirrahmanirrahim

Günah çukuruna düşmüş bir gencin Besmeleye hürmetiyle başlayan Evliyalık yolculuğu.
İndirilme Sayısı : 412 Indir
BESMELE'NİN BEREKETİ
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

Rasulullah'ın besmele hakkındaki sır dolu ifadesi.
İndirilme Sayısı : 420 Indir
BESMELE'NİN SIRRI
Tanışma, Dersin İşlenişi Ve Besmele

Dinine bağlı bir kadının besmele ile imtihanı.
İndirilme Sayısı : 447 Indir
AYAKKABICI
1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

Ayağınızın mı yoksa vicdanınızın mı olmamasını tercih ederdiniz.
İndirilme Sayısı : 1070 Indir
HERKES NEDEN ZENGİN YARATILMAMIŞ
1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

Dünyada fakir insan kalmasaydı ne olurdu? Düşünelim bakalım.
İndirilme Sayısı : 931 Indir


 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol