ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

SIGARA ARASTIRMALARI

SİGARA KONUSUNDA YERLİ VE YABANCI OLMAK ÜZERE DİĞER BAZI ARAŞTIRMALARDAN, TESBİTLERDEN, DÜŞÜNCELERDEN, TAVSİYELERDEN DE KISA BAŞLIKLAR HALİNDE NAKLEDELİM:

Sigara, alkol ve alkollü içkiler., bunların kullanımı dînen haram, ilmen ve fennen zararlıdır.
Dîn yasağından uzaklaşınca, ilim ve fen artık etkisiz kalır.

Nasıl mı?:

• Geniş sahalar, tütün ekimine tahsîs edilir.

• Geniş bağlardan elde edilen üzüm de içkiye dönüşdürülür.

Halbuki, Dünyânın derdi beslenmedir, yânî gıdadır. Tütün ve alkollü içkiler ise ne gıdadır, ne şifâdır, ne de devadır.. Aksine insan nev'inin başına belâdır.

Bunların bakın kaç cihedden zararı var:

1 - Ekim sahasını daraltıyorlar veya ürünü gıda olmakdan uzaklaşdırılıyorlar..

2 - Bunların yetişmesi ve imalâtı için insan gücü lâzım; işe yaramadıkları için insan gücü istismar ediliyor.

3 - Bunları kullananlar, hastalanıyorlar; çalışamaz duruma geldiklerinde, insan gücü ülkede azalmış oluyor.

4 - Hastalara; hastahâne, hekim ve sağlık personeli lâzım.. Bu insanlar, gerekenin dışında meşgul ediliyor. Ayni zamanda tedavi giderleri konusu ortaya çıkıyor. Böylece hem aile bütçesi, hem de devlet bütçesi sarsılıyor. Nihayet bu hastalıklar; çoğunlukla tedâvîsi mümkün olmayan marazlardır. Bu itibarla erken ölüm konusu devreye giriyor; ve hayâtın aktif dönemindeki insan sayısı azaldığı gibi, ailesinin ve çocuklarının bakımı da kurumlara yük oluyor. Kaldı ki bunlardan olan çocuklar genellikle dejenere kimseler olduğundan, neslin kalitesi düşmüş oluyor.

İşte bütün bu zararlar, Allah'ın emri olan yasağa uyulmadığından ortaya çıkıyor..Halbuki mü'min olarak, bu yasağa uyulsa, ortaya çıkan zararların hepsi, fazlasıyla kâr hanesine geçmiş olacak..

(Bunu, tütsülü kafalara, düzenin beyni taşlaşmış zübbelerine nasıl anlatsak ki?..)

Prof." Dr. Saffet Solak

SİGARA İÇMEK İNTİHARDIR

Yeşilay Derneği Başkanı sayın Salâhaddin Kaptanağası, Türkiye'de her yıl 200 bin kişinin sigaradan öldüğünü, bunun 40 bininin sigara içilen evlerdeki masum çocuklar olduğunu belirterek; sigara içilen ortamlarda bulunan insanların, sigara içen insanlara nisbetle % 80 zarar verdiklerini söylüyor.

Sayın Kaptanağası: Seçim politikaları sebebiyle ihtiyaçdan fazla tütün alındığını belirterek, bu tütünlerin imha edilmesi için de milyarlarca lira harcandığına dikkat çekiyor.

Ve ayrıca resmî kayıtlaragöre 1993 yılında tüketilen sekizmilyon onbeşbin kilo ithâl sigaraya toplam 5 trilyon 252 milyar 266 milyon lira ödendiğini ifâde ediyor.

Yapılan araştırmalara göre aile bütçesinden sigara için ayrılan payın % 15 civânnda olduğu belirtiliyor.

Ayrıca sebeb olduğu yangınlarla milyarlarca liralık zarara da yolaçan sigara; dikkati dağıtdığı için trafik kazalarına da yol açmakda ve büyük ölçüde can ve mal kaybına sebeb olmakda...

Murat Arıcıoğlu.

SİGARA SEVEN MİLLETİZ

Gelişmiş ülkelerde sigara tüketimi gitdikce azalmakda..

Türkiye'de ise; çocukların; babalarına, annelerine, öğretmenlerine, doktorlarına bakarak sigara içmeye başladıkları görülmekde.

Türkiye'de sigara içmeye başlama yaşı onikinin altına düşdü.

Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde sigara içimi gitdikçe düşmekde; Batıda sigara içen insanlar, ikinci sınıf muamelesi görmekde.

• Köylerimizde kadınların: % 2'si,

• Şehirlerde memur kadınların: % 49'u,

• Erkek memurların % 51'i,

• Erkek öğretmenlerin: % 76'sı,

• Bayan öğretmenlerin: % 37'si,

• Doktorlann ise: % 45'i, sigara içerek sağlıklarını tehlikeye sokmakda...

Doktorlar böyle yaparsa diğerleri ne yapsınki?

(ELLER GİDER MERSİN'e, BİZ GİDERİZ TERSİNE..)

Prof. Dr. İzzettin Barış.

ELE VERİR ZEHİRİ - KENDİ YUTAR GELİRİ

Amerika Birleşik Devletleri, her konuda olduğu gibi sigara konusunda da ikiyüzlüdür.

Sigarayı ülkesinde başdüşman ilan eden ve içilmemesi için kampanyalar başlatan Amerika yönetimi, en büyük gelirini diğer ülkelere satdığı sigaradan elde etmekde.

Çok sayıda zararının tesbit edildiği sigara içmeyi, vatandaşları için -nerde ise- suç sayan A.B.D., ünlü sigara markalarıyla, diğer ülke insanlarım zehirlemeye devam etmekde..Sigara ihraç etdiği ülkeleri reklam bombardumanına tutmakda.

Amerikan sigara istatistiklerine bakıldığında Türkiye, A.B.D.'nin en fazla sigara ihraç etdiği ülkeler arasında sekizinci sırayı işgal etmekde..

Amerika'da hemen hemen bütün endüstri kolları dış ticâret açığı verirken, tütün endüstrisi, yılın ilk altı ayında 2 milyar dolar ticâret fazlası elde etmekde..

(İŞTE ONLAR ÖYLE.. BİZ DE BÖYLEYİZ..) (BİR YERDE BİR BOZUKLUK VAR..) (BİLEN VAR MI? - ACABA NEREDE?..)

Ufuk Akın.

SİĞARA, AYNİ ZAMANDA BİR VİTAMİN DÜŞMANIDIR

Özellikle kış aylarında kirli hava ile kötü tesiri daha da artan sigaranın, bir zararı daha ortaya çıkdı..

Yapılan bir araştırmada:

• Her içilen sigaranın, organizmadan 25 miligram C vitamini emilmesini azaltdığı,

• Onun için günlük C vitamini ihtiyâcının sigara içenlerde içmeyenlere göre % 40'dan fazla olduğu, ve hattâ daha da artabileceği,

• Bu sebeble sigara içenlerin C vitamini yönünden zengin besinler almaları gerekdiği,

• Aksi halde C vitamini eksikliğine bağlı ciddî rahatsızlıkların meydana çıkacağı, ilmî araştırmalarla tesbît edilmişdir.

Prof. Dr. Sevinç Yücecan.

SİGARA İÇİN YABANCI BASINDAN BAZI ÖZETLER

NEWYORK:

• Sigara dumanındaki kimyevî maddeler, her yıl sigara içen 400 bin Amerika'lıyı öldürüyor.

Bu demekdir ki; bu kimyevî maddeler, sigara içenlerle ayni yerde yaşayan ve çalışan, fakat sigara içmeyen insanları da zehirliyor.

Araştırma neticesi hazırlanan rapora göre; çevredeki sigara dumanı:

•150.000 ile 300.000 arasındaki bebeğin hastahânelerde tedavi edilmelerini gerekdiriyor.

• 8.000 ile 26.000 arasındaki çocuğun nefes darlığına sebeb oluyor.

• 400.000 ile birmilyon arasındaki çocuğun göğüs hastalıklarını şiddetlendiriyor.

• Kalb hastalıklarından ölenlerin sayısı, yılda 35.000'i aşıyor.

• Bu yüzden 1990 yılından beri Amerika'daki lokantalarda, işyerlerinde, kapalı mekânlarda sigara içilmesi kat'î olarak yasaklanmışdır.

FRANSA'da:

Her yıl 25.000 kişi sigara yüzünden göğüs kanserine yakalanıb ölüyor.

(İBRET İÇİN, DAHA NELER OLMALI VE NE KADAR BEKLEMELİ..)

SİGARA EROİNDEN DE ZARARLI

Yapılan araştırmalara göre SİGARA:

• Nükleer savaş, açlık ve vebadan sonra insanlığı tehdit eden dördüncü tehlike durumuna geldi.

• Yılda 2.5 milyon tiryaki, sigara yüzünden ölüyor.

• Dünyâ Sağlık Teşkîlâtı'nın tesbitlerine göre her dört tiryakiden birinin ölüm sebebi, sigara olarak kayıtlara geçerken, Dünyâ genelinde her yıl görülen bir milyon civarındaki akciğer kanserinin % 90'ının sigaradan kaynaklandığı belirtiliyor..

Gene Dünyâ Sağlık Teşkîlâtı'nın tesbîtlerine göre sigaranın yolaçtığı tehlikeler şunlardır:

1 - Nükleer savaş, açlık ve vebadan sonra sigara dördüncü sırada geliyor. (Daha önce de belirtdiğimiz gibi.)

2 - Tütündeki nikotin, insanda bağımlılığına yolaçıyor; bir defa sigarayı deneyen her üç kişiden ikisi, sigara tiryâkîsi olmakdan kurtulamıyor.

3 - Sigaranın bağımlılık yapıcı etkisinin, eroinden daha fazla olduğu belirtiliyor.

4 - Sigara, bugün yasaklanan çeşitli kanserojen maddeler kadar, kanser riskine sebeb oluyor.

5 - Sigara dumanı, nikotine ek olarak 4.000 kadar sağlığa zararlı kimyasal maddeyi ihtiva ediyor.

6 - Kan kanserine (yani Lösemi'ye) yolaçan bir madde olan BENZEN, sigara içilen evlerdeki havada % 50 daha fazla bulunuyor.

7 - Sigara tüketimi bu hızla artarsa, 2000 yıllarında sigara ile ilgili hastalıklarda (Dünyâ salgınlarının) görüleceği ileri sürülüyor.

8 - Her dört sigara tiryakisinden biri sigara yüzünden ölüyor.

9 - Dünyâda her yıl sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan ölümlerin sayısı 25 milyonu aşıyor.

10 - Son yirmi yılda % 75 artan sigara tüketimine bağlı olarak akciğer kanserinin de % 100 artış gösterdiği bildiriliyor.

11 - Her yıl görülen bir milyondan fazla akciğer kanserinin % 90'ının sigaraya bağlı olduğu belirtiliyor.

(Anka)

SİGARA SAĞLIĞIMIZDAN DAHA MI ÖNEMLİ?

Yapılan bir araştırma da:

1992 yılında Türkiye'de sigaraya 3 milyar dolar harcanırken, ayni dönemde ilaca l milyar dolar harcanmışdır. Bu da Türkiye'de insanların, sağlığına verdiği değeri göstermekdedir.

Medenî denilen ülkeler: (Sigarasız bir ülke, sigarasız bir dünyâ istiyoruz) derken biz, nerelerdeyiz?..

Bu verilen rakamlar göstermektedir ki: Ülkemizde sigaraya verilen paranın ancak 1/3'ü sağlığımıza ayrılmakdadır.

(BU, DURUMUN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUN İŞARETİDİR...)

Kemâlettin Akın

(İlâç ve Eczacılar Derneği Genel Müdürü: 1993)

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol