ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

SUNLARA DIKKAT ETMELI

Eşler birbirini yıpratmamak için şunlara riayet etmeliler

a - Birbirlerinin kıymetini bilmeliler.

b - Birbirlerini üzmemeliler.

c - Birbirlerini aşırı yormamalılar.

d - Birbirlerini bakımsız bırakmamalılar.

e - Halden anlamalılar.

f - Sadece kendilerini düşünmemeliler.

g - Birbirlerini korumalılar.

h - Bilgili olmalılar.

Bunları biraz açalım,

a - Evlenirken, Allah herkesi kıymetini bilene düşürsün. Aşağı­daki ayette de bildirildiği gibi, Allah'ın yarattığı varlıkların içinde en kıymetlisi insandır:

"Âdem oğullarını (insanları) en üstün ve en şerefli kıldık." (93)

Yaratılışta bu kadar şerefli olan insan çoğu zaman ya kendi ken­dinin kıymetini bilmez, hayatını boş yere heder eder, ya da kıyme­tini bilmeyenin yanına düşer hayatı zehir olur. Her iki durumda da mutsuz olur. Çoğu zaman da bu mutsuzluğun kurbanı kadınlar olur.

Bunun da sebebi, kadınların genellikle bilgisiz oluşu, hakkını aramayışı, zayıf oluşu, bir çok yerlerde kadına baskının gelenek hali­ne gelmiş oluşu vs., dir.

Bütün bunlar kıymeti bilinmeyen kadının çabuk yıpranmasına sebep olur. Bunun neticesi hem kendisinin, hem de kocasının mut­suz olmasıdır. Bu söylediklerimizi düşünerek evli çiftler birbirleri­nin kıymetini bilmeliler. Kendi menfaatleri de bunu gerektirir. Evin­de huzuru, işinde başarısı ve iki cihanda saadeti, eşinin kıymetini bilerek onu mutlu kılmasına bağlıdır.

b - Hiç bir şey insanları üzüntü kadar yıpratmaz. Hele kadınlar üzüntüye hiç dayanamazlar. Hemen yenilir, hasta olurlar. Aileden birinin üzülmesi öbürlerini de huzursuz eder.

Üzüntü bir çok ruhsal hastalıklara yol açar. Hatta onarılması güç olan fiziksel hastalıklara bile sebep olur.(94) Üzüntüden gelen hasta­lık ya kalıcı, ya da öldürücü olur.

Eşinin rahatsız olması öbürünü daha çok etkiler ve onu kedere boğar. Hem kendilerini hem de aile bütçesini sıkıntıya sokar.

Evli çiftler bütün bunları göz önüne alarak hiç bir şeye üzülmemeliler ve birbirlerini üzmemeye özen göstermeliler. Zaten dinî inançları kuvvetli olan, ne bir şeye üzülür ne de karşısındakini üzer. Çünkü Allah şu âyetlerle üzülmeyi yasaklamıştır:

"Üzülme, çünkü Allah bizimledir"(95)

"Ey inananlar, gevşemeyin ve üzülmeyin..."(96)

c- Eşler birbirlerini yormamalı ve ilişkilerinde birbirlerine karşı nazik olmalılar. Günlük işlerinde de, yorulmadan çalışmaya alışma­lılar. Bu da işini severek yapmak ve düzenli çalışmakla olabilir.

Aşırı yorgunluk insanı tez yıpratır ve erken ihtiyarlatır. Eşler iş­lerini severek yapmalılar. Zira istemeyerek yenen yemek sağlığı bozduğu gibi, istemeyerek yapılan iş de insanı bıktırır ve onu çabuk yorar. Bıkmadan ve yorulmadan çalışabilmesi için kişinin, yaptığı bütün işleri kendisine sevdirmesi lâzımdır. Severek yapılan iş insa­nı yormaz.

d - Genellikle bir çok ailelerde kadınlar bakımsız bırakılıyor. Er­kekler her bakımdan hür yaşarken kadınlar anlamsız baskılar altın­da eziliyor. Buna Allah razı olmadığı gibi insanlığa da yakışmaz.

Giyinmesinde, beslenmesinde, eğlenmesinde ve turistik geziler­de kadınlar ihmal edilmemeli, onlar da insan haklarından layıkıyla yararlanmalıdırlar. Çünkü onlar da insandırlar.

Kadınlar önemsenmez ve bakımsız bırakılırsa içleri geçer ve çabuk çökerler. Bu da kocaları için yıkım olur. Hz. Peygamber bü­tün bunları göz önüne alarak:

"Hanımının da sende hakkı var..." (97) buyurmuş ve kadınların bakımsız bırakılmamasını bizlere hatırlatmıştır. Allahû Tealâ da:

"Hanımınızı kendinizden önce düşünün...” (98) buyurmuştur.

e - Erkek hanımını, kadın da erkeğini yapamayacağı, hatta zor­lanacağı bir işe zorlamamalıdır. Özellikle sayılı günlerinde hanımı­nı üzmemeye ve yolmamaya özen göstermeli ve ona yardımcı ol­malı. Kadın da kocasının halinden ve dilinden anlamalı, ondan is­tek ve arzularında aşırıya kaçmamalıdır.

f - İnsan bekârken daha ziyade kendi kendini düşünür ve kendi zevkine göre yaşar. Bu da normal görülür. Fakat evlenince durum değişir. Artık en az kendini düşündüğü kadar düşünmesi gereken bir eşi vardır. Onun da durumunu zevk ve arzularını düşünmesi ge­rekir. Yoksa eşini sevmiş olamaz ve onun tarafından sevilemez. Halbuki evlilerin saadeti karşılıklı sevgi ve saygıya bağlıdır. Onun için evliler sadece kendi kendilerini düşünmemeliler, giyimlerinde, beslenmelerinde dinlenmelerinde, bütün tutum ve davranışlarında eşlerini de düşünmeliler. Çünkü evliler eşlerinden bunu beklerler. Bu ilgiyi bulunca eşine sımsıkı sarılır ve ondan hoşnut olurlar. Bu da mutluluklarına yol açar. Eşinden beklediği ilgiyi bulamayınca hayal kırıklığına uğrar, çabuk yıpranır ve eşine gücenir. Çünkü in­san umduğu yere küser. Onun için, Allah bu hususta:

"... Hanımınızı kendinizden önce düşünün..." buyurmuştur.

Eşinden ilgi görmeyen kişi, ilgiyi yabancılarda arar ve kalbini başkalarına kaptırır. Bu kötü düşüncesini frenleyici asaleti, imânı ve Allah'ın azabından korkusu varsa, en azından eşinden soğur, o-na olan güveni sarsılır ve sevgisi azalır. Bu da mutsuzluklarına se­bep olur.

g - Evli çiftler birbirlerini korumalılar. Kadın erkeğine daha gü­zel ve çekici görünmek ve onu yabancılardan koruyabilmek için te­mizliğine, giyim ve makyajına özen göstermeli, gönülden gelen ter­temiz sevgisi ve etkileyici cilveleriyle eşinin kalbine girmeli, onu kendisine bağlamalıdır. B oy e yapmakla kocasını erkek avcısı hayat kadınlarının ağına düşmekten korumuş olur ve gerçek anlamda ona sahip olur.

Erkek de hanımını gözü gibi esirgemeli, onu huzursuz edici her-şeyden sağlığını zedeleyici hallerden ve azaba götürücü davranış­lardan korumalı, yorucu işlerde ona yardımcı olmalıdır. Allah bu hususta erkeklere şöyle seslenir:

"Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten ve azaba götürücü hallerden koruyunuz." (99)

Evin erkeği huzuru evinde aramalı, gözü dışarda, gönlü başka­larında olmamalı.

h - Eşler birbirlerini yıpratmadan yaşayabilmeleri için her ba­kımdan ve özellikle aile yaşantısı bakımından bilgili olmalı ve bun­ları da pratik hayatta uygulamalıdır. Saadetin anahtarı bilgi ve bu bilgileri uygulamaktır. Mutsuzluğun da baş sebebi bilgisizliktir. Bir çok ailede anlaşmazlığın ve huzursuzluğun temelinde bilgisizlik veya bildiklerini yaşamamak yatar. Onun için Allahû Tealâ:

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"(100) buyurmuştur.

Bilenler başarılı, bilmeyenler başarısızdır. Aile idaresini ve gü­zel geçinme yollarını bilenler mutlu, bilmeyenler mutsuzdurlar.

Devlet idaresi çok zordur. Ancak gerçek anlamda mutlu bir aile idaresi daha da zordur. Ustalıkla devletlerini idare eden bazı devlet adamları, aile idaresi bakımından başarısız olmuşlar, bu yüzden de mutsuz yaşamışlardır.

Aile hayatında erkeğin bilmesi gereken şeyler var, kadının bilmesi gereken şeyler var, erkek ve kadının müştereken bilmek zorunda oldukları şeyler var. Bütün bunları bu kitapçıkta özetledik, okuyan bulur. Bunları yaşayınca da mutlu olur. Zira bunlar yaşan­mış, denenmiş, olumlu sonuç alınmış, kitaba öyle yazılmıştır.

Erkek şefkatli, uyumlu, iyi bir idareci, çalışkan, dinamik ve be­cerikli olmalı, ekmeğini taştan çıkarabilmeli, meşru ve kanunî yol­lardan giderinden fazla para kazanmasını bilmelidir.'10')

Erkek ve kadın cömert fakat tutumlu olmalılar, ne cimri olmalı, ne de savurgan olmalıdırlar.

Gerek erkek, gerek kadın alım satımda, usta olmalı, yiyecek, gi­yecek ve kullanılacak eşyalarını alırken en iyilerini, ucuz fiyata ala­bilmelidirler.

Hanımlar, kimi kadınlar gibi şöhret düşkünü olmamalılar. Mese­la bir şey alırken, Beyoğlu'ndan, Osmanbey'den ve ya Kadı­köy'den aldım, diye övünmemeliler. Bunu parası çok, aklı az olan­lar yapar. Halbuki, aynı malı en ucuz yerden alabildim, diye övün-meliler. Zira bunu herkes yapamaz ancak kocasının kesesini düşü­nen akıllı ve usta kadınlar yapabilirler.

Erkek daima güler yüzlü, dost bakışlı ve tatlı dilli olmalı, bütün davranışları dostça, yapıcı ve karşısındakinin kalbini hoşnut edici olmalıdır. Böylelerini herkes sever. Allah da onlardan hoşnut olur

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol