ANA SAYFA
  FORUM
  DESTEK OLUN
  ALLAH C.C
  PEYGAMBER EFENDIMIZ
  KURAN-I KERIM
  PEYGAMBERLER VE ALIMLER
  YASIN-I SERIF MEALI
  NAMAZ- ABDEST
  HAC VE ONEMI
  ILMIHAL
  KIYAMET
  ADAB-I MUASERET
  MUBAREK GUN-GECE
  HURAFELER
  KISSADAN HISSE
  TESETTUR
  DINI SUALLER
  AKAIDE GIRIS
  DUALAR UZERINE
  ISLAM TASAVVUFU
  HADIS ELKITABI
  EL LU VEL MERCAN
  MERAK EDILEN KONULAR
  IDARECILIK BILGILERI
  SUNNET VE BIDAT
  AILE BILGILERI
  DINI PROGRAMLAR
  HARITA
  BEBEK ISIMLERI
  RESIMLER
  TARIHIMIZ
  MENKIBELER
  POWERPOINT DOSYALAR

Veda Hutbesi
Veda Hutbesi
Bismillahirrahmanirrahim

EY İNSANLAR!

Sözümü iyi dinleyiniz.Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğiz.
İNSANLAR!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecâvüzden korunmuştur.


ASHABIM!

Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildiren kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlıyarak muhafaza etmiş olur.


ASHABIM!

Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin borcunuzun aslını vermek gerektir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahilliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz deAbdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir.

ASHABIM!

Cahilliyet devrinde güdülen kan dâvâları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebia'nın kan davasıdır.


İNSANLAR!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurmak gücünü ebedi suretle kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!

İNSANLAR!


Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzeridne hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki
hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe döğüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.


MÜ'MİNLER!


Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah Kitabı Kur'andır.
MÜ'MİNLER!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun...


ASHABIM!

Nefsinize zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır.

İNSANLAR!

Allah Teala her hak sahibine hakkını (Kur'an'da) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başka bir soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın! Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.

İNSANLAR!

Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O'na en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arap olmayana -Allah saygısı ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.
İNSANLAR!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?

"-Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz." (Bunun üzerine Resûl-i Ekrem mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu.)

Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!
Şahid ol yâ Rab!

Kütüphanem
yeni makale» 40 Hadis
yeni makale» Dua nedir? Çeşitli Dualar
yeni makale» Din Nedir?
yeni makale» İman Nedir? Nasıl edilir?
yeni makale» Adab-ı Muaşeret
yeni makale» Hz.Muhammed Hayatı
Makaleler
yeni makale bu gerçekten önemlimi?
yeni makale
aile bağlarını koparmak...
yeni makale
Avrulalı kadını taklit
yeni makale
yarım hoca dinden eder
yeni makale
Gençliğin intihar koşusu
yeni makale
beşik ile kabir arası
yeni makale 
Ezanda geçen Haydin ...
Adab-ı Muaseret
yeni makale» Selamlasma Adabi
yeni makale» Saygı Adabı
yeni makale» Kardeşlik Adabı
yeni makale» Komşu Adabı
yeni makale» İzin İsteme Adabı
yeni makale» Yemek Adabı
yeni makale» Elbise Adabı
yeni makale» Doğruluk Adabı
yeni makale» Sır Tutma Ahlakı
Namazlar(Resimli)
yeni makale» Namazın Kılınışı Resimli
yeni makale» Namaz sureleri
yeni makale»
Cuma Namazı Kılınışı
yeni makale»
Bayram Namazı
yeni makale»
Cenaze Namazı
yeni makale»
Kaza Namazı
yeni makale» yolcu namazı
yeni makale»
Sehiv Secdesi (Unutma Secdesi)
Abdest (Resimli)
yeni makale» Abdestle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Abdest Alınışı Resimli
yeni makale»
Abdesti Bozan ve Bozmayan yeni makaleDurumlar
yeni makale»
Gusülle ilgili Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Bilgiler
yeni makale»
Teyemmüm Resimli
Mubarek Gün-Gece
yeni makale» Kadir Gecesi
yeni makale»
Mevlüt Kandili
yeni makale»
Regaib Kandili
yeni makale»
Miraç Kandili
yeni makale»
Beraat Kandili
yeni makale» Üç Aylar
yeni makale» Kandil Mesajları
Kıssadan Hisse
yeni makale» 33 ADIM
yeni makale»
86400 Saniye
yeni makale»
Hüzün
yeni makale»
İcki Icmek
yeni makale»
Sakat Köpek
yeni makale»
Kirlangic
yeni makale»
Sevgi Agaci
yeni makale»
Yaban Kazlari
Önemli Dini Bilgiler
yeni makale» Oruç ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Zekat ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Hac ile ilgili Bilgiler
yeni makale» Kurban ilgili Bilgiler
yeni makale» VEDA HUTBESİ
Hurafeler
yeni makale» SiHiR = BÜYÜ
yeni makale» Çaput Bağlamak
yeni makale» MUSKA
yeni makale» Mum Yakmak
yeni makale» Kurşun Dökmek
yeni makale» Fal Açmak
yeni makale» Günlerin Uğursuzluğu


www.islamanahtari.tr.gg

1-Âfetü’l ilmi en nisyanü: İlmin afeti unutmaktır.
************************
2
-Ettuhuru şatru’l iman: Temizlik imanın yarısıdır.
************************
3-A’kilhâ ve tevekkel: (Deveyi) bağla ve tevekkül et.
************************
4-Sûmû tesihhû: Oruç tutun, sıhhat bulun.
**********************
5-Es-salâtü imâdü’d dini: Namaz dinin direğidir.
*************************
6-Talebü’l helali cihadün: Helal peşinde koşmak cihaddır.
******************************
7-El-kelimü’t tayyibetü sadakatün: Güzel söz sadakadır.
***************************
8-El cennetü tahte zılâli’s süyuf: Cennet kılıçların gölgesi altındadır.
*************************
9-El mecalisü bi’l emaneti: Meclislerdeki sözler emanettir.
***************************
10-Ed-dellü alel hayri kefailihi:Hayra vesile olan yapan gibidir.
****************************
11-El cennetü dâr-ül eshıya: Cennet cömertler yurdudur.
*************************
12-Es- savmü nısf’us sabr: Oruç sabrın yarısıdır.
************************
13-Es sabru nısf’ul iman: Sabır imanın yarısıdır.
***********************
14-Et tebessümü sadakatun: Tebessüm etmek sadakadır.

************************
15-Es sabru miftahul ferec: Sabır, başarının anahtarıdır.
************************
16-Es sabru ınde sadmetül ula: Sabır, musi,betin ilk anındakidir.
************************
17-Efdalü’l ibadeti edvamuha: İbadetin efdali devamlı olanıdır.
************************
18-El Kur’anü hüved deva: Kur’an, sırf devadır.
************************
19
-Men samete reca: Dilini tutan kurtuldu.
************************
20-Re’sü’l hikmeti mehafetullah: Hikmetin başı Allah korkudur.
************************
21-El idetü atiyyetün: Vaad edilen verilmelidir.
************************
22-Ed duaü silahu’l mümin: Dua müminin silahıdır.
************************
23-İsmah yusmah leke: Müsamaha et ki sende göresin.
************************
24-Es salatü nur’ul mümin: Namaz müminin nurudur.
************************
25-En nedametü tevbetün: Pişmanlık tövbedir.
************************
26-El mescidü beytü külli takiyyin: Mescid, takva sahiplerinin evidir.
************************
27-Ed dinü en nasiha: Din nasihattir.
************************
28-Ed duaü hüvel ibadetü: Dua ibadettir.

 

************************
29-El cümuatü haccü’l mesakin: Cuma fakirlerin haccıdır.
************************
30-Hüsnü’s suali nısfu’l ilim: Güzel soru, ilmin yarıdır.
************************
31-Es selamü kable’l kelam: Önce selam, sonra kelam.
************************
32-İzâ gadibte fe’skut: Öfkelendiğinde sus.
************************
33-Kesretü’d dahiki tumitül kalb: Çok gülmek kalbi öldürür.
************************
34-Es savmu cünnetün: Oruç kalkandır.

35-Es subhatü temneu’r rızk: Sabah uykusu, rızka engeldir.
************************
36-El hamrü ummü’l habais: İçki, kötülüklerin anasıdır.
************************
37-Zina’l uyûni en nazaru: gözlerin zinası bakmaktır.
************************
38-El kanâatü mâlün la yenfedü: Kanaat bitmez bir sermayedir.
************************
39-El hayaü minel iman: Hayâ(utanma duygusu) imandandır.
************************
40-El mer’ü ala dini halilihi: Kişi, arkadaşının dini üzeredir.
www.islamanahtari.com
huzurlu adresiniz

YEDINCI SINIF

powerpoint kategorileri pps


 
güncelleme 11/062009

yeni powerpoint dosyalar için buraya tıklayın
ZAMANLA NELER ÖĞRENDİK
35.HAFTA: Vicdan Özgürlüğü.

İlköğretim sunumları tamamlandı. 2009-2010 Öğretim yılında LİSE, İHL VE KUR'ÂN KURSU SUNUMLARI ile hizmetinizde olma ümidiyle...
İndirilme Sayısı : 11 Indir
TEŞEKKÜRLER YAVRUM
34.HAFTA: Vicdan Sorumluluğu.

Yetişkinlerin sorumluluklarla dolu dünyasında kendini kaybeden ve kızına harcayacak enerjisi kalmamış bir annenin kendisini sorgulaması... Gözyaşları içinde izleyeceğiniz bir sunum...
İndirilme Sayısı : 21 Indir
SELİMİYE CAMİİ
33.HAFTA: 2.4.Mimarimizdeki Dinî Motifler.

Artık, ustalığının doruğunda olan Mimar Sinan için bu, pek de zor bir iş değildi. Üstelik, Mimar Sinan'ın şimdi büyük bir hedefi vardı… “Selimiye Camii'nin kubbesi, Bizanslılardan kalan Ayasofya'nın kubbesinden daha büyük olacaktı!...”
İndirilme Sayısı : 32 Indir
LUFER
32.HAFTA: 2.2.Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler.

Delikanlı, babasının hızla kilo kaybettiğini fark etmiş ve bu durumdan korkmaya başlamıştı. Babası, midesine düşkün biri olmamasına rağmen lüfere çok sever; “Bu balık, herhalde Cennet'ten gelmiş olmalı!” derdi. Gerisini sunumdan izleyelim...
İndirilme Sayısı : 65 Indir
İNŞALLAH GELDİM HANIM
31.HAFTA: 2.1.Dilimizdeki Dinî Motifler.

Gayet iyi anlaşan bir karı koca... Ancak İnşallah kelimesinin ne kadar gerekli olduğu konusunda biraz anlaşmazlık var ve sunumun sonunda bu anlaşmazlık kesin olarak sona eriyor...
İndirilme Sayısı : 101 Indir
KABİRDEKİ KÜLTÜR SORULARI
30.HAFTA: 1. Kültür ve Kültürün Ögeleri.

Hayal mahsulü bir sunum... Kabirde sorulacak soruların yanında kültür! soruları da sorulmuş olsaydı nasıl olurdu acaba?...
İndirilme Sayısı : 87 Indir
EFENDİMİZ VE UKKAŞE
29.HAFTA:

6. Başkalarına Zarar Vermek Kul Hakkı.
İndirilme Sayısı : 113 Indir
MEZAR
28.HAFTA:

5. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
İndirilme Sayısı : 93 Indir
HARAM LOKMA
27.HAFTA:

4. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
İndirilme Sayısı : 78 Indir
KUMARCI VE TAKSİCİ
26.HAFTA:

3. Kumar Oynamak.
İndirilme Sayısı : 71 Indir
HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILIR
25.HAFTA: 1.Alkollü İçki İçmek.

İndirilme Sayısı : 90 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 33b-Hz. ŞUAYB VE EYKELİLER
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi.

Hz.Şuayb Aleyhisselamın Eyke Kavmi ile ilgili kıssası; “Peygamberine yalancı deyip, alay edenlere bulut gölgesindeki azap” mesajının verildiği kıssadır...
İndirilme Sayısı : 177 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 33a-Hz. ŞUAYB VE MEDYENLİLER
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi.

Hz.Şuayb Aleyhisselamın Eyke Kavmi ile ilgili kıssası; “Peygamberine yalancı deyip, alay edenlere bulut gölgesindeki azap” mesajının verildiği kıssadır...
İndirilme Sayısı : 142 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 33a-Hz. ŞUAYB VE MEDYENLİLER
Hz.Şuayb Aleyhisselamın Medyen Kavmi ile ilgil kıssası “Ölçü ve tartıda haksızlık, yeryüzünde bozgunculuk yapan bir kavmin nasıl helak edildiği” mesajının verildiği bir kıssadır...
İndirilme Sayısı : 129 Indir
KUR'ÂN VE KISAS-I ENBİYA: 56-KUR'ÂN'A SAYGININ KARŞILIĞI
4.ÜNİTE 21.HAFTA: 1.Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi.

Kur’ân-ı Kerim'e saygı gösterenler Onun karşılığını yine bu dünyada göreceklerdir... İşte Osman Gazi'nin Kur’ân'a saygısı ve gördüğü rüya...
İndirilme Sayısı : 201 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 81- MEDİNE’DE HÜZÜN VE KEDER
2.YARIYIL-20.HAFTA: 2.5.Hz.Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır.

Hicretin 11. senesi… Rebiülevvel ayının on ikisi… Pazartesi… Efendimizin (sav), pâk ruhları artık a'lâyı illiyyine (en yüksek makama) yükselmiş. Ashab, vurulmuşa dönmüşler. Sanki gök kubbe bir anda yıkılmış gibi. “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere, Allah mükâfatını verecektir.” Âl-i imran Sûresi, 144.
İndirilme Sayısı : 183 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 82- Hz.PEYGAMBER’İN HAYÂSI
2.YARIYIL-19.HAFTA: 2.5.Hz.Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır.

“Hayâ", utanmayı, kınamayı gerektiren bir şeyden nefsin heyecan ve teessür duymasıdır. Hayânın îmândan olduğunu bildiren Hz. Peygamber (s.a.v.)’in eşsiz bir hayâya sahip olduğunu ifâde eden bir çok hadîs vardır. Ashâb, Hz. Peygamber’i şöyle anlatır: “Peygamber (s.a.v.), duvağına bürünmüş gelinlik kızdan daha utangaçtı...”
İndirilme Sayısı : 204 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 45-HİZMETÇİ KIZ
18.HAFTA: 2.4.Hz.Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir.

Şehrin akşama bürünmüş alacakaranlık yollarında, küçük bir kız çocuğu ağlıyordu... Güzel Ahlak Timsali; ağlayan küçük çocuğu gördü: “Niçin ağlıyorsun yavrum?” dedi. Küçük kız niçin ağlıyordu ve Efendimiz onu nasıl teselli etti?...
İndirilme Sayısı : 259 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 91-NASİHAT
18.HAFTA: 2.4.Hz.Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir.

Efendimiz, Hz. Ali’ ye bir gün şöyle demişti: “Ya Ali! Altıyüzbin koyun mu? Altıyüzbin altın mı? Yoksa altıyüzbin nasihat mi istersin?” Bu nasihatler neydi? Öğrenmek ister miydiniz?...
İndirilme Sayısı : 235 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 76-VEDA HUTBESİ SONRASI
18.HAFTA: 2.4.Hz.Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir.

Efendimizin, bütün insanlığa en yüksek ve kutsî bir dersi olan Vedâ Hutbesi sona ermiş, Bilâl-i Habeşî öğle ezanını okumaya başlamıştı. Sonra öğle ve ikindi namazları birleştirilerek kılınacak, akşama doğru Efendimiz, devesi Kasvâ'nın üzerindeyken “Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâmı seçtim.” (Mâide, 3) âyeti nazil olacaktı...
İndirilme Sayısı : 214 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 73-MEKKELİLERİN PEYGAMBERİMİZE BÎATI
18.HAFTA: 2.3.Hz.Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır.

Efendimiz, Mekke'de umumî af ilân ettikten sonra, Safâ Tepesine çıktı. Orada Kureyşlilerin bîatını kabul etti. Seneler önce, aynı tepede peygamberliğini açıktan ilân edip muhalefetle karşılanırken, şimdi aynı tepe üzerinde aynı kimselerden İslâmiyet üzere bîat alıyordu...
İndirilme Sayısı : 206 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 67-EFENDİMİZDEN İKİ TABLO
17.HAFTA: 2.3.Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır.

Biri Hz. Hâtice'nin dayısı oğlu Ashabdan Abdullah bin Ümmi Mektûm ki; ona “Merhaba, ey Rabbimin bana itâb ve ikazda bulunmasına sebeb olan kişi!” diyerek iltifât ederdi. Diğeri ise Rükâne bin Abd-i Yezid, müşriklerin sırtı yere getirilemeyen emsalsiz pehlivanlarından biri...
İndirilme Sayısı : 235 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 69-GİZLİ MEKTUP
16.HAFTA: 2.2.Hz.Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır.

Hicretin 8. senesi... Efendimiz Mekke üzerine yürüme fikrini; son derece gizli tutmak istemekte... Ancak bir kadın müşriklere bir mektup götürmektedir. Efendimiz:“Hah bahçesinde, yanında mektup bulunan bir kadın bulacaksınız. Mektubu ondan alıp bana getirin!” buyurur... Kimdir bu kadın?...
İndirilme Sayısı : 249 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 77-EFENDİMİZ VE UKKAŞE
16.HAFTA: 2.2.Hz.Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır.

Hz.Peygamber ömrünün sayılı günlerini yaşıyor. Bütün mü'minlerle helalleşmek dileğinde. Yaşın yaşın ağlayan gözlerle peygamberlerini dinleyen sahabilerden hiç kimse “Ey Allah'ın Rasulü! Benim sende hakkım var” demiyor. Ancak sahabilerden Ukkâşe yerinden kalkıyor ve bakın neler oluyor...
İndirilme Sayısı : 244 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 66-EFENDİMİZİN RÜYÂSI
15.HAFTA: 2.1.Hz.Muhammed Son Peygamberdir.

Hicretin 6. senesi… Zilkâde ayı… Milâdî:13 Mart 628. Efendimiz, bir gece rüyâ gördü. Bu rüyayı Kur‘ân-ı Kerim bize şöyle haber verir: “Andolsun ki Allah, peygamberinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik eder…Ey inananlar! Siz, Allah dilerse, güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak,korkmadan Mescid-i Harâm'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir.Size, bundan başka, yakın zamanda bir zafer verecektir.” Fetih:27.
İndirilme Sayısı : 269 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 40-SÜRÂKA VE BÜREYDE
15.HAFTA: 2.1.Hz.Muhammed Son Peygamberdir.

100 deve mükâfatının cazibesine kanarak Efendimizi takibe koyulan Sürâka bin Mâlik,... Bu mükafatı işiten diğer bir kişi: Sehmoğulları Reislerinden Büreyde bin Huseyb... Her ikisi de 100 deveyi kazanamadılar ama İslam'la müşerref oldular...
İndirilme Sayısı : 248 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 90-EFENDİMİZ'E MEKTUP
14.HAFTA: 1.Hz.Muhammed'in İnsanî Yönü.

“Sevgili Peygamberim!... Sana bu mektubu, bir Nisan ayının son gününde, ömrümün yarı yılı geçmiş, belki de tükenmiş bir bahar akşamında yazıyorum.” Mektubun gerisini sunumdan izleyelim...
İndirilme Sayısı : 340 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ: 84-EFENDİMİZ'DEN NÜKTELER
14.HAFTA: 1.Hz.Muhammed'in İnsani Yönü.

Allâh Resûlü’nün(SAV) zaman zaman latifeler yaptığı, sahabelerle şakalaştığı olurdu… İşte bunlardan birkaç demet sunmak istedik…
İndirilme Sayısı : 313 Indir
GÜLLERİN EFENDİSİ:1 BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE O(SAV)
14.Hafta: (ÖNSÖZ) Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı 93 bölümlük setin ilk sunumu. O'nun Hayatını öğrenmek, öncelikli şeylerin başında geliyor. Özellikle aile efradımızın ve öğrencilerimizin Sıkılmadan takip edeceği bir dizi olacak inşallah. Hayırlara vesile olması dileğiyle.
İndirilme Sayısı : 273 Indir
YA VARSA
13.Hafta: 8.Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi. Dünya ve Âhiret, Cennet ve Cehennem nedir? . Ahirete inanmayanlara ibretlik bir ders: Hz. Ali'den(RA)...
İndirilme Sayısı : 218 Indir
DÜNYA VE AHİRET
13.Hafta: 7.Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı Ahiret. Dünya ve Âhiret’in aslı nedir? Cennet Cehennem nedir? En güvenilir kaynak soruyor. Cevaplayan ise beyaz yüzlü, güzel saçlı ve beyaz elbiseli biri… Kim olabilir bu esrarengiz kişi?...
İndirilme Sayısı : 370 Indir
KIYAMET İÇİN NE HAZIRLADIN ?
13.Hafta: 6.Kıyamet ve Yeniden Dirilme. Kıyamet ne zaman kopacaktır sorusuna; Peygamberimizin verdiği enteresan cevap!...
İndirilme Sayısı : 183 Indir
DÜNYADA ŞEN OLANLAR AHİRETTE DE ŞEN OLSUNLAR
13. Hafta 5.Ahirete İman Dünyada şen olanlar ahirette de şen olurlar mı acaba? Ahirette şen olabilmelerinin bir şartı var!... İzliyoruz
İndirilme Sayısı : 150 Indir
“BİR ŞEYTAN KONFERANSI” NA CEVAP
13.HAFTA: 4.2.Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’ân’ın Öğütleri.

Bir önceki "Bir Şeytan Konferansı" adlı sunumuzda anlatılan şeytanların tuzaklarına karşı yapılması gereken Kur'ânî ve Peygamberî dusturlar ele alınıyor bu sunuda...
İndirilme Sayısı : 196 Indir
“BİR ŞEYTAN KONFERANSI”
13.HAFTA: 4.2.Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri

Şeytanların konferansında neler konuşulur? İnsanları nasıl saptırabilecekleri, onları nasıl yoldan çıkarabicekleri, güya nasıl hürriyyetlerine kavuşturacakları konuşulur...
İndirilme Sayısı : 189 Indir
ŞEYTANIN TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜ
12.HAFTA: 4.2.Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri.

İnsanın namaz kılmasına Şeytanın tahammülü yoktur. İmam-ı Azam dehası ile bu hususu kullanarak, darda kalan bir adama yardım eder. Bakınız şeytan nasıl tuzağa düşüyor?
İndirilme Sayısı : 207 Indir
ŞEYTAN İLE DİYALOG
11.HAFTA: 4. Kur’an’a Göre Şeytan.

Doktorların ölüm raporu verdiği bir adam. Ölümle hayat arasında imanını korumadaki müthiş çabası. O anda gözlerinin önünden geçen imanla ilgili kitap ve sohbetler. VE İMAN HAKİKATLERİNİN ÖĞRENİLMESİNİN SON NEFESTE NE KADAR GEREKLİ OLDUĞUNUN YAŞANMIŞ ÖRNEĞİ.
İndirilme Sayısı : 249 Indir
ŞEYTANIN HİLESİ
11.HAFTA: 4.1.Şeytan Kötülüğün Simgesidir.

Şeytan insanları kandırıp, nasıl tuzağına düşürüyor? Allâh'tan sakınıp, gece gündüz ibadet eden insanların, farkına varmadan nasıl putperest olduğunu ibret ve dehşet içerisinde izleyeceksiniz...
İndirilme Sayısı : 231 Indir
SİZİN DE BATIL İNANÇLARINIZ VAR MI ?
10.HAFTA: 3.Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar.

Bazı insanların enteresan batıl inançları vardır. Sizin de vazgeçemediğiniz batıl inançlarınız var mı? Birlikte düşüneli şu batıl inançların aslını...
İndirilme Sayısı : 275 Indir
ÇAPUT BAĞLAMAK
9.HAFTA: 3.Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar.

Bir Din Kültürü Öğretmeninin başından geçen, hurafelere uğraşırken başı büyük bir derde bile giren, bazen korkuhla bazen de gülümseme ile takip edeceğiniz yaşanmış bir hikaye...
İndirilme Sayısı : 593 Indir
ÇİVİ
9.HAFTA: 2.2.Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı.

Bir baba ve bir oğul arasındaki davranışları.n düzelmesi ile ilgili güzel bir öykü
İndirilme Sayısı : 307 Indir
CEPHEDE BAYRAM NAMAZI VE MİKAİL (AS)
8.HAFTA: 2.1.Meleklerin Özellikleri ve Görevleri.

Çanakkale Savaşında bir bayram sabahı. Bayram namazında ordumuzun toplu olarak bulunması düşmanın arayıp bulamayacağı bir fırsat. İşte o anda gelen Rabbimizin yardımı ve Mikail(AS). ÖĞRENCİLERİNİZE VE ÇOCUKLARINIZA MUTLAKA İZLETTİRİNİZ...
İndirilme Sayısı : 411 Indir
MELEKLER YIKADI
8.HAFTA: 2.1.Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Melekler şehit yıkarlar mı? Bu sorunun cevabını Rasulullah'ın o muhteşem zamanına uzanıp, Efendimizden dinleyelim...
İndirilme Sayısı : 339 Indir
DÜNYA VE ÂHİRET
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 1.Varlıklar Âlemi.

Dünya, Âhiret Cennet, Cehennem nedir? En güvenilir kaynak soruyor. Cevaplayan ise beyaz yüzlü, güzel saçlı ve beyaz elbiseli biri… Kim olabilir bu esrarengiz kişi?...
İndirilme Sayısı : 509 Indir
KEL, KÖR VE ABRAŞ
2.ÜNİTE 7.HAFTA: 2.Meleklere İman.

Allah’ın yardımıyla sıkıntılarından kurtulan, bir de dünya nimetlerine kavuşan üç kişiden bir kısmının nankörlük ve cimriliği karşısındaki akibetleri…
İndirilme Sayısı : 413 Indir
BURUK İFTAR
6.HAFTA: 6. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları.

Siz hiç buruk bir iftar yaşadınız mı? Enfes iftar sofrasını hazırladıktan sonra,sadece makarnayla iftarını açacak olan bir aileden haberiniz olsa ne yapardınız?
İndirilme Sayısı : 358 Indir
RUHA HİTAB EDEN EZAN
6.HAFTA: 6. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları.

Ramazan ayı, Oruç, sahur ve ezanlar bakın inançız bir insanın hidayetine nasıl etken oluyor? Ramazanın manevi atmosferinin insanı etkilememesi mümkün değil.
İndirilme Sayısı : 321 Indir
ORUCUM BOZULDU MU?
5.HAFTA: 4. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Çocuklukta tutulan oruçların zevki başkadır. Aynı zamanda oruç olduğunu unutup bir şeyler yemenin ardından gelen telaş da bir başkadır.
İndirilme Sayısı : 371 Indir
YAŞLI ÇOBAN RIZIK VE RAMAZAN
5.HAFTA: 5. Orucu Bozan Durumlar

Ramazanın geldiğine işaret eden ve öğrendiğinde yaşlı adamı gözyaşlarına boğan hadise neydi acaba?
İndirilme Sayısı : 377 Indir
TERAVİH, DUA VE BİR RÜYA
4.HAFTA 3.3. Teravih namazı

Bir Ramazan günü dolmuşta pide ziyafeti sonrasında, cemaati yemeğe tercih eden bir gençle, bir yaşlı teyzenin mükafatı…
İndirilme Sayısı : 475 Indir
İLGİNÇ İFTAR
4.HAFTA 3.4. Fitre

İki ünüversite öğrencisi, ilginç bir iftar ve sonrasında gelişen enteresan olaylar zinciri…
İndirilme Sayısı : 493 Indir
RAMAZAN FIKRASI
3.HAFTA: 3.1. Sahur, İmsak ve İftar 3.2. Mukabele

İftarın ne olduğunu çocuklara mizahi bir şekilde anlatan fıkra. FABL…
İndirilme Sayısı : 614 Indir
İLK ORUCUM VE ANNEMİN MUKÂBELESİ
3.HAFTA: 3.1. Sahur, İmsak ve İftar 3.2. Mukabele

Eski Ramazanların ve evde okunan mukabelelerin hafızalardaki tazeliği…
İndirilme Sayısı : 500 Indir
İLK ORUÇ
2. Oruç Nedir?

Bir kadının çocukluğunda tuttuğu ve hiç unutamadığı o ilk orucunun hikâyesi…
İndirilme Sayısı : 533 Indir
EKMEK KIRINTILARI VE TELEVİZYON
2. Oruç Nedir?

Oyun çağındaki küçük bir kızın, televizyon deliklerinden dünyadaki aç çocukları doyurmaya çalışmasının hikayesi…
İndirilme Sayısı : 525 Indir
BESMELE VE BİŞR-İ HAFİ
1.1.Bismillâhirrahmanirrahim

Günah çukuruna düşmüş bir gencin Besmeleye hürmetiyle başlayan Evliyalık yolculuğu.
İndirilme Sayısı : 307 Indir
BESMELE'NİN BEREKETİ
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler

Rasulullah'ın besmele hakkındaki sır dolu ifadesi.
İndirilme Sayısı : 435 Indir
BESMELE'NİN SIRRI
Tanışma, Dersin İşlenişi Ve Besmele

Dinine bağlı bir kadının besmele ile imtihanı.
İndirilme Sayısı : 341 Indir
RAMAZAN DOLAYISIYLA KAPALIYIZ
1. Ramazan Ayı ve Önemi

Oruç ne için tutulur? Etraflıca düşündük mü hiç?
İndirilme Sayısı : 719 Indir
ONLARIN ÖMRÜ RAMAZAN AHİRETİ BAYRAM
1. Ramazan Ayı ve Önemi

Ömrünüzün Ramazan, ahiretinizin bayram olmasını ister misiniz?
İndirilme Sayısı : 730 Indir

 
 

SAAT

 
 
  Sık Kullanılanlara Ekle
site içi özel arama (islam anahtarı )

Üye Girişi


Kullanıcı Adı:

Şifre:

Şifremi unuttum

kayıt ol

 

 
 
 
 

DUYURULAR

 

Duyuru Panosu

Kullanıcılarımız toplam 13224 mesaj gönderdiler
Toplam 473 kayıtlı kullanıcımız var
Son kaydolan kullanıcımız: bekir öztürk
üyemiz olmak için
buraya tıklayın
forumda sınırsız
paylaşıma
katılın

 

 

 
 

mediaplayer

Kur'an-ı Kerim Ziyafetleri
islamanahtarı radıo
radyo ve tv yayınları
ezgiler
şiirler
namaz öğreniyorum
mehter marşları
Belgeseller
filmler
klipler
tiyatrolar
kutsal yolculuk hacc
mealler
tefsir dersleri
kur'an öğreniyorum
İlahiler
ezan-ı muhammedi
nakşibendi cemaati
islami videolar
mübarek geceler
sevgili peygamberim
ilahi ve kasideler
hutbeler
eshab-ı kiram serisi
evliyalar serisi
silsile-i aliyye
cennet ve cehennem

 

 
 

menü
HZ.MUHAMMED (S.A.V)
Sitene Ekle
 
http://www.islamanahtari.com/
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol